Messerschmidt: Menneskerettigheder indskrænker danskernes frihed

REPLIK: EU- og Menneskerettighedsdomstolene står i udpræget grad i kontrast til frihed, folkestyre og vort lands selvstændighed. En realitet, forhenværende ambassadør Claus von Barnekow ikke virker til at have forstået, skriver Morten Messerschmidt (DF) i en replik.

Af Morten Messerschmidt (DF)
Medlem af EU-Parlamentet og folketingskandidat

Den seneste oprulning af artigheder mellem forbryderregimerne i henholdsvis Konstantinopel og Riyadh har givet et bekymrende indblik i, at det kan være farligt at arbejde i diplomatiet.

Også på vore hjemlige breddegrader ser vi, hvordan et liv i diplomatiets tjeneste kan slide.

Således viser Claus von Barnekow, der med 35 år i udenrigstjenesten kulminerende som ambassadør ved Europarådet i Strasbourg, med sit forsøg på at sætte modsætningsforhold mellem Dansk Folkepartis arbejdsprogram og vores modstand imod det europæiske system, hvordan et liv i udenrigstjenesten fjernt fra den folkelige virkelighed sætter tunge spor.

Politisk jura
Nu kunne jeg godt gentage min kritik af Menneskerettigheds- og EU-domstolen. Men Altingets læsere kender den så vel fra mine tidligere indlæg, der vist stadig findes på denne side.

Så i tiltro til, at den interesserede nok kan finde vej hertil ad anden vej, skal jeg kun gentage én ting over for Barnekow og hans sekundant, advokat Tobias Stadarfeld Jensen, som også ud fra sit cv synes at have fundet en fornuftig levevej i myriaden af FN- og Europarådskonventioner.

Det må være dejligt, men meget med jura har det ikke at gøre. Vel kalder vi det domstole. Og vel er både flygtninge- og menneskerettighedskonventionerne indskrevet i dansk ret. Men rigtig jura er det ikke.

Som jeg i min bog fra 2013 om EU-domstolen har redegjort for, er der mere tale om politik. Og netop derfor står både EU- og Menneskerettighedsdomstol i udpræget grad i kontrast til frihed, folkestyre og vort lands selvstændighed – de hensyn, som arbejdsprogrammet værner.

Jeg er demokrat
Når en konvention, der oprindelig blev skrevet i lyset af holocaust og verdenskrig, i dag bruges til at afgøre nabostridigheder, placering af parabolantenner og parkeringsbøder, så er der om noget tale om en forandret virkelighed. 

Og når den tilmed blander sig i politisk afgørende spørgsmål om udlændinge-, arbejdsmarked- eller socialpolitik, er der selvsagt tale om et demokratisk problem.

Men som diplomat er Barnekow selvsagt hævet over demokratiet. I hans gerning er det kun naturligt, at domstolene overtager stadig mere fra befolkningerne, der jo så ofte går hen og stemmer på de forkerte.

Men som politiker, dansker – og ja, demokrat – har jeg den modsatte tanke. Således husker jeg eksempelvis fra debatten om Metock-dommen i 2009, hvordan Enhedslistens Søren Søndergaard tordnede imod EU-domstolen, selvom han var enig i dommens indhold.

For Søndergaard skulle den slags sager ikke afgøres af domstole, men af vælgerne. At han var enig i indholdet var derfor uvedkommende. Sådan taler en demokrat.

Danmark bliver ingen bananrepublik
Barnekows kunstige modsætningsforhold holder da heller ikke ved nogen hverken akademisk eller praktisk efterprøvelse uden for de indforståede receptioner, som Barnekow – i fædrelandets tjeneste, selvsagt! – må have fået dagene til at gå med under sit strabadserende ophold langs Rhinens breder.

Hverken afratificering eller modificering af inkorporeringsloven fra 1992 vil gøre Danmark til en bananrepublik.

Allerede inden konventionen var Danmark en velfungerende retsstat. Og det ville vi såmænd også være efter – dog med den væsentlige forskel, at Folketinget ville få friere hænder til at vedtage love i overensstemmelse med befolkningens ønsker.

Virkeligheden er jo, at de færreste Europarådslande levner domstolens afgørelser den opmærksomhed, som vi gør i Danmark.

Mens Danmark således i skrivende stund har én udestående sag, har lande som Tyskland og Holland 20; vort finske broderfolk 40; EU-hovedstadslandet Belgien 51 og Italien over 2.000.

Så hvorfor tager vi egentlig her i landet denne pseudo-domstol så alvorligt, når tilsyneladende ikke ret mange andre EU-lande gør?

Truer sin egen eksistensberettigelse
Heldigvis er det da ikke kun mig og mine partifæller, der kan se problemet med menneskeretten.

Professor Gorm Toftegaard Nielsen har allerede for 15 år siden påpeget det kedelige fællestræk mellem menneskeretten og naturretten fra 1600-tallet, der som en form for nyreligiøsitet var godt på vej til at flytte magten fra de folkevalgte parlamenter til en lille dommerelite. 

Professor Eva Smith har rigtigt gjort opmærksom på, hvordan Domstolen truer sin raison d'etre ved at antage rene petitessesager om parkeringsbøder med videre.

Ja, i 2010 gjorde endog Belgiens højesteretspræsident opmærksom på, at Domstolens stigende indblanding i udlændinge- og asylforhold kompromitterer sin manglende retlige kompetence hertil.

Men de herrer Barnekow og Stadarfeld Jensen mener måske også, at Gorm Toftegaard, Eva Schmidt med flere agerer i strid med frihedsrettighederne? At de krænker retsstaten?

