Nordsjællandske borgmestre: Tid til handling, inden trafikken går helt i stå

KOMMENTAR: Trafikken er allerede intens, og trængslen omkring København vil stige fremadrettet. Derfor er der behov for at forlænge motorvejen til Hillerød og at udvide Frederikssundmotorvejen, skriver borgmestre fra seks nordsjællandske kommuner.

Af Kirsten Jensen, Steffen Jensen, John Schmidt Andersen, Anders Gerner Frost, Henrik Møller og Thomas Lykke Pedersen
Hhv. borgmestre i Hillerød, Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Helsingør og Fredensborg Kommune

Vejdirektoratet offentliggjorde for nylig en dugfrisk VVM-undersøgelse, der redegør for perspektiverne i at udvide motortrafikvejen mellem Allerød og Hillerød til motorvej. En strækning, der allerede i dag er den mest trafikerede statsvej i Danmark, der ikke er motorvej.

VVM-undersøgelsens konklusioner er meget markante:

Tidsbesparelse på seks minutter – hver vej, hver dag
Trafikmængden på Hillerødmotorvejens forlængelse er massiv og vil kun stige i de kommende år. Fra 38.000 køretøjer i døgnet i dag til 47.000 køretøjer i døgnet i 2025. Og hvis vejen er udbygget til motorvej i 2025, vil det være til glæde for endnu flere bilister. I så fald vil hele 59.000 køretøjer til den tid dagligt benytte strækningen.

De mange bilister vil ligeledes opleve en klart forbedret fremkommelighed. En færdiggørelse af Hillerødmotorvejen vil resultere i en tidsbesparelse på seks minutter hver vej, hver dag – alene på de 13,5 kilometer fra Allerød til Hillerød, som motorvejsudvidelsen drejer sig om.

Og ikke nok med det. Færdiggørelsen af Hillerødmotorvejen vil samtidig forbedre trafiksikkerheden markant i form af færre ulykker.

Motorvejsudvidelsen vil halvere antallet af personskadeulykker og helt eliminere frontalskadeulykker på en strækning, der indtil nu desværre har været præget af en række ulykker med dødelig udgang.

Blandt de mest rentable vejprojekter i Danmark
Hvad angår samfundsøkonomisk rentabilitet og pris, taler VVM-undersøgelsen ligeledes sit tydelige sprog:

En færdiggørelse af Hillerødmotorvejen har en rentabilitet på meget høje 12 procent, hvilket gør dette projekt til et af de absolut mest rentable kommende vejprojekter i Danmark.

Og med en anlægssum på – i motorvejsinvesteringstermer – beskedne små 900 millioner kroner, inklusiv den nødvendige udbygning af vejen til "Nyt Hospital Nordsjælland", har projektet den fordel, at det finansieringsmæssigt ikke er dyrere, end at anlægssummen både vil kunne tilvejebringes via en finanslov og gennem en større, bredt funderet transportpolitisk aftale, der allokerer midler til en række projekter.

Store virksomheder oplever problemer med rekruttering
VVM-undersøgelsen underbygger vores oplevelse af, at Hillerødmotorvejens forlængelse på alle måder er en god investering.

Det står samtidig lysende klart, at vi står i en situation, der kræver handling. Motortrafikvejen mellem Allerød og Hillerød er simpelthen ikke dimensioneret til at klare hverken den nuværende eller fremtidige trafikmængde.

Vores løbende dialog med store toneangivende virksomheder i Nordsjælland bekræfter dette billede.

Tag eksempelvis Foss og Novo Nordisk, der tilsammen repræsenterer knap 3.000 arbejdspladser i Hillerød.

Disse virksomheder fortæller om medarbejdere, der spilder en masse tid på at holde i kø på Hillerødmotorvejens forlængelse og om en mindsket lyst til at søge arbejde i Hillerød.

Potentielle medarbejderne vil hellere bruge tiden på familie og fritidsinteresser end på at holde i kø på Hillerødmotorvejens forlængelse.

