Hurtigere asylprocedurer og program for antismugling: Sådan vil EU håndtere migrantpresset på Balkan-ruten

EU-Kommissionen har præsenteret en ny handlingsplan for, hvordan EU skal håndtere den stigende tilstrømning af migranter langs ruterne på det vestlige Balkan.

For at håndtere
det stigende migrationspres på Balkan-ruten vil Kommissionen blandt andet gøre
brug af den nyoprettede EUROPOL Operationelle Task Force til at takle
migrantsmugling ved grænsen mellem Serbien og Ungarn.
For at håndtere det stigende migrationspres på Balkan-ruten vil Kommissionen blandt andet gøre brug af den nyoprettede EUROPOL Operationelle Task Force til at takle migrantsmugling ved grænsen mellem Serbien og Ungarn. Foto: Marko Djurica/Reuters/Ritzau Scanpix
Lærke Møller Hansen

Grænseforvaltningen skal styrkes, migrantsmugling skal bekæmpes og asylprocedurer skal være mere effektive.

Det er et udpluk af fokuspunkterne fra en ny handlingsplan, som EU-Kommissionen præsenterede mandag på et pressemøde i Bruxelles.

”Ankomster langs ruten for det vestlige Balkan er tredoblet i forhold til sidste år,” lød det fra Margaritis Schinas, næstformand for EU-Kommissionen, som uddybede, da han præsenterede planen:

”Jeg besøgte fire lande på det vestlige Balkan i oktober for at samarbejde med vores partnere, og vi er forpligtet til at holde dette momentum oppe med en række på 20 øjeblikkelige operationelle foranstaltninger for at imødegå migrationspresset," sagde han.

Forslagene skal drøftes ved EU's vestlige Balkan-topmøde 6. december og de europæiske asyl- og indenrigsministre 8. december. 

Usikkerhed og økonomisk pres

Tilstrømningen af migranter langs ruterne på det vestlige Balkan er steget markant i år. Ifølge EU-Kommissionen skyldes det til dels økonomisk pres og usikkerhed i kølvandet af igangværende konflikter. 

Med 20 forslag vil Kommissionen styrke samarbejdet om migration og grænseforvaltning med partnere i det vestlige Balkan.

Forslagene er opdelt inden for fem fokusområder: Styrkelse af grænseforvaltningen langs ruterne, hurtigere asylprocedurer og støtte til modtagelseskapacitet, bekæmpelse af migrantsmugling, styrkelse af tilbagetagelsessamarbejde og tilbagesendelser og opnåelse af visumpolitisk tilpasning.

Se handlingsplanen her:

