Debat

S: Vi satser på fælles transport

TRANSPORTDEBATTEN: Selvom målene muligvis skal justeres, så er det intentionen at knokle på i de næste 15 år for at indfri ambitionerne for den kollektive transport, skriver transportordfører for Socialdemokraterne, Rasmus Prehn.

Foto: ft.dk
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Rasmus Prehn
Transportordfører for Socialdemokraterne

Vi socialdemokrater arbejder for en god offentlig transport, som er til at betale, og som kan være et attraktivt alternativ til bilen.

Derfor er vi også tilfredse med de ambitiøse 2030-mål for tog- og bustrafikken, som blev besluttet i et bredt forlig tilbage i 2009.

De betyder, at vi sætter barren højt og må lægge os i selen for at nå målene. Men kan det lade sig gøre? Det må tiden vise, men en ting er sikkert.

Fakta
Transportdebatten på Altinget : transport har til formål at fokusere og styrke den transportpolitiske og transportfaglige debat i Danmark.

Løbende inviterer Altinget : transport derfor eksperter, politikere, fagfolk og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og/eller problemstillinger inden for transportområdet.

Transportdebatten vil den kommende tid sætte fokus på 2030-målene, som en bred kreds i Folketinget blev enige om i 2009. Målet er at fordoble togtrafikken og sikre 50 procent mere bustrafik i 2030.

En ny fremskrivning, som DTU Transport har lavet på baggrund af Landstrafikmodellen, viser dog, at togtrafikken, selv med store planlagte investeringer i metro og timemodel, kun vil stige med 38 procent frem mod 2030.

Bustrafikken vil sågar falde med syv procent i perioden.

De konkrete målsætninger tager afsæt i et bredt politisk ønske fra 2009, om at den kollektive trafik i fremtiden skal bære det meste af væksten i transporten.

Men selvom intet tyder på, at man hverken når de konkrete bus- eller togmål, vil den kollektive trafik stadig stige markant mere end vejtrafikken.

Spørgsmålet er dog, hvordan det skal lykkes at nå de konkrete mål, og er de overhovedet realistiske? Eller er 2030-målene allerede forældede og ”ligegyldige”, og hvis det er tilfældet, hvilke målsætninger er der så behov for i forhold til den kollektive trafik?

Deltag i debatten. Send dit indlæg til [email protected].

Hvis vi ligesom Venstre trækker på skuldrene og nærmest er klar til at lægge målene i graven, så får vi ikke flere til at hoppe på bussen og toget. Nej tværtimod bliver man kun bedre, hvis man sætter sig mål, som presser både udvikling og kreativitet frem.

Venstre er ligeglade
Vi skal derfor fortsætte med at holde fast i vores ambitioner for den kollektive transport frem for at give op og komme med dårlige undskyldninger.

Måske ikke så hurtigt, som vi havde håbet, men særligt togfonden rykker vores fælles transport op i en ny liga med en historisk satsning på jernbanen.

Rasmus Prehn, Transportordfører

For nylig kunne man høre Venstres Kristian Pihl Lorentzen sige, at det ikke længere er vigtigt for Venstre at leve op til målene eller sikre, at den kollektive transport vokser mere end transporten på vejene. Selvom det ikke fortæller, hvad Venstre så vil gøre, sender det et klart signal om, at det ikke er her, Venstre vil satse.

De er åbenbart parate til at lade byerne sande til i trængsel i stedet for sikre en kollektiv transport, som transporterer endnu flere – og det endda på en miljørigtig måde.

Men det kræver selvfølgelig også reel og slagkraftig handling at give mulighed for at nå 2030-målene. Ligesom det kræver kolde kontanter.

Regeringen har allerede investeret mere end 53 milliarder kroner i den kollektive trafik, siden vi satte os for bordenden i 2011, og frem mod 2030 investerer vi samlet 110 milliarder kroner i tog, metro, banevedligeholdelse og letbaner.

Og tallene fra DTU viser, at vi rykker.

Vi knokler videre
Måske ikke så hurtigt, som vi havde håbet, men særligt togfonden rykker vores fælles transport op i en ny liga med en historisk satsning på jernbanen. Togene trækker med andre ord læsset og ser ud til at stå for en stigning i trafikken på 38 procent frem mod 2030.

Alligevel vil Venstre hellere gå de udenlandske olieselskabers ærinde, end at være med i togfonden og indsætte hurtige tog til danskerne.

Jeg medgiver, at det ikke er sikkert, at vi kan nå målene.

Men vi vil ikke bruge beregningerne fra DTU som en undskyldning for at droppe et højt ambitionsniveau. Vi investerer i metro, letbaner og også busser.

Og vi har afsat en pulje til at forbedre den kollektive trafik i landets yderområder.

Vi er med andre ord godt på vej – og selvom målene muligvis skal justeres, så er det vores intention at knokle på i de næste 15 år for at indfri vores ambitioner for den kollektive transport.

Vi ser muligheder i problemerne frem for problemer i mulighederne. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rasmus Prehn

MF (S), fhv. minister for fødevarer, landbrug og fiskeri og for udvikling
cand.scient.soc. (Aalborg Uni. 2002)

0:000:00