Godt nyt for Sierra Leone: Læger uden Grænser får tilladelse til at bruge 66 låste millioner

AFGØRELSE: Civilstyrelsen har givet tilladelse til, at Læger uden Grænser kan bruge 66 indefrosne millioner til et børnehospital i Sierra Leone. Pengene har hidtil ikke kunnet bruges på grund af fejl i de testamenter, midlerne stammer fra. Organisationen håber på, at afgørelsen kan føre til en permanent løsning på området.

Læger uden Grænser har fået tilladelse af Civilstyrelsen til at bruge 66 ud af de i alt 71 millioner, der på grund af en bestemmelse i fondsloven hidtil har været indefrosset på organisationens egenkapital. Det fremgår af en afgørelse fra Civilstyrelsen, som Læger uden Grænser modtog i sidste uge.

“Jeg er rigtig glad for, at Civilstyrelsen har givet os tilladelse til at uddele størstedelen af de bundne midler, vi havde stående på grund af en anderledes formulering i testamentet, end den der burde være,” siger direktør i Læger uden Grænser, Jesper Brix.

Formuleringen - eller rettere sagt den manglende formulering - som Jesper Brix henviser til, udgør kernen af det problem, som har betydet, at Læger uden Grænser ikke har kunnet bruge de i alt 71 låste millioner.

Login