Vejgodsbranchen: Eksportchauffører skal have særlige EU-regler

REPLIK: Der er behov for særskilte regler for transportbranchen i EU. At betragte dem som udstationerede arbejdstagere vil give unødige administrative byrder, skriver ITD i en replik til Ole Christensen (S).

Af Karen Roiy
Public affairs-chef i ITD

Jeg vil gerne takke Ole Christensen, som i et indlæg 16. november giver ITD endnu en mulighed for at fremhæve vores holdning til udstationering i transporterhvervet.

Først vil jeg gerne understrege, at ITD kæmper for bedre og fælles europæiske regler for transporterhvervet, fordi det er afgørende for branchen. Flere lande har indført nationale særregler, og det udfordrer branchen og det indre marked.

Det skaber også store praktiske og administrative udfordringer for transporterhvervet med forskellige nationale krav til anmeldelse, fremvisning af dokumentation på nationale sprog og meget mere.

Derudover er det ITD’s klare overbevisning, at eksportchauffører, der kører national transport, det vil sige cabotage og kombineret transport, skal aflønnes efter nationale lønforhold.

For når en chauffør eksempelvis opholder sig i Danmark i en længere periode, er vedkommende i direkte konkurrence med vores danske medlemmer og skal derfor aflønnes efter nationale forhold.

Særskilte regler for transportområdet
Derimod giver det ikke mening at betragte alle eksportchauffører som udstationerede arbejdstagere. For ser man på chaufførernes transportmønstre, viser det sig, at ved international transport krydser chauffører grænser på time- og dagsbasis.

Derfor giver det også god mening, at transportområdet får særskilte regler for udstationering, som EU-Kommissionen har forslået.

For hvis al international transport omfattes af udstationeringsdirektivet, skal chauffører udstationeres i samtlige lande, de krydser, når der for eksempel køres et parti varer fra Danmark til Spanien.

Det skaber store administrative byrder, da virksomheder skal anmelde det hele i et i forvejen tungt anmeldelsessystem. Samtidig skal transportvirksomhederne kende alle nationale lønsatser. Det samme gælder myndighederne, som skal kontrollere chaufførens dokumentation.

Behov for klare regler
Når det er sagt, er der også behov for bedre regler for chauffører, der udøver den grænseoverskridende transport.

Det gælder både arbejdet med klarere regler for køre- og hviletid, men også klarere regler for etablering af virksomhed, så der er tale om reelle etableringer. Det er et område, der arbejdes med i EU’s vejpakke.

Så lad os i fællesskab kæmpe for kontrollerbare EU-regler, der kan skabe fair konkurrence i det indre marked. Det vil ITD i hvert fald arbejde videre med.

Forrige artikel Ny debat: Året der gik på transportområdet Ny debat: Året der gik på transportområdet Næste artikel DTL advarer Ole Birk:  Det vil få store konsekvenser at fjerne ITS-løsninger DTL advarer Ole Birk: Det vil få store konsekvenser at fjerne ITS-løsninger