Landbrug & Fødevarer til byråd: Helt urimeligt at lukke Kolding Havn

DEBAT: Beslutningen om at lukke Kolding Havn er yderst kritisabel. Der er tale om vital infrastruktur, som man også fra landspolitisk side bør værne om, skriver Asger Krogsgaard og Flemming Nør-Pedersen

Af Asger Krogsgaard og Flemming Nør-Pedersen
Hhv. formand for virksomhedsbestyrelsen og direktør i Landbrug & Fødevarer

Det var med stor beklagelse, at erhvervslivet – og særligt fødevarevirksomhederne – modtog nyheden om, at Kolding Erhvervshavn skal lukke.

I Landbrug & Fødevarer anser vi selve forløbet op til beslutningen i Kolding byråd for kritisabel. Signalforvirringen har været stor, da Kolding Havn med kommunal deltagelse nåede at fremlægge en vækstplan, hvorefter byrådet kort efter besluttede, at erhvervshavnen skulle nedlægges.

Det siger sig selv, at vores virksomheder, der driver erhverv på havnen, sidder tilbage med stor forundring over processen.

Forhastet beslutning
Derfor har Landbrug & Fødevarer over længere tid været stærkt involveret i sagen. Vi har blandt andet søgt aktindsigt hos Kolding Kommune flere gange.

De viser med al tydelighed, at afgørelsen er truffet med stort hastværk og på et spinkelt grundlag – både økonomisk og juridisk. Der er simpelthen ikke udarbejdet nogen form for juridisk grundig analyse bag beslutningen.

Det er meget alvorligt, at Kolding byråd uden inddragelse af erhvervslivet beslutter at opsige erhvervslejemålene i Kolding Erhvervshavn.

Selvom opsigelsesperioden rækker nogle år ud i fremtiden, er det en kæmpe omvæltning for de virksomheder, der har fokuseret dele af deres forretning i Kolding havn. Konkret bruger flere fødevarevirksomheder havnen i Kolding – det gælder både DLG og Danish Agro.

Urimelig beslutning for virksomhederne
Lige nu er virksomhederne bragt i en meget usikker situation. De mister investeringer, vækst og må nedlægge produktionsarbejdspladser, fordi de afskæres fra at fortsætte deres drift i Kolding. 

DLG og Danish Agro har for eksempel investeret henholdsvis et trecifret og et tocifret millionbeløb i deres anlæg, som i dag er på Kolding havn.

Ydermere kan der for nogle af lejerne i lejekontrakterne ligge en forpligtigelse til at rive bygningerne ned og efterlade jorden ryddet efter endt lejemål, hvilket også vil udgøre en betydelig økonomisk byrde.

Det er ganske enkelt ikke rimeligt.

Konsekvenserne rækker ud over Kolding Kommune
Der er tale om en vigtig erhvervshavn, som udgør et knudepunkt i dansk infrastruktur, og som har en betydning, der rækker langt ud over Kolding Kommune. 

Grovvareselskaberne DLG og Danish Agro på Kolding havn forsyner landmænd i hele det sydlige Danmark og Fyn med foder.

En konsekvens af byrådets beslutning er derfor også, at landmændene kan forvente at få højere omkostninger til foder.

Det giver også dybe panderynker for den danske havneinfrastrukturs fremtid, at et byråd fra den ene dag til den anden kan træffe en beslutning om at nedlægge en havn. 

Fremtidig landspolitisk involvering
Havneinfrastrukturen er vigtig, idet havnene har stor betydning for fødevarevirksomhedernes eksport, import og drift. Som storeksportør af fødevarer er søtransporten via de danske havne både hurtig og klimaeffektiv.

Det er vores håb, at man fra landspolitisk side vil involvere sig i den danske havneinfrastruktur og udpege de havne, som er vitale for vores eksport og forsyningssikkerhed.

Man kunne passende starte med Kolding Erhvervshavn.

Forrige artikel Replik til Dansk Erhverv og DTL: Markedet har brug for kommunal støtte Replik til Dansk Erhverv og DTL: Markedet har brug for kommunal støtte Næste artikel DTL og Dansk Erhverv: Kommunerne levner ingen plads til markedet DTL og Dansk Erhverv: Kommunerne levner ingen plads til markedet