EU-institutioner giver håndslag på aftale om whistleblowere

YTRINGSFRIHED: Europa-Parlamentet og medlemsstaterne er nået frem til en foreløbig aftale om nye regler, der skal sikre whistleblowere i EU bedre beskyttelse mod repressalier. En historisk dag, mener Transparency International EU.

EU er på vej til at indføre regler, der skal beskytte whistleblowere mod afskedigelse, degradering og andre former for repressalier.

Tirsdag indgik Europa-Parlamentet og medlemsstaterne en foreløbig aftale om nye regler, der vil sikre bedre beskyttelse af whistleblowere, der indberetter overtrædelser af EU-retten, skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Tiltaget skal være med til at bekæmpe eksempelvis svig, korruption, unddragelse af selskabsskat og forebygge skader på menneskers sundhed og miljøet.

Login