OK18-resultaterne er landet: Næsten alle forbund stemmer ja

OK18: Fagorganisationernes urafstemninger om OK18 er slut, og det ser udtil at blive et ja fra næsten alle organisationer og med rekordhøj stemmeprocent. Få overblik over stemmefordelingen på de enkelte forbund her.

Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Emma Qvirin HolstChristina Houlind

Fagbevægelsens afstemning om forårets OK18-aftaler er slut, og resultaterne er på plads. 

Det er blevet et rungende ja fra næsten alle medlemmerne.

Ja-procenten ligger i de fleste forbund på mellem 90 og 100 procent, og dermed er der en bred opbakning til de offentlige overenskomster, der blev forhandlet på plads i april måned. Hos det største offentlige fagforbund, FOA, har 95 procent stemt ja til OK18-aftalen.

Det betyder også, at der ikke kommer nogen konflikt. Den tidligere overenskomst udløb 1. april 2018, og derfor træder den nye overenskomst i kraft med tilbagevirkende kraft og løber frem til 31. marts 2021.

Lærerne stemmer også ja
Det har været forventet, at de fleste fagforbundsmedlemmer ville stemme ja til overenskomstaftalerne. Den eneste faggruppe, hvor der har været lidt tvivl, var lærerne. Det lykkedes nemlig ikke for topforhandleren og lærernes formand, Anders Bondo Christensen, at få nye arbejdstidsregler med i overenskomstaftale, der kan erstatte reglerne fra lovindgrebet i 2013.

I stedet bliver der nedsat en kommission, der skal undersøge arbejdsvilkårene for lærerne med henblik på at lave nye regler, inden OK21-forhandlingerne går i gang.

Selvom lærerne ikke får nye arbejdstidsregler med den nye overenskomst, har 74,6 procent stemt ja til aftalen. Det er næsten 15 til 20 procentpoint lavere end opbakningen i de øvrige fagforbund.

Et forbund stemmer nej
Indtil videre er der kun et forbund, der har stemt nej til aftalen. Det drejer sig om de ansatte ved lokalbanerne, hvor 85,5 procent har stemt nej. Det skriver Dansk Jernbaneforbund på deres hjemmeside. Det betyder, at der kan bryde konflikt ud fra midnat 11. juni - med mindre der opnås en aftale inden. KL og Dansk Jernbaneforbund har allerede aftalt forhandling torsdag 7. juni 2017, og ifølge Dansk Jernbaneforbund drejer konflikten sig om arbejdstidsregler. 

"Vi møder i KL torsdag med en klar forventning om at finde en aftale. Men det kræver, at vi kan finde hinanden. Ellers er konflikten jo desværre en realitet fra midnat den 11. juni," siger forbundsformand Henrik Horup i en pressemeddelelse.

Rekord stemmedeltagelse
Inden aftalerne kom i hus havde Danmark været vidne til højspændte og langtrukne forhandlinger i Forligsinstitutionen, der udenfor næsten døgnet rundt var bemandet af medier og fagbevægelsens medlemmer, der fulgte forhandlingerne tæt.

Den store bevågenhed er sidenhen blev afløst af en rekord i stemmedeltagelse. Samlet kan fagbevægelsen berette, at rekordmange medlemmer har deltaget i urafstemningerne om OK18-aftalerne. I forbund som FOA, Akademikerne og Dansk Sygeplejeråd er der tale om en fremgang fra stemmeprocenten ved OK15 på henholdvis 14,6, 28 og 17,1 procentpoint.

Her kan du se, hvordan resultaterne fordeler sig på forbundene. Forbundene er fordelt i alfabetisk rækkefølge. 

Akademikerne
Fra Akademikerne er det et klart ja til OK18-forliget. I Akademikernes medlemsorganisationer er det dog ikke alle, der har afgjort resultatet ved en urafstemning. Resultaterne er derfor opgjort i to tabeller. Samlet har 58 procent af medlemmerne stemt, hvilket er næsten en fordobling i forhold til 2015, hvor det kun var 30 procent. Akademikernes medlemsorganisationer tæller blandt andet Djøf, Dansk Magisterforening og Foreningen Arkitekter og Designere.  

”Vi har fået en historisk opbakning til afstemningen om det resultat, vi har forhandlet hjem,” siger formand for Akademikerne Lars Qvistgaard i en pressemeddelelse.   

