Investering skal løse trængselsproblem

TRÆNGSELSDEBATTEN: Vi skal investere os ud af trængselsproblemerne, lyder budskabet fra overborgmesteren i Københavns Kommune, Frank Jensen (S), der her giver sit bidrag til Altinget | Transports trængselsdebat
Placeholder image
Foto: Pressefoto
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Frank Jensen (S)
Overborgmester, Københavns Kommune

Debatten om en trængselsring har medført en positiv enighed om, at vi har et problem, der skal løses. Politiske partier, organisationer og eksperter anerkender alle, at der er trængsel i og omkring København. Jeg er helt enig. Og heldigvis er der en lang række ting, man kan gøre for at mindske antallet af biler i København.

Flere penge til kollektiv trafik
På de overordnede linjer er der behov for at bruge flere penge på den kollektive trafik, så den bliver et mere attraktivt alternativ til bilen - og vi dermed får flere bilister til at tage bussen og metroen.

Vi skal regulere forholdene for bilisterne, så det kan betale sig at tage den kollektive trafik - og gerne på en måde, så vi på samme tid skaffer penge til nye investeringer i infrastruktur og kollektiv trafik.

På de overordnede linjer er der behov for at bruge flere penge på den kollektive trafik, så den bliver et mere attraktivt alternativ til bilen - og vi dermed får flere bilister til at tage bussen og metroen.

Frank Jensen (S), Overborgmester, Københavns Kommune

Og endelig skal vi prioritere vejnettet, så de biler, der fortsat skal være i byen, kan komme rundt på bedste vis.

Det kræver politisk mod at regulere privatbilismen. Men mod er en nødvendighed, hvis der skal findes løsninger, der også genererer penge til nye investeringer. Debatten om trængselsringen viste dog heller ikke kun uenighed om den foreslåede løsning, men også markant tilslutning til roadpricing, der er fremtidens løsning.

Det er nu helt afgørende, at politikerne på Christiansborg er parate til at stå sammen om at løfte denne opgave med konkrete beslutninger, så vi kan sikre mobilitet og vækst.

Metroen en god investering
Den kollektive trafik i hovedstaden er blevet langt bedre de senere år. Særligt metroen har vist, at vi med de rette investeringer kan tiltrække nye passagerer. Alene i København og på Frederiksberg har man fået 50.000 ekstra daglige passagerer i den samlede kollektive transport, siden metroen åbnede i 2002. Med den kommende Metrocityring, København-Ringsted-banen og letbane i Ring 3 kommer der yderligere forbedringer.

Den kollektive transport skal dog have et yderligere løft, så den kan følge med den kraftige befolkningsvækst i København og blive et reelt alternativ til bilen for flere borgere. Vi skal derfor investere i den kollektive trafik, så vi øger rejsehastighed, komfort og kapacitet mellem København og omegnskommunerne. Endeligt skal vi sikre, at passagererne kan komme frem til deres endemål i København. Det gør vi bedst med en udvidelse af metroen til både Nordhavn og Ny Ellebjerg - gerne kombineret med en letbane eller anden højklasset løsning videre til letbanen i Ring 3 via Hvidovre Hospital. Endelig vil en letbane fra Nørrebro station til letbanen i Ring 3 i Gladsaxe og Herlev via Brønshøj/Bispebjerg løse konkrete problemer for pendlere i hele området.

København kan bidrage til finansieringen
København ønsker at gå forrest med store infrastrukturprojekter og er klar til at bidrage til finansieringen. På den måde giver projekterne meget infrastruktur for de statslige investeringer, da de vil blive matchet af penge fra Københavns Kommune og tilført yderligere finansiering fra billetindtægter og eventuelle grundejerbidrag.

Lavere priser i den kollektive trafik er en faktor, der kan flytte passagerer. Takstreduktionerne bør målrettes pendlerne med periodekort og de lange ture, så de trækker bilister, frem for cyklister, til den kollektive transport. Det er desuden afgørende, at trafikselskaberne får direkte kompensation fra tabte billetindtægter - også for allerede planlagte projekter, så trafikselskabernes økonomi ikke forringes.

Havnetunnel
Vi må som nævnt ikke glemme bilisterne, da de fortsat vil udgøre en væsentlig del af trafikken. Når flere trækkes til den kollektive trafik, vil de mange, der fortsat bruger vejene få bedre fremkommelighed og mindre tidsspilde - til fordel for den enkelte bilist og erhvervslivet. Der er derfor også behov en havnetunnel (østlig omfartsvej), så trafikken fra syd til nord og omvendt kan komme bedre igennem København. En havnetunnel kan etapeopdeles - i første omgang med en forbindelse fra Nordhavnsvej til Nordhavn i tunnel.

Jeg ser frem til at følge trængselskommissionens anbefalinger og ikke mindst de efterfølgende beslutninger om at igangsætte konkrete investeringer. Jeg mener, som det er fremgået, at trængselskommissionen både bør se på investeringer og reguleringer. Samtidig skal lyde en opfordring til at tænke nye tanker, om hvordan man kan finansiere infrastruktur på, da det er helt afgørende for at føre anbefalingerne ud i livet.

Omtalte personer

Frank Jensen

Fhv. justits- og forskningsminister og MF (S), fhv. S-næstformand, fhv. overborgmester
cand.oecon. (Aalborg Uni. 1986)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser