Sådan vil partierne fordele gymnasieeleverne efter valget

OVERBLIK: Skal udfordringen med etnisk opdeling i gymnasierne løses med distriktsmodeller, udvidede beføjelser til regionsrådene eller noget helt tredje? Altinget: uddannelse har spurgt partiernes ordførere og giver dig overblikket her.

Der er store forskelle på partiernes holdning til, hvilken løsningsmodel der er den rigtige til at sikre en mere ligelig fordeling af elevsammensætningen på landets gymnasier.

Nogle partier ønsker en distriktsløsning, hvor det er den enkelte elevs adresse, der afgør, hvilket gymnasium eleven skal starte i 1.g på.

Andre ønsker ikke, at det skal være partierne på Christiansborg, der skal trække en fællesløsning ned over alle landets gymnasier, men vil lade det være op til de lokale fordelingsvalg og regionsrådene at træffe en beslutning. Derudover bringer både Liberal Alliance og Alternativet helt andre i løsninger i spil. Få overblikket over partiernes holdning til det komplekse spørgsmål i ordførerrunden nedenfor.

Login