ITD: Transportbranchen kan vise vejen til vækst

DEBAT: Den samlede transportsektor ligger inde med vigtig viden om vækstmuligheder på mange forskellige fronter, og det bør politikerne udnytte i langt højere grad, end de gør i dag, skriver ITD-direktør Jacob Chr. Nielsen.

Af Jacob Chr. Nielsen
Administrerende direktør i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

I disse dage afholder statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) topmøde på Marienborg om, hvilken vej Danmark skal tage frem mod 2025. 

Toppen af dansk erhvervsliv, en række eksperter og arbejdsmarkedets parter er samlet for at drøfte tiltag, der skal angive vejen frem for Danmark i forhold til blandt andet arbejdspladser og vækst. 

Vigtige spørgsmål i en stadig mere globaliseret og konkurrenceudsat verden.

Transportbranchen trækker et stort læs
Den danske vejgodstransportsektor bidrager allerede til Danmarks vækst, når Produktionsdanmarks varer transporteres ud i Europa og resten af verden på ladet af en lastbil. 

Vejgodstransporten står i dag for godt 74 procent af det gods, der transporteres nationalt og internationalt, hvis man regner lastbiler via færger med. 

Vi er et stolt erhverv med en lang historie og mange virksomheder, der er gået i arv i generationer. Danske transport- og logistikvirksomheder har generelt et ry internationalt for at være dygtige og driftssikre erhvervsdrivende. Tag for eksempel DSV - verdens fjerde største transport- og logistikvirksomhed, Frode Laursen eller nogle af de andre danske transport- og logistikvirksomheder, der repræsenterer Danmark på de europæiske veje.

Spørgsmålene om vækst og fremgang optager vores branche. En russisk toldblokade, grænsekontroller og Brexit spøger i disse tider og påvirker transportstrømmene i Europa. Vores branche husker også tydeligt kriseårene, men vi har rejst os. Selvom det går den rigtige vej igen, er der behov for at udstikke retningen for, hvor vores erhverv bevæger sig hen. 

Erhvervslivet kan bidrage endnu mere
Det Blå Danmark og Erhvervs- og Vækstministeriet er i tæt parløb, senest effektueret i et nyt blåt vækstteam af maritime virksomheder, der skal styrke Danmarks position inden for søfarten. 

Hvorfor ikke brede denne type vækstteams ud på hele transportsektoren, så de dækker alle transportformer til lands, til vands og i luften? 

Faktum er jo, at store moderne transport- og logistikvirksomheder ofte indeholder flere transportformer i samme virksomhed for at klare efterspørgslen fra kunderne. Jeg kan pege på mange professionelle virksomheder inden for min egen medlemskreds, der ville kunne indgå i et sådan vækstteam og bidrage med de erfaringer, som de henter i deres hverdag rundt om i landet og i Europa.

Fremtiden ligger i innovation
Danmarks styrkeposition er jo netop, at vi kan levere samlede transportydelser af en høj kvalitet til kunderne. 

Der hvor vi i Danmark kan styrke vores konkurrenceposition, er på innovation og ny teknologi, som kan bidrage til effektive kvalitetsydelser. Så lad os i fællesskab satse på det. Det er der fremtid i. 

Derfor er min klare appel til transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) og hans ministerkollegaer, at vi får etableret vækstteams bestående af professionelle, danske virksomheder inden for vejgodstransporten og andre transportformer, der kan give deres klare besyv på, hvor væksten skal findes. 

Der er behov for at se på transport i sin helhed og ikke som isolerede sektorer. På den måde kan vi sikre et godt grundlag for fremtid og vækst ikke kun i transportsektoren, men i hele Danmark.

Forrige artikel Vejdirektoratet: Hvordan kan vi beholde den gule førertrøje? Vejdirektoratet: Hvordan kan vi beholde den gule førertrøje? Næste artikel Rederier: Schmidt bakker op om færgefarten Rederier: Schmidt bakker op om færgefarten