Dan Jørgensen: Klimarapporten indeholder en stor og alvorlig nyhed

Den danske klimaminister er dybt bekymret over konklusionerne i ny rapport fra FN's klimapanel, siger han ved pressemøde. Han lægger dog ikke op til at øge de danske klimaambitioner.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Kristine KorsgaardMaja HagedornMorten Øyen

Det er alarmerende og alvorligt, hvad man i dag kan læse i den nye, store statusrapport fra FN's klimapanel.

Det siger klimaminister Dan Jørgensen (S) ved det danske pressemøde om rapporten, hvor danske forskere og medforfattere til rapporten præsenterer hovedkonklusionerne.

"Det er meget, meget alvorlig læsning det her. Hvis ikke de allerede gjorde det, så burde alarmklokkerne bimle og bamle hos alle, der har med klimapolitik at gøre," siger Dan Jørgensen i sit indlæg ved pressemødet.

Rapporten slår blandt andet endegyldigt fast, at klimaforandringerne er menneskeskabte, og at der er en lineær sammenhæng mellem verdens CO2-udslip og temperaturstigninger.

Den fastslår også, at der er udsigt til betydelige stigninger i verdenshavene, og at de menneskeskabte klimaforandringer er direkte skyld i mange af de ekstreme vejrfænomener, som sker stadig hyppigere.

Læs også

"Det er en stor nyhed desværre"
Dan Jørgensen hæfter sig især ved, at klimapanelet konkluderer, at vi allerede i løbet af det næste årti vil overskride en temperaturstigning på 1,5 grader, som vi ellers gerne skulle blive under.

"Det sker langt tidligere, end vi har frygtet før. Det er en stor nyhed desværre," siger Dan Jørgensen.

"Det er også en vigtig nyhed forud for de forhandlinger, der allerede pågår og skal afsluttes i Glasgow senere på året," tilføjer han med henvisning til det næste store klimatopmøde i Skotland til november.

Det ligger i Parisaftalen mellem FN's medlemslande, at man skal arbejde for at holde stigningen under to grader og helst ikke overstige halvlanden grad. Ifølge forskningen risikerer man, at de globale forandringer og konsekvenser kommer ud af kontrol og bliver umulige at bremse, hvis vi når over halvanden grads stigning.

Det er dog ikke en fast grænse, og det er muligt, at man vil kunne komme ned på halvanden grads stigning, selv om man i en periode når lidt over den, forklarer en af forskerne ved pressemødet.

Hvis ikke de allerede gjorde det, så burde alarmklokkerne bimle og bamle hos alle, der har med klimapolitik at gøre

Dan Jørgensen (S)
Klimaminister

Danmark skal ikke øge ambitioner
Den danske klimaminister lægger ikke op til, at Danmark skal øge sine ambitioner på klimaområdet, men at kræfterne skal lægges i at få andre af verdens lande med på at følge det danske eksempel.

Selv hvis Danmark lukkede helt, ville det formentlig ikke kunne mærkes på klimaet globalt, siger ministeren, men understreger, at Danmark spiller en vigtig rolle som rollemodel.

Dan Jørgensen nævner, at Danmark har vedtaget en bindende klimalov om at reducere drivhusgasudslippet med 70 procent i 2030, at et flertal i Folketinget har vedtaget stop for olieudvinding i Danmark og der er indgået en af tale om etablering af verdens første energiø. Og at disse tiltag er noget, regeringen ved klimatopmødet vil tale for at få andre lande til at gøre efter.

I-lande skal levere på klimabistand
Den nye rapport fra FN’s klimapanel understreger også behovet for at få finansieringen af klimahjælpen til verdens fattigste lande ”på plads”, lyder det fra klimaministeren.

”Rige lande har lovet 100 milliarder dollar om året, det lovede vi allerede til COP15 (FN’s klimatopmøde i København i 2009, red.). Det bliver der ikke leveret på endnu,” siger han.

”Det er meget, meget vigtigt,” siger klimaministeren.

Det høje beløb, som ministeren henviser til, er klimapenge, som verdens rige lande har forpligtet sig til at bidrage med hvert år siden 2020. Danmarks ”fair andel” af den sum er beregnet til at være cirka fem milliarder kroner. I 2021 lød det danske bidrag på cirka 2,5 milliarder af den samlede udviklingsbistand på omtrent 17 milliarder kroner.

Og det er ”uretfærdigt” og ”ikke til at bære” for de mennesker, der har behov for hjælp til at kunne klare konsekvenserne af klimaforandringerne, siger Dan Jørgensen, der dog ikke kommer ind på, hvordan regeringen vil gøre det.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Dan Jørgensen

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2004)

0:000:00