Stemt ved urafstemning

  Ja i procent Nej i procent
Ansatte Tandlægers Organisation 100 0
Den Danske Dyrlægeforening 99,1 0,9
Den Danske Landinspektørforening 96,7 3,3
Dansk Kiropraktorforening 100 0
Dansk Magisterforening 97,7 2,3
Foreningen Arkitekter og Designere  96,4 3,6
Gymnasieskolernes Lærerforening 95,7 4,3
Forbundet Kommunikation og Sprog 98,9 1,1
Tandlægeforeningen 99,4 0,6
Pharmadanmark 99,2 0,8

Stemt ved kompetent forsamling

  Ja i procent Nej i procent
Bibliotekarforbundet 100 0
Den Danske Præsteforening 100 0
Djøf 100 0
Dansk Mejeriingeniørforening 100 0
Dansk Organist og Kantor Samfund 100 0
Dansk Psykolog Forening 100 0
Forsvarsgruppen i AC 100 0
Handelsskolernes Lærerforening 100 0
Ingeniørforeningen i Danmark 100 0
JA 100 0
Lægeforeningen 100 0
Skibsingeniørforeningen 100 0

BUPL
Pædagogerne siger også klart ja. 68,5 procent af medlemmerne har afgivet deres stemme, hvilket er en rekord. Heraf har 94 procent stemt ja.

"Jeg er meget tilfreds. Det er en fantastisk opbakning og viser med al tydelighed, at vi som pædagoger er interesserede i overenskomsten, og at vi står last og brast med hinanden," siger formand for BUPL Elisa Bergmann i en pressemeddelelse.

Danmarks Lærerforening
78,1 procent af lærerne har afgivet deres stemme. Heraf har 74,6 procent stemt ja, mens 25,4 procent har stemt nej. 

"Jeg er selvfølgelig glad, og jeg er overbevist om, at aftalen er et bedre alternativ i forhold til en konflikt," siger lærernes formand, Anders Bondo Christensen, til Altinget.  

Dansk El-forbund
Rekordmange offentligt ansatte elektrikere har deltaget i urafstemningen, hvor de siger ja tak til den nye overenskomst. De fleste medlemmer hos Dansk El-forbund er elektrikere.

  Ja i procent Stemmeprocent
Staten 87,5 78,8
Kommunerne 89,5 77,3
Regionerne 90,7 85,8

Dansk Jernbaneforbund
De eneste der indtil videre har stemt nej til aftalen er medlemmerne i Dansk Jernbaneforbund. 85,5 procent har stemt nej. Det betyder, der udbryder konflikt 11. juni, hvis der ikke er landet en aftale inden, og der er allerede kaldt til forhandlinger med KL 7. juni. Forbundet har i lig med mange andre oplevet en stigning i stemmeprocenten.

"Jeg glæder mig over den markante stigning i interessen for at stemme. Det er sundt og godt for demokratiet. NEJet er entydigt, men vi ønsker ikke konflikt og derfor ser vi frem til de kommende forhandlinger," siger forbundsformand Henrik Horup i en pressemeddelelse.  

Dansk Metal
Det bliver også et rungende ja fra Dansk Metals medlemmer til den nye overenskomst. Her er resultaterne fordelt på de statsligt, kommunalt og regionalt ansatte. Dansk Metal har blandt andet medlemmer i politiet, ved rensningsanlæg og sygehuse. 

"Jeg er meget tilfreds med resultatet, og det glæder mig, at resultatet er så klart, og at så mange medlemmer har givet deres mening til kende. Det viser et engagement og en opbakning til overenskomstsystemet, som vi fremadrettet skal bygge videre på," siger forbundsformand i Dansk Metal Claus Jensen i en pressemeddelelse. 

  Ja i procent Nej i procent Stemmeprocent
Staten 90,8 5,8 70
Kommunerne 89,7 7,2 69,5
Regionerne 88,8 8,7 77,9

Dansk Socialrådgiverforening
96,7 procent af Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer i kommuner og regioner har stemt ja til overenskomsten. På statens område stemte 93,1 procent ja. Samlet på både kommuner, regioner og stat har 65,3 procent af de stemmeberettigede medlemmer været med til at stemme. Ifølge Dansk Socialrådgiverforening er det den højeste stemmeprocent i foreningens historie.

"Mange steder har OK18-forløbet styrket fællesskabet på arbejdspladsen, og jeg vil gerne opfordre jer til at holde fast i det. Overenskomster er afgørende for, at I får en rimelig løn og ordentlige arbejdsvilkår, men det er lige så afgørende, at I sammen med jeres kolleger arbejder for forbedringer i hverdagen – og siger fra, når I oplever urimelige arbejdsvilkår," skriver Majbrit Berlau på Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside.

FOA
Det bliver også et klart ja fra FOA, hvor 95 procent har stemt for den nye overenskomst. Stemmeprocenten endte på 65,02. FOA's medlemmer er blandt andet sosu-assistenter og pædagogmedhjælpere.

”Det flotte afstemningsresultat er udtryk for det store engagement blandt medlemmerne, som vi også så på tværs af fag og forbund under forhandlingerne. Offentligt ansatte har denne gang insisteret på at blive anerkendt for deres værd og har udvist et unikt sammenhold. Det er bestemt en styrke, vi som fagbevægelse kan og vil bruge fremadrettet,” siger Mona Striib, der er FOA's forbundsformand, i en pressemeddelelse.

