Råd og regioner: Inddrag hverdagens eksperter i den kollektive transport

DEBAT: Der mangler sammenhæng i den kollektive transport. Passagerer er eksperter, der kan hjælpe med at løse problemet – hvis vi inddrager dem, mener Ulla Astman (S) og Anja Phillip.

Af Ulla Astman (S) og Anja Philip
Næstformand i Danske Regioner og formand for Forbrugerrådet Tænk

Vi har generelt en god kollektiv transport i Danmark. Det er vigtigt både for sammenhængskraften i vores samfund og for de ambitiøse klimamålsætninger, som den nye regering har sat.

Alligevel oplever de fleste danske trafikselskaber og operatører et enten stagnerende eller faldende passagertal.

Undersøgelser viser samtidig, at tilfredsheden med den kollektive transport i Danmark flere steder er lavere end i de lande, vi ofte sammenligner os med. Det er en vigtig opgave for den nye transportminister at få vendt denne tendens.

Sammenhængen mangler
Én af de store udfordringer, som passagererne oplever, er, at der mangler sammenhæng mellem de forskellige former for transport.

Mange af vores rejser sker med både bus, tog, bil og cykel, og så er det vigtigt, at vi for eksempel kan parkere cyklen ved stationen, og at køreplanerne passer sammen mellem bus og tog.

En undersøgelse, som trafikselskaberne fik gennemført i 2018, viste dog, at kun 39 procent af passagererne er enige i, at sammenhængen i den kollektive transport er god.  

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk udgav i maj 2019 en undersøgelse, der peger på, at der er brug for bedre sammenhæng på tværs af bus, tog, metro og letbane, blandt andet når det gælder køreplaner, information, billetter og passagerrettigheder.

Det skal desuden være nemmere for passagererne at kombinere den kollektive transport med andre private transportformer såsom cyklen eller delebilen.

I sidste folketingsperiode var der livlige diskussioner om, hvorvidt den nuværende organisering af den kollektive transport i tilstrækkelig grad understøtter sammenhængen.

En vigtig opgave for den nye transportminister er at fortsætte arbejdet for bedre sammenhæng og dermed forbedre oplevelser med den kollektive transport, der giver flere lyst til at vælge bus, tog, metro og letbane til. Og både regionerne og passagererne kan spille en afgørende rolle heri.

Der er brug for enkelthed
Et oplagt sted at lade sig inspirere, er dér, hvor tendensen til faldende passagertal er blevet brudt. Det gælder for eksempel i Region Nordjylland.

Region Nordjylland overtog i sommeren 2017 driften af regionaltogene i Vendsyssel sammen med Nordjyske Jernbaner.

Den regionale togdrift er nu regionens ansvar i stedet for statens, og det har betydet en række nye tiltag, såsom bedre overgange fra tog til bus og omvendt, og en rejsetidsgaranti, der dækker på tværs af transportmidler. Det har øget tilgangen af passagerer – der er kommet 10 procent flere passagerer og 30 procent flere afgange end tidligere for den samme økonomi, som staten havde.

Region Nordjyllands stigende tilgang i passagerer afspejler også de rejsendes tilfredshed, når det drejer sig om sammenhæng og muligheden for at kombinere kollektiv transport med andre transportformer.

Passagerpulsens nationale passagertilfredshedsundersøgelse fra sommeren 2018 viste, at 77 procent af passagererne på Nordjyske Jernbaner er tilfredse med forbindelserne til og fra andre kollektive transportmidler.  

Region Nordjyllands vision og resultater viser, at regionerne kan spille en positiv rolle og sikre en tæt og sammenhængende koordinering mellem bus og tog til gavn og glæde for passagererne.

Inddrag hverdagens eksperter
Nogle af de største eksperter på, hvordan man skaber sammenhæng i den kollektive transport, er dem, der oplever den på egen krop hver dag – nemlig passagererne.

Derfor er det helt centralt, at passagererne inddrages og får indflydelse på de beslutninger, der træffes af operatører og trafikselskaber. En særlig gruppe at fokusere på er de unge, der udgør en stor andel af passagererne i dag, og som samtidig repræsenterer fremtidens brugere.

Desværre fravælger flere og flere unge den kollektive transport i disse år. Kun i tæt dialog med de unge kan der sikres gode, sammenhængende mobilitetstilbud, uanset hvor i landet deres uddannelse befinder sig, og hvilket landdistrikt eller by de, eller deres forældre, vælger at bosætte sig i.

Det er masser at viden at hente om både unge og øvrige passagerers ønsker og behov i Passagerpulsens undersøgelser, hvor det er passagererne, der sætter emnerne på dagsordenen.

Men hvis vi skal udvikle den kollektive transport, så den i fremtiden kan sikre bæredygtig mobilitet til flere danskere, er det tid til at tage næste skridt og sikre en mere systematisk involvering af passagerernes perspektiv. 

Udenlandsk inspiration
Der er inspiration at finde flere steder i udlandet, for eksempel i Hamborg. Her har man oprettet et passagerråd bestående af både personlige repræsentanter og en række foreninger for blandt andet unge, mennesker med handicap og pendlere, der rådgiver Hamburger Verkehrsverbund i kundevendte beslutninger i hele Hamborg-regionen.

Et sådant regionalt passagerråd giver mulighed for at sætte fokus på problemstillinger, der går på tværs af transportformer og kommunegrænser – og inddrage passagererne i de beslutninger, som trafikselskaber, operatører og politiske aktører træffer.

Der er rigtigt meget at vinde for passagerne i bus og tog og for den grønne omstilling, hvis der bliver sat mere fokus på en sammenhængende og gennemskuelig kollektiv trafik og på inddragelse af passagererne i beslutningerne.

Budskabet herfra er derfor ligeså kort, som det er enkelt: Lad os komme i gang!

Forrige artikel 3F til ITD: I forstår ikke, hvordan transportområdet fungerer 3F til ITD: I forstår ikke, hvordan transportområdet fungerer Næste artikel  Miljøorganisationer til Nordisk Råd: Indfør afgift på flybrændstof i Norden Miljøorganisationer til Nordisk Råd: Indfør afgift på flybrændstof i Norden
Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

OM OS: Altinget lancerer nyt initiativ og inviterer til Altinget Sommermøde i juni. Det finder sted i Altingets Gård samt digitalt. Over tre dage samles politikere, virksomheder, foreninger og ikke mindst borgerne om den politiske samtale.