 • Styrke Frontex fælles operationer og udsendelser langs EU's ydre grænser med partnere på det vestlige Balkan baseret på de eksisterende Frontex-statusaftaler. Samtidig indebærer det at lancere og hurtigt afslutte forhandlingerne om Frontex-statusaftalerne med Albanien, Montenegro, Serbien og Bosnien-Hercegovina i overensstemmelse med den nye retlige ramme.
 • Sikre en effektiv gennemførelse af det nyligt vedtagne IPA-program for at styrke grænseforvaltningskapaciteten på det vestlige Balkan. Det skal ske ved at levere grænsestyrings- og overvågningsudstyr og -uddannelse, der beløber sig til 40 millioner euro og fokuserer på Montenegro, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Kosovo. Den næste assistancepakke vil blive udrullet i 2023.
 • Gennemgå og potentielt øge Frontex-støtten til medlemsstaterne ved EU's ydre grænser.
 • Økonomisk støtte til medlemsstater, der bilateralt støtter medlemsstater og partnere på det vestlige Balkan i deres grænseforvaltningsaktiviteter. Det skal ske komplementært og koordineret med bistand fra EU-agenturer.
 • Fortsæt med at støtte partnerne på det vestlige Balkan med at styrke og fremskynde deres asyl- og registreringsprocedurer yderligere - herunder gennem implementering af EUAA Joint Roadmaps.
 • Støtte en bedre styring af modtagekapacitet gennem målrettede IPA-aktioner, når det gælder indkvartering og basale behov for migranter og flygtninge, der bygger på modellen fra pilot-IPA-programmet for multifunktionsmodtagelsescentret i Lipa. EU vil fortsætte med at arbejde sammen med partnerne på det vestlige Balkan om at udvikle beredskabsplanlægning og sikre beredskab til vintersæsonen.
 • Sørge for nøjagtig registrering i Eurodac og identificér mulige huller i registreringen, som skal løses.
 • Etablere pilotprojekter i interesserede medlemsstater med henblik på hurtige asylprocedurer i overensstemmelse med den eksisterende fællesskabsret, især ved at anvende grænseproceduren, koncepterne Safe Third Country og Safe Country of Origin. EUAA vil yde støtte til dette.
 • Hurtigt gennemføre køreplanen for bedre implementering af Dublin-overførsler for ansøgere om international beskyttelse for at imødegå sekundære bevægelser langs alle ruter og øge effektiviteten af Dublin-systemet.
 • Udvid det omfattende migrationsstyringsteam i Grækenland baseret på de eksisterende Memoranda of Understanding, og overvej at oprette et migrationsstyringshold i andre medlemsstater.
 • Gør fuld brug af den nyoprettede EUROPOL Operationelle Task Force til at håndtere migrantsmugling ved grænsen mellem Serbien og Ungarn, og udforsk udvidelsen af lignende Task Forces ved andre grænser. Øg også deltagelse af alle partnere i Det vestlige Balkan i EMPACT-cyklussen 2022-2025 og dens operationelle handlingsplan (OAP) for at bekæmpe kriminelle netværk involveret i migrantsmugling.
 • Sikre en hurtig og effektiv gennemførelse af det nyligt vedtagne IPA-regionale antismuglingsprogram til en værdi af 30 millioner euro for at øge efterforskningen, retsforfølgningen og dommene fra det vestlige Balkans relevante retshåndhævende og retslige myndigheder, støttet af et konsortium af medlemsstater og i samarbejde med relevante EU-agenturer og internationale organisationer.
 • Genoptage og afslutte forhandlingerne om Kommissionens forslag om at sanktionere transportoperatører, der er involveret i at lette smugling af migranter eller menneskesmugling. Som en brogående foranstaltning vil Kommissionen konsolidere en operationel værktøjskasse med foranstaltninger rettet mod transportoperatører.
 • Øge EU's indsats for at øge tilbagesendelser fra partnere på det vestlige Balkan. Det indebærer, at EU vil udvide det igangværende pilotprojekt, der finansieres med IPA-midler i Bosnien-Hercegovina, til andre partnere i regionen. På det grundlag skal et nyt program, bestående af både frivillige og ikke-frivillige tilbagevenden fra regionen, blive udviklet hurtigst muligt i 2023 med fokus på at styrke samarbejdet og koordineringen på operationelt niveau mellem EU, det vestlige Balkan og oprindelseslandene.
 • Styrke den operationelle kapacitet hos partnerne på det vestlige Balkan til at udføre tilbagesendelser - herunder ved at støtte udviklingen af passende tilbagesendelsesfaciliteter. Som en del af denne Frontex-støtte til partnerne på det vestlige Balkan skal det udvides ved at fremme regionalt samarbejde, indsætte tilbagesendelsesspecialister, dele viden og ekspertise om tilbagesendelsesprocessen og tilbyde uddannelse.
 • Indkaldelse af fælles tilbagetagelsesudvalg med partnere på det vestlige Balkan bilateralt med henblik på at gennemføre EU's tilbagetagelsesaftaler med særlig vægt på tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere, der transiterer gennem det vestlige Balkan uden at skulle have visum.
 • Hurtigt tilpasse visumpolitikken til EU ved at genindføre og effektivt implementere visumkrav for tredjelande i overensstemmelse med EU's visumpolitik.
 • Fortsætte opsøgende og nøje overvåge den operationelle udvikling på stedet såvel som lovgivningsmæssige tiltag fra partnerne på det vestlige Balkan, herunder tiltag med hensyn til visumtilpasning.
 • I forbindelse med visumsuspensionsmekanismen og i overensstemmelse med visumforordningens artikel 8 sikres løbende overvågning og vurdering af partnernes indsats i regionen i retning af visumtilpasning.
 • Udsende fælles demarcher og koordinere meddelelser fra EU-delegationerne og medlemsstaternes ambassader med alle partnere på det vestlige Balkan samt centrale oprindelses- og transitlande.

Læs hele handlingsplanen her.

Læs også

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Margaritis Schinas

Næstformand, Europa-Kommissionen, fhv. talsmand, Europa-Kommissionen