Fængselsforbundet
Et af de mindre klare ja kommer fra Fængselsforbundet, hvor 69 procent stemte ja til overenskomstaftalen, mens 30 procent stemte nej. Stemmeprocenten var på 42 procent. Forbundet repræsenterer blandt andet fængselsbetjente.

”Kriminalforsorgen har været fedtet med lønstigninger, men vi vil holde dem op på, at der skal afsættes midler til ny løn, og de skal bruges til varige lønstigninger,” siger forbundets formand, Kim Østerbye, i en pressemeddelelse.

HK Kommunal
73,9 procent af HK Kommunals medlemmer har stemt, og hele 97,6 procent har sat kryds ud for et ja til den nye overenskomst.

HK Stat
Medlemmer hos HK Stat er heller ikke i tvivl. 94 procent stemmer ja til OK18-aftalen, mens 3,4 procent har stemt nej. HK Stat har blandt andet medlemmer hos Politiet, på universiteterne og i statens styrelser. Igen slog et forbund rekord på stemmedeltagelsen med 77,6 procent.

"Jeg er ikke overrasket - for det er altså en sk....god aftale." Sådan skriver formand i HK, Kim Simonsen på Twitter. 

Socialpædagogerne
93 procent stemmer ja til OK18-aftalen hos Socialpædagogerne. Her er stemmeprocenten på 52 procent.

"Det er jeg overvældende glad for, for det er jo en solid blåstempling af det resultat, vi har fået igennem. Det betyder rigtig meget for det videre arbejde, at medlemmerne i den grad har sagt ja," siger Socialpædagogernes formand, Benny Andersen. 

Sundhedskartellet 
Fra hele Sundhedskartellet, der blandt andet rummer Dansk Sygeplejeråd, Jordemoderforeningen og Danske Fodterapeuter, er det også et klart ja til OK18-aftalen. 93,1 procent af medlemmerne har nemlig stemt ja, og stemmeprocenten endte på 56,5 procent. I Dansk Sygeplejeråd, der er den største organisation i Sundhedskartellet, stemte 91,1 procent for aftalen, og stemmeprocenten er den højeste siden 2008 - 57,5 procent. 

"Jeg er glad for, at medlemmerne har sagt ja til det forlig, vi fik forhandlet os frem til. Som bekendt var forhandlingerne denne gang historisk langtrukne og dramatiske. Men vi stod fast og fik forhandlet en aftale, der er ganske god for sygeplejerskerne. Det har medlemmerne nu anerkendt med et overvældende stort flertal, der stemmer ja," siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet, i en pressemeddelelse.

Teknisk Landsforbund
Et klart flertal af medlemmerne hos Teknisk Landsforbund vil også gerne have den overenskomstaftale, der er blevet forhandlet på plads.

Her stemte 97 procent af de kommunalt ansatte medlemmer ja, mens tallet for de regionalt ansatte er 94 procent.

Teknisk Landsforbunds medlemmer arbejder inden for teknik, design og byggeri.

”Det er virkeligt dejligt at så mange medlemmer har stemt. Vi har været gennem historisk hårde forhandlinger, hvor en storkonflikt hele tiden lå og lurede. Fordi vi stod sammen, har vi fået nogle stærke overenskomster, der sikrer reallønnen de kommende tre år,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund, i en pressemeddelelse.

Uddannelsesforbundet
Det bliver også et ja fra medlemmerne af Uddannelsesforbundet til overenskomsten på både det kommunale og det statslige område. Uddannelsesforbundet repræsenterer lærere på voksen- og ungdomsuddannelser.

"Dejligt med en høj stemmeprocent, selv om man selvfølgelig altid gerne vil have alle med. Men det har været svært for mange at beslutte sig den her gang. Jeg er superglad for, at vi er endt med samme resultat af afstemningerne på det kommunale og det statslige område," siger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet, i en pressemeddelelse. 

  Ja i procent  Nej i procent  Stemmeprocent 
Staten 75 25 59,9
Kommunerne 79 21 57,3


3F Den Offentlige Gruppe

Hos 3F har 90,2 procent stemt ja til den nye OK-aftale og 9,8 procent stemt nej. Også hos 3F blev der slået rekord for stemmeprocenten, der landende på 51,3 procent. 3F's medlemmer er blandt andet rengøringsassistenter, kirkegårdsansatte og gartnere.

"Vi er meget glædeligt overraskede over både den meget høje stemmeprocent og den meget høje ja-procent. Det er historisk for de offentligt ansatte 3F’ere, at så mange stemmer ja," siger formanden for Den Offentlige Gruppe, Ellen K. Lykkegård, i en pressemeddelelse.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00