Ingeniører: Infrastrukturplan mangler fokus på moblitet

DEBAT: Regeringens infrastrukturplan fortjener ros, men der er også åbenlyse udfordringer ved udspillet. Aftalen er meget smalt forankret politisk, og det skaber risiko for, at der opstår usikkerhed om, hvorvidt den forventede projekt-pipeline faktisk holder, mener Henrik Garver fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Af Henrik Garver
Adm. direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)

Regeringen og Dansk Folkepartis plan for infrastrukturen frem mod 2030 er et reelt bud på investeringer for mere end 100 milliarder kroner i nye infrastrukturprojekter.

Planen vil fortsætte et nødvendigt løft af Danmarks infrastruktur, efter at ”En grøn transportpolitik” fra 2009 i al væsentlighed er gennemført. Og det er jo rigtig udmærket. Men den nye plan mangler et klart og tydeligt strategisk ophæng.

Tilbage i oktober 2018 præsenterede Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) scenarieanalysen ”Fremtidens mobilitet”. I forlængelse af denne efterlyste vi ikke blot en langsigtet plan for investeringer i den danske infrastruktur (som den, der nu er fremlagt). Vi efterlyste også en mere overordnet mobilitetsplan, samt at Danmark fik en mere agil regulering i forhold til infrastrukturinvesteringer og mobilitet – og at det hele blev forankret i et bredt politisk forlig.

Regeringens og Dansk Folkepartis plan byder på mange gode initiativer: nye motorveje, penge til opgradering af jernbanen, midler til udbygning af regionale projekter og en helt ny togstrækning mellem Vejle og Billund.

Og det er grundlæggende tilfredsstillende, at der nu afsættes mere end 100 milliarder kroner til investeringer i dansk infrastruktur. Det vil øge mobiliteten i samfundet, og det vil i de kommende 12 år sikre mere stabile rammevilkår for de virksomheder, der arbejder med infrastruktur.

I forliget fra 2009 var det 87 milliarder, der blev afsat – så det er investeringer i en størrelse, hvor det virkelig rykker noget.

Smal politisk aftale
Men der er også åbenlyse udfordringer ved udspillet.

For det første er aftalen lige nu meget smalt forankret politisk. Og det skaber en reel risiko for, at der opstår usikkerhed om, hvorvidt den forventede projekt-pipeline faktisk holder.

”Stop-go”-beslutninger om investeringer i infrastruktur kan hverken individuelle borgere, lokalsamfund eller dansk erhvervsliv være tjent med. Derfor er det FRI’s opfordring, at der skabes bred politisk opbakning til investeringsplanen – og dermed at der landes et bredt politisk forlig.

Et meget kynisk blik på den fremlagte investeringsplan er, at den blot forlænger den eksisterende verden med brædder. Den kynisme kan være et resultat af, at det strategiske ophæng blot ikke er tydeliggjort, men faktisk findes – og at det har ført til den pågældende investeringsplan.

Mobilitet
I FRI’s scenarieanalyse om fremtidens mobilitet argumenterede vi for, at vi som samfund bør sætte nationale mål for mobiliteten i byer, mellem byer og mellem by og land - samt målrette investeringer og regulering herefter.

Mobilitet har afgørende betydning for vækst, velstand, byudvikling, land/by-udfordringer, sundhed, miljø og klima, og derfor skal vi lade visioner og samfundsmæssige mål og ambitioner styre projekter og investeringer – ikke omvendt.

For mobilitet handler om andet end klassisk infrastruktur som jernbaner, broer og veje. Det handler også om, hvordan vi regulerer adfærd og kapacitet i det eksisterende system, så flest muligt kan komme fra A til B i det tidsrum, hvor de har et transportbehov.

Samtidig er der også et behov for at inddrage de muligheder og udfordringer, som den teknologiske udvikling bibringer, fordi den potentielt også udfordrer de mobilitetsløsninger, som i dag drives af det offentlige.

Derfor har vi – selvom en investeringsplan er et skridt i den rigtige retning – fortsat brug for en national mobilitetsplan, som sætter den strategiske ramme for investeringer og regulering af infrastrukturen.

Forrige artikel Politikere: Hovedstadsudspil tvinger kommuner og regioner fra hinanden Politikere: Hovedstadsudspil tvinger kommuner og regioner fra hinanden Næste artikel DTL: Blå trafikplan løser ikke fremtidens trængselsproblemer DTL: Blå trafikplan løser ikke fremtidens trængselsproblemer