Cbrain: Digitalisering i udviklingslande kan blive en game changer

DEBAT: Digitalisering bør være en drivende innovationskraft i den danske udviklingsstrategi. Det er med til at styrke demokratiet og mindske autoritære regimers overlevelse, skriver Niels Tanderup.

Af Niels Tanderup
Director, Global Affairs, cBrain

Eva Grambye fra Institut for Menneskerettigheder skriver 12. juni, at covid-19 for alvor har vist, hvorfor den digitale udvikling i det globale syd bør være centralt i den nye udviklingspolitiske strategi.

Især fordi digitalisering uden beskyttelse af borgernes rettigheder og nogle klare regelsæt for digital regeringsførelse, kan blive et stærkt redskab for diktatorer og autoritære regimer.

Det er som udgangspunkt en fornuftig analyse, da datasikkerhed er meget vigtigt, men digitalisering og rettigheder kan sagtens følges ad og gensidigt forstærke og supplere hinanden.

For det der måske lyser klarest i denne krisetid er, at en stærk digital offentlig sektor er en forudsætning for, hvor robust et samfund er.

Digital infrastuktur er dermed et vigtigt parameter for, hvordan et samfund kan levere offentlige services og økonomisk udvikling til sine borgere.

Og økonomisk udvikling korrelerer med demokratisk udvikling.

Tænk digitalisering bredt
De fleste vestlige lande har en fornuftig digitalisering, omend der er betydelige forskelle i, hvor dyb digitaliseringen er.

Det billede er mindre entydigt i udvekslinglande, der dels er afhængige af adgangen til internettet, dels ofte mangler et id-kort til at tilgå services og verificere borgernes identitet.

NemID og CPR-registeret er ret unikt for Danmark.

Pointen er, at digitalisering alt andet lige er et gode for et samfund.

Og det fokus er vigtigt at have for øje, så vi ikke fokuserer for snævert på datasikkerhed og digitale rettigheder og de negative konsekvenser ved digitalisering.

Digitalisering og antikorruption
For den helt store gevinst ved digitalisering af den offentlige sektor i udviklingslande er, at den kan styrke de offentlige institutioner, skabe gennemsigtighed i sagsbehandlingen (som er borgerens garanti for en fair behandling), bekæmpe korruption og bygge en større pålidelighed og kvalitet i leverancen af offentlige services.

Og med en mere transparent, leveringsdygtig og ansvarlig offentlig sektor kommer en større tillid til, at den offentlige sektor forvalter samfundets ressourcer bedst muligt.

I sidste ende er det med til at styrke demokratiet og mindske diktatores og autoritære regimers overlevelse.

En yderligere og højaktuel dimension ved digitalisering er den grønne omstilling og kampen for et bedre klima.

Den kamp drives i høj grad af digitale værktøjer.

Registrering og monitorering af spildevand, affald, biodiversitet, tinglysning, fredning, skovning, kvotestyring med videre er alle emner, der er vigtige at have data på og forvalte globalt og nationalt gennem en øget digitalisering.

Ikke mindst i udviklingslande.

Brug danske erfaringer
Danmarks nye udviklingspolitiske strategi bør derfor have digitalisering som sit centrale omdrejningspunkt.

Ikke blot i form af god regeringsførelse, men for politisk, social og økonomisk udvikling generelt.

Og Danmark bør blande sig i kampen, da vi er et af verdens førende digitale lande indenfor offentlig digitalisering.

Med en placering som nummer et på FN's rangliste i 2018 til 2020 over det land med den mest digitaliserede offentlige sektor i verden, og en førerposition i udviklingen af offentlige digitale services i EU, har Danmark en underspillet og uopdyrket styrkeposition.

Den position skal vi udnytte til at styrke danske digitale løsninger og sikre, at vi i udviklingspolitiken rådgiver, forsker, positionerer, innoverer og styrker synligheden og brugen af danske digitale erfaringer og løsninger til den offentlige sektor i udviklingslande.

Strategisk innovationskraft
En digital offentlig sektor spiller også direkte ind i FN's verdensmål og særligt mål 16, der netop handler om at styrke offentlige institutioner, gennemsigtighed i sagsbehandlingen og antikorruption.

Gennem en digitalisering af offentlige services, herunder eksempelvis inddragelse af skat, registrering af virksomhed, ansøgninger og tildeling af tilladelser, lån og tilskud med videre, styrkes som nævnt tilliden til offentlige institutioner og demokratiet.

Digitalisering bør således være en drivende strategisk innovationskraft i den samlede danske udviklingsstrategi.

Forrige artikel Seniorforsker: Vi risikerer en pludselig og rasende kritik fra millioner af fattige Seniorforsker: Vi risikerer en pludselig og rasende kritik fra millioner af fattige Næste artikel PlanBørnefonden: Piger og kvinder skal sættes på første række i ny strategi PlanBørnefonden: Piger og kvinder skal sættes på første række i ny strategi