ITD til EP-kandidater: Rastepladser er et af valgets vigtigste emner

DEBAT: Det er afgørende, at EU får afsat økonomi til at udbygge rastepladserne, således at chauffører og vognmænd kan holde pause under rimelige forhold, for uden en effektiv transportsektor risikerer vi at miste velfærd, skriver Carina Christensen.

Af Carina Christensen
Administrerende direktør i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Her op mod europaparlamentsvalget er ITD, Brancheorganisation for dansk vejgodstransport, stærkt optaget af et emne, der skaber store problemer for vognmændene og chaufførerne i deres hverdag: Der er alt for få parkeringspladser til lastbilerne i EU – og i Danmark!

Problemet har stået på i årevis og skyldes primært en alt for langsom og utilstrækkelig udbygning af kapaciteten for lastbilparkeringspladser. I nogle EU-lande er der ganske vist blevet bygget nye motorveje, og andre er udvidet fra to til tre spor, men det er bemærkelsesværdigt – og bekymrende – at der ikke er sket en tilsvarende udbygning af rastepladserne.

Rastepladser langs det overordnede vejnet udgør en kritisk vigtig infrastruktur, og de er uundværlige for vejgodstransporten, fordi de giver chauffører og vognmænd reel mulighed for at holde de lovpligtige pauser og hvil under ordnede forhold.

Derfor burde det stå helt klart, at der med den hastigt voksende erhvervstrafik også er et stigende behov for, at chaufførerne kan holde pause og hvil, og at behovet for bedre og flere rastepladsmuligheder dermed også vokser.

Behov for handlekraft
På den baggrund står et af ITD’s helt store ønsker op mod europaparlamentsvalget klart: Få nu afsat tilstrækkelig økonomi til at udbygge rastepladskapaciteten langs motorvejene i EU! Dansk og europæisk vejgodstransport kan simpelt hen ikke byde de mange tusinde chauffører og vognmænd andet.

EU-Kommissionen har for længst betegnet den manglende rastepladskapacitet som et problem, og ITD har også foreslået, at der bør ske en markant udbygning af rastepladserne langs de såkaldte TEN-T-veje i EU. TEN-T er betegnelsen for det overordnede vejnet, der har til formål at binde EU-landene sammen transport- og infrastrukturmæssigt.

Når det er vigtigt med særligt TEN-T-vejnettet, er det, fordi der i praksis eksisterer få alternative rastepladsmuligheder uden for motorvejsnettet i EU. Her bliver man nødt til at anerkende, at uden en effektiv transportsektor og uden gode vilkår for de mange tusinde, der hver dag udfører et uundværligt og samfundsmæssigt nyttigt arbejde på de europæiske veje, risikerer vi alle at miste velfærd.

Hertil kommer, at europæisk industri har et stærkt behov for, at finansieringsmulighederne via TEN-T-systemet bliver så enkle og overskuelige som muligt, ligesom der politisk bør fastsættes gunstige rammer for de virksomheder, der ønsker at påtage sig opgaven med at drifte rastepladsanlæggene.

Chaufførerne bliver forsømt
ITD opfordrer derfor til, at det nye Europa-Parlament straks efter valget sætter rastepladsmanglen for den tunge trafik på dagsordenen. Vi foreslår de nyvalgte parlamentarikere, at den manglende rastepladskapacitet for lastbiler prioriteres højt.

Derudover skal der også tages fat på at etablere fælles europæiske rastepladsstandarder, for eksempel for sanitære forhold og andre velfærdsfaciliteter. Et yderligere punkt bør også være øget sikkerhed for chauffører, gods og biler på rastepladserne.

Men manglen på rastepladser er i øvrigt ikke kun et EU-problem. Det er også et dansk problem. I Danmark ser vi en stigende tendens til, at lastbiler er tvunget til at parkere i industrikvarterer og på villaveje under dårlige forhold, fordi chaufførerne alt for ofte ikke kan finde egnede p-pladser på motorvejsrastepladserne.

Med andre ord: En udbygning af rastepladskapaciteten haster, både på europæisk plan – og herhjemme i Danmark. Et samlet transporterhverv forventer derfor snarest, at der kommer flere og bedre rastepladser til lastbilchaufførerne og vognmændene. Det er vores klare budskab til alle kommende politikere i Europa-Parlamentet – og i Folketinget.

Vi ønsker en god valgdag den 26. maj – og den 5. juni!

Forrige artikel Olsen Dyhr, Heunicke og 3F: Fair transport kræver stærke EU-alliancer Olsen Dyhr, Heunicke og 3F: Fair transport kræver stærke EU-alliancer Næste artikel DTL: Prioriter omstillingen af den tunge transport på lige fod med personbiler DTL: Prioriter omstillingen af den tunge transport på lige fod med personbiler