Regeringen opjusterer: Forventer 25.000 asylansøgere

ASYL: Den sidste tids tilstrømning af asylansøgere får regeringen til at opjustere forventningen til asylansøgere i 2016 fra 15.000 til 25.000. Det betyder blandt andet, at der skal findes et ekstra milliardbeløb på udviklingsbistanden.

Placeholder image
Regeringen opjusterer antallet af asylansøgere med 10.000 ekstra. Foto: Bax Lindhardt / Scanpix

25.000.

Så mange asylansøgere forventer regeringen, at der kommer til Danmark i år og næste år.

Det oplyser Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til Altinget.

I september var forventningen, at der ville komme 10.000 asylansøgere. Opjusteringen sker, efter tilstrømningen af asylansøgere mod Europa bare er vokset og vokset de seneste måneder.

Regeringen vil tage alle ekstraudgifter til at håndtere de ekstra asylansøgere fra udviklingsbistanden, som regeringen sænker med ca. 2,9 milliarder kroner i finansloven for 2016.

Der var afsat cirka tre milliarder kroner til asylområdet i regeringens første udspil til finansloven for 2016, da forventningen var 15.000 asylansøgere.

Besparelser til forhandling
Dermed vil de ekstra 10.000 forventede asylansøgere betyde, at der yderligere skal findes et milliardbeløb fra udviklingsbistanden. Regeringen og de andre blå partier friholder dog nødhjælpsbevillingerne fra disse besparelser. 

Det er fortsat ikke bestemt, hvordan de nye besparelser på udviklingsbistanden skal udmøntes. 

”Der er ikke langt noget fast endnu. Det er noget, vi fortsat skal forhandle om. Mere kan jeg ikke sige endnu,” siger Venstres udviklingsordfører, Michael Aastrup.

Dokumentation

Det står der i finanslovaftalen om asylansøgere og udviklingsbistand

Modtagelse af asylansøgere
Den aktuelle opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere indebærer betydelige merudgifter til modtagelse af asylansøgere i 2016 – herunder sagsbehandling, indkvartering, forplejning og træning i løbet af det første år i Danmark.

Merudgifterne vil i vidt omfang og i overensstemmelse med OECD’s regler og hidtidige praksis kunne finansieres via omprioritering inden for den ramme til udviklingsbistand, som er afsat på finansloven for 2016. Aftaleparterne er enige om, at mulighederne herfor skal udnyttes fuldt ud – herunder også hvis asyludgifterne i løbet af 2016 viser sig at stige yderligere i forhold til det på finansloven for 2016 forudsatte.

De humanitære indsatser, hvor hovedparten af bevillingen ydes til indsatser for internt fordrevne, flygtninge og berørte lokalsamfund i nærområderne, vil ikke blive berørt af omprioriteringen.    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser