Transportkonsulent: Danmark skal ikke være grøn duks for enhver pris

DEBAT: Det er blevet populært at mene, at Danmark skal være et grønt foregangsland. Men hvis vejen er brolagt med afgifter og statsligt smagsdommeri, så kan prisen hurtigt blive for høj for både forbrugere og virksomheder, skriver Brian Gardner Mogensen.

Af Brian Gardner Mogensen
Administrerende direktør/partner i Realise ApS

Der ventes med spænding på regeringens forslag til en ny energipolitik i Danmark.

Vigtigt er det, at energipolitikken er realistisk og fokuserer mere på klimatilpasning end på CO2-udledning, og at den samtidig sikrer de danske husstande og de danske virksomheder den billigste energi, og dermed forbedrer husstandenes købekraft og virksomhedernes konkurrenceevne.

Større fokus på klimatilpasning
Alle pile peger i den samme retning.

Vi flyver mere i flyvemaskiner, vi køber flere biler og kører mere i dem, vi spiser mere kød, vi drikker mere mælk med videre.

Forhold, der betyder, at CO2-udledningen i verden vil stige. Man spørger sig selv, om det er realistisk at tro på, at vi kan reducere CO2-udledningen i en verden, hvor alle lande er skarpt fokuseret på skabe den økonomiske vækst, der netop fører til velstand og dermed øget CO2-udledning.  

Uanset, at vi i Danmark kører mere i el-biler, dropper flyvemaskinen på rejsen eller helt stopper med at spise oksekød og drikke mælk, vil vi med stor sandsynlighed opleve klimaforandringer i fremtiden.

Klimaforandringer er ikke noget nyt fænomen. Jordens historik viser med al tydelighed, hvilke klimaforandringer der tidligere har fundet sted.

Alligevel er det, som om fokus i den klimapolitiske debat handler mere om, hvordan vi forhindrer klimaforandringerne, end hvordan vi beskytter os mod klimaforandringerne.

Jeg mener, tiden er inde til, at vi i Danmark fokuserer mere intensivt på, hvordan vi i Danmark beskytter os mod fremtidens skybrud og stormflod som følge af ændringer i klimaet, samt at vi i Danmark fokuserer på, hvordan vi kan bidrage til at skabe internationale løsninger, der hjælper især de udsatte områder i verden med den nødvendige klimatilpasning og den nødvendige beskyttelse mod klimaforandringer i form af storme, oversvømmelser, tørke og hedebølger.

Staten skal ikke være grøn smagsdommer
Miljøorganisationen VedvarendeEnergi peger i en debatartikel her i Altinget fra 4. januar 2018 på, at den grønne omstilling skal sættes i gang med en grøn afgiftsreform.

Men så længe det ikke er ulovligt hverken i Danmark eller i verden at anvende fossile energikilder som kul, olie og gas, vil det være forkert politisk at afgiftsbelægge nogle energikilder frem for andre og/eller subsidiere bestemte energikilder frem for andre.

Det vil være et udtryk for en utilladelig konkurrenceforvridning, hvor staten går ind og er smagsdommer på 'rigtige' og 'forkerte' energikilder.

Det optimale for forbrugerne og virksomhederne er et marked baseret på udbud og efterspørgsel, hvor pris og kvalitet er udslagsgivende for forbrugernes valg af energikilde.

Et marked baseret på rammevilkår, hvor energikilderne kan konkurrere på lige vilkår, vil være en fordel for forbrugerne. Det amerikanske 'skiferolieeventyr' er vel et meget godt eksempel på, hvordan en ny energiudviklingsform kan tage markedsandele fra den traditionelle olie- og gasindustri.  

Drop feel good-tilgangen
Der tales i visse politiske kredse om vigtigheden af et Danmark som grønt foregangsland.

Men det er bestemt ikke afgørende, at Danmark er et grønt foregangsland. Det vigtige er, om de danske husstande og virksomheder kan få billig energi.

Hvis prisen for at være et grønt foregangsland er, at de danske husstande og dansk erhvervsliv alt andet lige vil skulle betale mere for energien, skal Danmark ikke være et grønt foregangsland.

Danske husstande og danske virksomheder skal altid have adgang til den billigste energi, da den forbedrer husstandenes købekraft og virksomhedernes konkurrenceevne. Energiafgifter påvirker de danske husstande og de danske virksomheder negativt.

Samfundsøkonomien bør altid være afgørende for, hvilke beslutninger der træffes på energiområdet i Folketinget.

Gevinsterne for Danmark ved de energitiltag, der investeres i, bør altid være større end omkostningerne. Vi skal ikke træffe beslutninger om anvendelse af skatteborgernes penge med afsæt i en form for 'feel good'-tilgang.

Lad os håbe, det er nogle af de samme refleksioner, der præsteres i regeringen for tiden!

Forrige artikel Vognmænd til politikere: Hjælp os med at nedkæmpe social dumping Vognmænd til politikere: Hjælp os med at nedkæmpe social dumping Næste artikel Sophie Hæstorp: Ingen vej uden om trængsel, men regionen går ikke i stå Sophie Hæstorp: Ingen vej uden om trængsel, men regionen går ikke i stå