Nye Borgerlige: Prioritér veje over skinner

DEBAT: I stedet for flere skinner ønsker vi en hurtigere og kontinuerlig udbygning af det danske vejnet. Desuden skal den kollektive trafik privatiseres, skriver Mette Thiesen (NB).

Af Mette Thiesen (NB)
Transportordfører

Da vi skulle konstituere os i Nye Borgerlige, var det en af mine hovedprioriteter at få posten som transportordfører. Det er et område, der interesserer mig meget. 

Et område, hvor der er brug for nye tanker og stemmer.

Jeg ser frem til de kommende forhandlinger om en infrastrukturplan. Det er ingen hemmelighed, at jeg mener, de blå partier svigtede massivt, da de ventede til fem minutter i lukketid med at præsentere deres infrastrukturplan i sidste valgperiode.

Hvorfor ventede de til få måneder inden valget? Hvorfor var det ikke noget af det første, de tog fat på i valgperioden? Så havde vi undgået, at Socialdemokratiet og venstrefløjspartierne nu spiller hovedrollen. Det ved vi nemlig godt, hvad betyder. Det er lig med skinner frem for veje.

En hurtigere udbygning af det danske vejnet
Det eneste positive ved, at forhandlingerne først kommer nu, er, at vi i Nye Borgerlige sidder i Folketinget og derfor kan forsøge at trække en aftale i den rigtige retning. 

Der er ingen tvivl om, at vi i hvert fald ikke mener, at skinner skal prioriteres over veje. 

Vores overordnede holdning er, at vi ønsker en hurtigere og kontinuerlig udbygning af det danske vejnet. Derfor går jeg ind til forhandlingerne hos transportministeren med disse ønsker:

- Etablering af den tredje Limfjordsforbindelse

- Udvidelse af E45/den østjyske motorvej fra fire til seks spor helt ned til den tyske grænse

- Færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen

- Forlængelse af Hillerødmotorvejen

- Motorvej mellem Næstved og Rønnede

- Etablering af en havnetunnel i København

- Etablering af bro mellem Als-Fyn

- Afskaffe brugerbetalingen på Storebæltsbroen og Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund

- Sløjfe planerne om Ring 5 – både den sydlige og nordlige linjeføring

Kollektiv trafik skal privatiseres
Vi ved godt, at vi langtfra kommer igennem med alle vores krav. Men måske vi kan trække de andre partier i den rigtige retning. Der er simpelthen brug for, at vores vejnet bliver prioriteret, og at hele Danmark bliver tilgodeset.

Det skal ikke lyde som om, vi er modstandere af kollektiv trafik. Vi vil gerne forbedre den kollektive trafik, men det skal ikke ske på venstrefløjens måde. Det skal ske på en ordentlig måde. Derfor ønsker vi at privatisere DSB og konkurrenceudsætte togdriften i Danmark. Det vil være til kundernes bedste.

Tiden er løbet fra offentligt ejede driftsselskaber. Infrastrukturen i form af skinner, signaler og el-ledninger bør ejes af samfundet, men driften skal varetages af private.

Derudover bør bustrafik og hyrevognskørsel gives frie konkurrencebetingelser, hvilket vil sikre bedre service, lavere priser og de bedste af de nye teknologiske løsninger. Markedet er bedre end politikere til at tilfredsstille borgernes transportbehov.

Jeg ser frem til de kommende forhandlinger med transportministeren og de andre partier i Folketinget.

I Nye Borgerlige har vi vores prioriteter og finansiering på plads. Vi er ikke naive. Vi ved godt, at vi langtfra kommer igennem med alle vores ønsker. Men vi vil gerne være med til at trække en aftale i den rigtige retning.

Forrige artikel Cepos: Radikale lægger op til at underløbe EU's klimaindsats Cepos: Radikale lægger op til at underløbe EU's klimaindsats Næste artikel ITD: Transportministeriet skal ikke kun være grønt, men også digitalt ITD: Transportministeriet skal ikke kun være grønt, men også digitalt
Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

KRITIK: Klimaminister Dan Jørgensen modtager en næse af Folketinget for at være nølende med at indkalde til forhandlinger om iblandingskrav for biobrændstof i brændstof.