VedvarendeEnergi: Sæt gang i omstillingen med en grøn afgiftsreform

DEBAT: Der er brug for, at regeringen sætter gang i energiomstillingen med en grøn afgiftsreform, skriver miljøorganisationen VedvarendeEnergi og præsenterer sit forslag til en afgiftsreform for energi og transport.

Af Gunnar Boye Olesen
Politisk koordinator i miljøorganisationen VedvarendeEnergi

Om kort tid kommer regeringen med sit udspil til klima-og energistrategier frem til 2030. Hvis man skal sikre udfasningen af fossil energi og den reduktion af drivhusgasserne, der skal sikre et stabilt klima, skal der nye, ambitiøse indsatser til.

Det kan man læse i Klimarådets rapporter med anbefalinger om ikke at geare ned for den grønne omstilling og sågar i regeringens egen basisfremskrivning, der viser, at uden nye indsatser vil Danmarks fossile energiforbrug begynde at stige efter 2020.

Brug for indsats på afgiftsområdet
Et af de områder, hvor der er behov for en indsats, er på afgiftsområdet. Regeringen og Folketinget har ikke fulgt op på en afgiftsanalyse, der blev besluttet helt tilbage i 2012, men som først blev færdig for et halvt år siden. Samtidig udgør de grønne afgifter en mindre og mindre del af vort BNP og er derfor ikke den drivende kraft i omstillingen som den kunne være.

Miljøorganisationen VedvarendeEnergi vurderer, at omstillingen til vedvarende energi kan gennemføres med god økonomi, såfremt man vælger de rigtige, energieffektive løsninger og sikrer folkelig inddragelse i omstillingen. Det viser både VedvarendeEnergis egne undersøgelser og for eksempel CEESA-projekter fra Aalborg Universitet.

Men omstillingen sker ikke af sig selv. En barriere er, at der i dag ikke er tilstrækkelige privatøkonomiske argumenter for f.eks. at skifte olie- og gasfyr eller benzin- og dieselbiler ud med miljøvenlige alternativer. De lave fossile energipriser, vi har haft de sidste tre år, har gjort det sværere at få privatøkonomiske fordele af en grøn omstilling.

Forslag til en grøn afgiftsreform
På den baggrund fremlægger VedvarendeEnergi nu et forslag til en grøn afgiftsreform for energi og transport. Reformen vil give basis for den hurtige omstilling væk fra fossil energi og over til effektiv anvendelse af vedvarende energi. Hovedtræk i reformen er:

  • Forbrugerpriserne for olie og gas hæves til niveauet i 2012-13. Det vil gøre både flere energibesparelser og omstilling til vedvarende energi privatøkonomisk rentable. Samtidig var omkostningerne til energi ikke så høje 2012-13, at det gav større problemer for samfund eller borgere.
  • Afgiftsstigninger er afpasset, så afgifterne mellem de forskellige fossile energiformer harmoneres. Afgifter på fossil energi skal være de samme, uanset anvendelse (opvarmning, transport med mere).
  • Energiafgifterne fastsættes til 20 procent over de tyske diesel- og benzinafgifter – et niveau, hvor vi vurderer, at grænsehandlen ikke vil være en væsentlig begrænsning for omstillingen.
  • Energiafgifter øges på ikke-konkurrenceudsatte erhverv, hvoraf mange i dag betaler meget lave energiafgifter og ikke har ret stort incitament til at spare på fossil energi
  • Samme afgiftsstigning på biomasse som på naturgas. Det skal sikre, at den grønne omstilling ikke blot bliver en omstilling fra ikke-bæredygtig fossil energi til en del ikke-bæredygtig biomasse. Der foreslås dog ikke afgifter på brænde, men på brændeovne, med størst afgift på de ældste og med forurenende.
  • Registreringsafgifter på biler tilbageføres til 2005-niveau. De nuværende lave afgifter er medvirkende til, at der siden 2005 er kommet 25 procent flere personbiler på vejene, og de lave afgifter er en barriere for skift til elbiler. Sammen med de højere priser på kollektiv transport modvirker de lave afgifter desuden en omstilling til kollektiv transport.
  • De danske aftalte kørselsafgifter foreslås ændret til roadpricing, og der foreslås en roadpricing svarende til den tyske ”maut” for tunge køretøjer.
  • Subsidier til at køre langt i form af kørselsgodtgørelse til bilkørsel foreslås markant reduceret for at standse subsidiering af den miljøbelastende transport.
  • Der foreslås en flyafgift svarende til den norske.

En dansk reform skal følges op med en aktiv dansk udenrigspolitik, både direkte over for vores nabolande og i EU for at få andre lande til at følge op med tilsvarende afgiftsreformer som de danske.

Forrige artikel Danske Rederier: Vi er langt fra Brexit-målstregen Danske Rederier: Vi er langt fra Brexit-målstregen Næste artikel Her er 2017's mest læste transportdebat Her er 2017's mest læste transportdebat