Frederikssundmotorvejen: Klar til anlæg siden 2009
Hillerødmotorvejens forlængelse er imidlertid ikke det eneste meget rentable motorvejsprojekt i Nordsjælland, der trænger til færdiggørelse. Frederikssundmotorvejens tredje etape fra Tværvej til Frederikssund er endnu ikke etableret.

Der kører 23.000 køretøjer på strækningen i døgnet. Dette tal forventes at stige til 32.000 i 2030. Det er ligeså mange biler, som der dagligt kører over Storebæltsbroen. En trafik, der, som det ser ud lige nu, vil skulle afvikles på en tosporet landevej.

Hertil kommer, at Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord står færdig i 2019 med et firesporet vejanlæg og betalingsanlæg, der ender i en tyndbenet landevej ved Frederikssund – netop fordi Frederikssundmotorvejen ikke er bygget færdig.

Lokale firmaer forventer at få motorvej
Erhvervslivet i Frederikssund har investeret massivt gennem de sidste fem år i en klar forventning om Frederikssundmotorvejens færdiggørelse.

Virksomheder som Haldor Topsøe, Co-Ro, Mountain Top Industries, Topsil Global Wafers, Umicore, Roth North Europe, Procon Amphenol og Brenntag Biosector er alle i gang med etablering af større produktionsfaciliteter i Frederikssund. 

Der er tale om investeringer i milliardklassen resulterende i nye arbejdspladser og vækst. Fællesnævneren for disse og fremtidige udvidelser er krystalklar: Vi skal have anlagt Frederikssundmotorvejens tredje etape – og det kan ikke gå stærkt nok!

Et ønske, som det burde være til at imødekomme. Der har været anlægslov på denne strækning siden 2009. I de seneste knap 10 år har Frederikssundmotorvejens tredje etape således været fuldt ud klar til anlæggelse

Masterplan for fremtidige vejinvesteringer
Fra vores side skal der lyde en klar opfordring: Lad os få en masterplan for fremtidige vejinvesteringer.

Den danske transportpolitik bør bygge på sammenhæng, helhed og langsigtet planlægning. Målet bør være, at vi til enhver tid har et transportsystem, der sikrer borgere og virksomheder den bedst mulige mobilitet.

Kun derigennem kan vi styrke væksten. Dette fokus bør kombineres med et skarpt blik for, hvor vi som samfund opnår det bedst mulige afkast af vores infrastrukturinvesteringer.

Færdiggørelsen af motorvejene til Hillerød og Frederikssund hører til nogle af de mest rentable infrastrukturinvesteringer i Danmark, og det er i vores optik fuldstændig åbenlyst, at sådanne projekter bør færdiggøres, før fokus rettes mod helt nye vejprojekter.

Til glæde for Hillerød og Frederikssund, ja, men så sandelig også til glæde for borgere og erhvervsliv i hele det Storkøbenhavnske område, der er afhængige af velfungerende transportkorridorer nord for Hovedstaden.

Vi ser på den baggrund frem til, at et bredt flertal i Folketinget snarligt får løst ovennævnte udfordringer ved at afsætte et stort og prioriteret råderum til fremtidige vejinvesteringer.

Vi er helt med på, at der på den korte bane i Finansministeriets perspektiv ligger nogle konkrete finansieringsbegrænsninger.

Men det ændrer ikke på, at man sagtens allerede i nær fremtid kan træffe beslutning om prioritering og anlæggelse af motorvejsanlæg fra 2020/2021.

Man vil så kunne anvende den mellemliggende periode til at opdatere VVM-undersøgelser og vedtage anlægslove på de projekter, man ønsker at effektuere, således at forudsætningerne for at gå i anlægsfase, så snart der igen er midler til rådighed, er fuldt ud tilstede.

Forrige artikel Jacob Bundsgaard: Kattegatbroen er ikke længere et fantasiprojekt Jacob Bundsgaard: Kattegatbroen er ikke længere et fantasiprojekt Næste artikel Noah: Blå blok har allerede saboteret overgangen til grønnere biler Noah: Blå blok har allerede saboteret overgangen til grønnere biler