Fagforbund: Vores børn betaler prisen for dårligt indeklima i folkeskolen

DEBAT: Dårligt indeklima kan give en faglig forskel på et år over et helt skoleliv. Vi skal følge Sveriges eksempel og sikre godt indeklima for alle børn med klar lovgivning, skriver Henrik W. Petersen fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Af Henrik W. Petersen
Forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet

Blik- og Rørarbejderforbundet har netop afholdt en åben høring på Christiansborg i samarbejde med Tekniq og Veltek.

Det gjorde vi, fordi undersøgelse efter undersøgelse konkluderer, at folkeskolernes indeklima er for dårligt, og at børnene lider under det.

Et års læring kan tabes
Det er ikke, fordi vi ikke har den fornødne viden eller evnerne til at ændre på det. Det hele ligger helt fast og lige til højrebenet: Det bedste for indlæring, trivsel og helbred blandt skolebørn og deres lærere er at installere mekanisk ventilation i alle klasseværelser.

DTU konstaterer for eksempel, at set over et helt skoleliv, kan den faglige forskel på elever, der har siddet i godt indeklima og dem, som kun har kunnet åbne et vindue, være på et helt år. Det vil sige, at vi uddanner A-hold og B-hold udelukkende baseret på, om skolen de har gået på, har et sundt indeklima eller ej.

Helt kynisk kan man sætte det på spidsen og sige, at der på sigt vil være en samfundsøkonomisk gevinst ved at sikre godt indeklima på skolerne.

Men det er ikke den eneste gevinst, man vinder ved det: Helbredet spiller også ind. Børn og lærere på skoler med dårligt indeklima er mere syge, har oftere hovedpine og trives generelt ringere end de, som har mekanisk ventilation i klasseværelset. Det er så entydigt, og det er så enkelt.

Bedre indeklima i svinestalde i landbruget
Undersøgelser fra Norge og Sverige når frem til de samme konklusioner, og i Sverige er der blevet lovgivet på området, så skolebørn garanteres et indeklima, hvor CO2-værdierne ikke er for høje.

Vi har også en lovgivning om den slags i Danmark, der garanterer frisk luft og god ventilation. Den gælder dog ikke skolebørn. Den gælder til gengæld for svinestalde i landbruget.

Når man nu ved, at indeklima rent faktisk betyder så meget, og at forholdsvis simple forandringer kan gøre en kæmpe forskel, men at de tiltag alligevel ikke bliver taget i brug, så kommer man uvægerligt til brodden i det her: økonomien.

Fra "bør" til "skal"
Som Blik- og Rørarbejderforbundet også konstaterede ved høringen på Christiansborg, så slår politikerne og kommunerne sig i tøjret, for hvem skal finansiere anlæggene og ikke mindst det helt nødvendige vedligehold? Skal anlægsloftet løftes? Skal kommunerne have flere penge?

Vi mener i Blik- og Rørarbejderforbundet, at vi bør gøre som vores broderland Sverige. Der er simpelt hen behov for national lovgivning på området, så det lille 'bør', der står i loven om den danske folkeskoles indeklima, ændres til et 'skal'.

Og der skal tilføjes regler for lovpligtigt og jævnligt vedligehold af ventilationssystemerne, så vi er sikre på, at der er kontrol med indeklimaet både nu og i fremtiden.

Det vil naturligvis kræve nogle ressourcer, men har vi råd til at lade være og blot lade vores børn betale prisen?

Forrige artikel Forældreforening: Gør op med det frie skolevalg Forældreforening: Gør op med det frie skolevalg Næste artikel Uddannelsesforbundet: God dansk­undervisning er en forudsætning for integration Uddannelsesforbundet: God dansk­undervisning er en forudsætning for integration
Det siger partierne om elevfordeling og tilskud

Det siger partierne om elevfordeling og tilskud

UDDANNELSER: Partierne forhandler aktuelt om elevfordeling og ungdomsuddannelsernes tilskudssystem. På en konference tirsdag luftede en række ordførere deres syn på sagerne. Læs dem her.