Debat

Vækst i kollektiv trafik kræver offentlige tilskud

TRANSPORTDEBATTEN: Kollektiv trafik skal fortsat være i transportpolitikernes fokus, og derfor skal vækstmålene principielt fastholdes, skriver Jess Abildskou, formand for Kollektiv Trafik Forum.

GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jess Abildskou
Formand for Kollektiv Trafik Forum

Passagertallene i kollektiv trafik vokser, og det er helt i overensstemmelse med de politiske målsætninger, som blev udstukket i det brede forlig om den grønne transportpolitik i 2009.

Kollektiv trafik skulle tage hovedparten af trafikvæksten frem til 2020 – det var prioriteringen i 2009. Siden er målsætningen konkretiseret til en fordobling af togtrafikken og en 50 procents forøgelse af bustrafikken i 2030 målt på antallet af personkilometer.

Nu viser en modelberegning i den nye Landstrafikmodel, at målene næppe kan nås med de tiltag, der er sat i gang på nuværende tidspunkt - milliardinvesteringerne fra Togfonden DK medregnet.

Fakta
Transportdebatten på Altinget : transport har til formål at fokusere og styrke den transportpolitiske og transportfaglige debat i Danmark.

Løbende inviterer Altinget : transport derfor eksperter, politikere, fagfolk og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og/eller problemstillinger inden for transportområdet.

Transportdebatten vil den kommende tid sætte fokus på 2030-målene, som en bred kreds i Folketinget blev enige om i 2009. Målet er at fordoble togtrafikken og sikre 50 procent mere bustrafik i 2030.

En ny fremskrivning, som DTU Transport har lavet på baggrund af Landstrafikmodellen, viser dog, at togtrafikken, selv med store planlagte investeringer i metro og timemodel, kun vil stige med 38 procent frem mod 2030.

Bustrafikken vil sågar falde med syv procent i perioden.

De konkrete målsætninger tager afsæt i et bredt politisk ønske fra 2009, om at den kollektive trafik i fremtiden skal bære det meste af væksten i transporten.

Men selvom intet tyder på, at man hverken når de konkrete bus- eller togmål, vil den kollektive trafik stadig stige markant mere end vejtrafikken.

Spørgsmålet er dog, hvordan det skal lykkes at nå de konkrete mål, og er de overhovedet realistiske? Eller er 2030-målene allerede forældede og ”ligegyldige”, og hvis det er tilfældet, hvilke målsætninger er der så behov for i forhold til den kollektive trafik?

Deltag i debatten. Send dit indlæg til bomholt@altinget.dk.

Man skal ikke tage modelberegninger for mere, end de er – kloge fremskrivninger på basis af den nuværende viden. Meget kan ske inden 2030.

Ligegyldig fordeling
Fordelingen på bus og tog er ligegyldig. Der, hvor de fede bybuslinjer erstattes af letbaner eller metro, rykker balancen sig mellem bus og tog, men det er helheden, der betyder noget.

Det er reelt ikke muligt at hente flere indtægter på højere takster. 

Jess Abildskou, Formand

Indtil videre har målsætningen om vækst i antallet af passagerer i kollektiv trafik haft en meget konstruktiv virkning. Alle kollektive trafikselskaber har indarbejdet vækstmålene i deres egen planlægning med effekt i mange år fremover.

Politikerne på Christiansborg har sat mange penge af til investeringer i bedre infrastruktur, og de aftalte investeringer i jernbaner og letbaner vil bringe Danmark op i en ny klasse på dette område.

Men som bekendt kan kollektiv trafik ikke løbe rundt som en forretning. Tog- og bustrafik er 100 procent afhængig af offentlige driftstilskud.

To veje
Der er to veje at gå mod vækst – helst samtidig: Flere afgange og kortere rejsetid – de helt afgørende kvalitetsparametre i konkurrencen med privatbilen.

Det er reelt ikke muligt at hente flere indtægter på højere takster. Der er kun én vej. Det offentlige tilskud må øges, hvis væksten i kollektiv trafik skal være større, end den er nu – og for at nå vækstmålene i 2030.

Nu er det ikke en ny krævementalitet, der fører til denne konklusion. Der er solidt internationalt belæg for påstanden.

Selv den berømmede vækst i passagertallet i Skåne i nullerne var betinget af øget driftstilskud i form af flere tog, flere busser, flere lokoførere, flere buschauffører.

Yderligere er der også belæg for, at effektive investeringer i kollektiv trafik er en god forretning for samfundet – og det er jo i god overensstemmelse med den grønne transportpolitik.

Fasthold vækstmål
Ambitioner og investeringer skal hænge sammen. Hvis politikerne fastholder vækstmålene for kollektiv trafik, skal der flere penge til. Og pengene skal fordeles hensigtsmæssigt mellem infrastruktur og drift.

Spillet omkring en ny kørselsaftale for DSB kan koges ned til disse spørgsmål:

Hvilke tog kræves der til fremtidens togtrafik på den udvidede infrastruktur, og hvor meget og hvor hurtigt skal de køre? Og hvad er de økonomiske konsekvenser? Hvor meget tog kan man få for pengene? Tilsyneladende tøver regeringen i dette spørgsmål, blandt andet i forhold til udbud.

Men svaret er grundlæggende enkelt: Det bliver dyrere. Fremtidens øgede passagerindtægter kan ikke dække merudgifterne. Dette faktum burde ikke overraske.

Kollektiv trafik er et nøgleområde i designet af fremtidens transportsystem. Derfor skal kollektiv trafik fortsat være i transportpolitikernes fokus, og derfor skal vækstmålene principielt fastholdes  - med eller uden bukse-elastik.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jess Abildskou

Formand, DI transport, ejer, adm. direktør, Abildskou
skibsingeniør (Helsingør Teknikum 1989)

0:000:00