Mellemfolkeligt Samvirke: Flere jobs gør det ikke alene

DEBAT: Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har netop meldt ud, at fremtiden i Afrika skal bygges på flere jobs til unge. Men det gør det ikke alene – politisk indflydelse er nødt til at følge med, skriver Tim Whyte, generalsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke.

Af Tim Whyte
Generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke

Anders Samuelsen (LA) mødtes mandag med en række unge fra lande i Afrika, hvor han har diskuteret, hvordan fremtidens Afrika skal skabes. Meldingen fra ministeren efter mødet var, at der skal mere fokus på jobskabelse i udviklingsarbejdet. Ikke mindst i forhold til de unge.

Vigtigt fokus
Det er gode toner fra udenrigsministeren, da udfordringen med jobs er helt central. Ikke mindst fordi ungdomsbefolkningen i afrikanske lande er enorm; det samme er arbejdsløsheden blandt unge – og dertil kommer, at Verdensbanken netop har advaret om, at to tredjedele af alle jobs i Afrika kan forsvinde pga. automatisering.

Lige meget hvor jeg møder unge i udviklingslande, så lyder det samstemmende, at en af deres største udfordringer og ønsker er at finde et arbejde. Derfor hilser vi øget fokus på unge velkomment, men samtidigt opfordrer vi til, at vi ikke stirrer os blinde udelukkende på jobskabelse.

Der er stor forskel på hvilke typer jobs og vækst, der skabes, og hvis vi skal have ordentlige og bæredygtige jobs, så skal vi tænke langsigtet. Tag eksemplet Bangladesh, hvor jeg har boet i flere år. Her har imponerende økonomisk vækst i tekstilindustrien skabt mere end fire millioner jobs til unge, primært kvinder. 

Samtidig har den politiske udvikling bevæget sig mod stigende undertrykkelse, korruptionen er omfattende og investeringer i infrastruktur, sundhed og uddannelse halter. Iagttagere siger, at væksten kunne have været væsentligt højere, hvis retsstaten var bedre etableret. Og fremtidens vækst er direkte truet nu af disse udfordringer og ikke mindst af dårlige forhold og manglende sikkerhed for netop de unge arbejdere i tekstilindustrien.   

Kan ikke stå alene
Jobskabelse kan ikke løsrives fra arbejdet med at skabe velfungerende, demokratiske samfund – og dermed demokratisk indflydelse til unge. Økonomer peger på, at varige jobs og økonomisk udvikling skabes i samfund, hvor loven respekteres, skatter inddrives, korruption bekæmpes, og f.eks. uddannelsessystemet fungerer.  Vi har desværre set masser af eksempler på hurtig vækst, men som ikke har skabt nødvendige, grundlæggende forandringer. Det ender i en ulige vækst, der bærer mange udfordringer med sig. Så tanken om, at man kan adskille jobs fra den overordnede samfundsøkonomi, de indgår i, holder ikke. 

Derfor skal vi både støtte unge i at få job og få politisk indflydelse. For i sidste ende er det unge, der skal kæmpe for at skabe de bæredygtige samfund, de skal leve og arbejde i i fremtiden.

Men når alt kommer til alt, er det meget positivt, at Anders Samuelsen melder klart ud, at unge og deres jobmuligheder er et vigtigt fokus – ikke bare for dansk udviklingssamarbejde, men for hele Danmarks udenrigspolitik. Unge er nøglen til at realisere FN’s verdensmål – og når regeringen, NGO’er, og private virksomheder tænker de forskellige verdensmål sammen, kan vi skabe store fremskridt – sammen med de unge selv.

Forrige artikel Børnefonden: Giv Afrikas unge en chance Børnefonden: Giv Afrikas unge en chance Næste artikel NGO-konsulent: Behov for en ny fortælling om ulandsbistand NGO-konsulent: Behov for en ny fortælling om ulandsbistand