Nye Borgerlige: Brugerbetaling på broer og veje hæmmer sammenhængskraften

DEBAT: Nye Borgerlige ønsker fuld økonomisk trafikal ligestilling, så det fremover ikke koster mere at sejle på havet end at køre på vejen. Samtidig skal brugerbetaling på veje og broer afskaffes, skriver Nye Borgerliges transportordfører Mette Thiesen.

Af Mette Thiesen
Transportordfører for Nye Borgerlige

21. august havde jeg et indlæg her i Altinget, hvor jeg skrev om min glæde ved at være blevet transportordfører for Nye Borgerlige. Som jeg skrev, ønsker vi i Nye Borgerlige en hurtigere og kontinuerlig udbygning af det danske vejnet. Derfor er vores prioritet en lang række vejprojekter i den kommende infrastrukturplan.

Det betyder dog ikke, at vi er modstandere af kollektiv trafik. Sagen er bare den, at kollektiv trafik skal forbedres på en ordentlig måde. Derfor vil vi privatisere DSB og konkurrenceudsætte togdriften, hvilket vil være til kundernes bedste.

I dette indlæg vil jeg fortælle lidt mere om Nye Borgerliges transportpolitik.

Trafikal ligestilling som overskrift
For os er trafikal ligestilling overskriften for hele vores transportpolitik.

I dag gives der tilskud til færgesejlads til og fra de danske øer. Det er ikke godt nok.

Vi ønsker fuld økonomisk trafikal ligestilling, så det fremover ikke koster mere at sejle en kilometer på det blå hav, end det koster at køre en kilometer på den sorte asfalt. Det skal gælde hele året og på samtlige afgange.

Dyr færgetransport skal være en saga blot, for transport af varer og personer må ikke betyde en ekstra økonomisk byrde for vores øsamfund. Det er samfund, vi alle ønsker bevaret som levende samfund med muligheder for vækst og velstand. Derfor skal vi gøre vilkårene bedre for dem.

Har glemt sammenhængskraften
Desværre har politikerne glemt sammenhængskraften i vores land. Den er vigtig, og det er en del af vores unikke kulturarv som et folk, der bebor de danske øer. Derfor er det uforståeligt, at der er brugerbetaling på Storebæltsbroen og på den kommende Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund.

I Nye Borgerlige mener vi, at brugerbetalingen skal afskaffes. Det er simpelthen imod al fornuft, at der skal være brugerbetaling på veje og broer. Det hæmmer sammenhængskraften og mobiliteten i Danmark.

Erling fra Skibby, som jeg har mødt og besøgt flere gange i min kamp mod brugerbetaling, er en af dem, der vil blive ramt af den fuldkommen vanvittige brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro. Erling ejer et vognmandsfirma, og det vil koste ham på den anden side af 400.000 kroner årligt i broafgift, når han og de ansatte skal krydse broen for at komme ud til kunderne. Det er fuldstændig urimeligt og konkurrenceforvridende.

En familie fra Hornsherred har regnet ud, at det vil koste dem 17.000 kroner årligt at bruge broen, når de skal på arbejde, aflevere børn og klare andre af hverdagens gøremål.

Yderligere beskatning er problematisk
Vi danskere betaler i forvejen en af verdens højeste skatter og afgifter. Det er dybt problematisk, at politikerne vil beskatte danske familier og virksomheder yderligere. Den udvikling skal vendes.

Jeg ser frem til de kommende forhandlinger med transportminister Benny Engelbrecht (S) og de andre partier i Folketinget om en infrastrukturaftale. I Nye Borgerlige har vi vores prioriteter og finansiering på plads.

Vi ønsker vækst og fremgang for alle landsdele. Det kræver en let tilgængelig og stærk infrastruktur, hvor der blandt andet er gode veje, broer, tog og færger. Vi ved godt, at vi langtfra kommer igennem med alle vores ønsker. Men vi vil gerne være med til at trække en aftale i den rigtige retning.

Forrige artikel Pihl Lorentzen: Jernbanen skal tilbage på sporet Pihl Lorentzen: Jernbanen skal tilbage på sporet Næste artikel Energipolitisk konsulent: Få styr på ladestandere til elbilerne Energipolitisk konsulent: Få styr på ladestandere til elbilerne