Det ville være morsomt at høre om. Så lad nu blot lyset stråle fra Olympen, hvor von Barnekow synes at have fundet sin aftægtsbolig.

Læg ikke fingrene imellem, men gå glad i rette med de professorer og dommere, der i stadig voksende kor taler imod det europæiske retsuvæsen.

Er de også mørkets bannerførere? Eller er det måske snarere over Barnekow og hans disciple, at mørket synes at sænke sig?

Forrige artikel Knud Vilby: Nu kommer den store udvisning af somaliere Knud Vilby: Nu kommer den store udvisning af somaliere Næste artikel Udlændingestyrelsen: Derfor mister somaliske flygtninge opholdstilladelsen Udlændingestyrelsen: Derfor mister somaliske flygtninge opholdstilladelsen
 • Anmeld

  HC Hansen

  “Demokrat”

  Jeg har ikke læst Messerschmidts bog om EU-domstolens virke. Det kommer imidlertid ikke som en overraskelse, at vinklen i bogen er at kritisere EU-Domstolen, sætte spørgsmålstegn ved dens uafhængighed og dermed dens legitimitet. Det er jo helt i tråd med, hvad “illiberale demokrater” gør i andre lande i Europa disse dage i deres angreb mod samtlige de institutioner, som står vagt om et velfungerende demokrati, herunder beskyttelsen af mindretallet, beskyttelsen af de udsatte mod magten. Her er det internationale domstole, som er i fokus. Men det kunne ligeså vel være nationale domstole, pressen, NGOer som ser det som sin opgave at varetage udsattes interesser, virksomheder dom ikke er “nationale mv.

  Vi ser den slags i dag i Polen, i Ungarn, i Rumænien og vi vil også se det i Italien.

  Messerschmidt har jo ikke lagt skjul på - i andre indlæg her på Altinget og andre steder, som jeg til gengæld har læst - at han synes rigtig godt om lederne i de lande. Selv den afdankede, aldeles udemokratiske og brutale diktator i Algeriet er blevet hyldet af Messerschmidt.

  Man skal se Messerschmidt’s evindelige mistænkeliggørelse af internationale institutioner og internationalt samarbejde i det rette lys. Det er ikke “det internationale” som er ledetråden i angrebne. Som vi ser i Polen og Ungarn, for ikke at tale om Rusland og Tyrkiet, er de angreb dagligt udført mod nationale institutioner. Ledetråden er at angribe den retsorden, nationalt eller internationalt, som står som garant for at mindretallet er beskyttet mod overgreb, at den stærkes ret ikke er den eneste ret og at de, som har magten, er checket af mod magtmisbrug via stærke, uafhængige domstole og en fri presse.

  Alt det kan Messerschmidt ikke li’. Samtlige hans indlæg skal læses i det lys, fordi han jo aldrig har gjort nogen hemmelighed ud af, at han beundrer de autokrater i førnævnte lande.

  Så det kan være, Messerschmidt, at du forsøger at pakke dine politiske ideer ind i lidt “ægte jura” for at give det hele et skær af objektivitet og autoritet. Realiteten er imidlertid, at du er en autokrat - “demokrat” er du under ingen omstændigheder med de ideer, du hylder.

  Så jeg er bestemt væsentlig mere tryg ved stærke internationale domstole (og de nationale) for at holde fyre som dig i skak.

 • Anmeld

  Anne Albinus

  Menneskerettigheder er udtryk for, at magthaveres ret er blevet begrænset

  Menneskerettigheder er udtryk for, at magthaveres ret er blevet begrænset. Man kan ikke længere behandle sine borgere, som man vil, for borgerne har nogle rettigheder, som under alle omstændigheder skal respekteres.

  Hvorfor vil Morten Messerschmidt af med dem?

  Kampen om menneskerettigheder er en alvorlig kamp, om hvem der skal have retten. Er det staten, der skal have magten til at bestemme alt? Eller skal det enkelte menneske have magt til at få sine rettigheder respekteret? (pp. 11-12 i Kend din menneskeret, Isi Foighel, Lindhardt & Ringhof, 1999)

  Dette er grundlaget for menneskerettighederne. Forstår man denne magtkamp, skriver Isi Foighel, forstår man også, hvorfor det kniber med menneskerettigheder i lande, der styres af magtfulde diktatorer.

  De stater, som slutter sig til traktater eller konventioner, frasiger sig en del af deres selvråderet. Derfor står menneskerettighedskonventioner over grundloven.

  Staterne påtager sig at behandle alle individer på sit landområde i tråd med de krav, der stilles i konventionerne, og staterne kan ikke længere handle på tværs af disse normer. Der bliver derfor tale om international lov, der får direkte indvirkning for enkeltmennesker i et land.

  Der er og vil blive truffet afgørelser af Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, som i sagen om Gimi L. som vil virke meget stødende på mange, men de afgørelser er meget sjældne.

  Det er vigtigt at værne om konventionerne, for hvis DF får magten og træder ud af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvem skal så beskytte den enkelte borger mod Staten?

 • Anmeld

  HC Hansen

  “frihed”

  Anne Albinus - nedenstående er igså mut svar på dine relevante spørgsmål:

  Messerschmidt angriber menneskerettighedskonventionen og internationale domstole, fordi han ser dem som en indskrænkning af den frihed, som magthaverne skal have over folket - og ikke mindst de folk, som er uenige med ham.

  Det er, hvad er så manipulerende i Messerschmidts overskrift på sit indlæg. Messerschmidt hylder jo ikke “friheden” i den forstand, som vi her i landet har tradition for at forstå det begreb. Friheden, som kommer af, at man som individ har stærke rettigheder og stærke organer til at beskytte de rettigheder.

  Den frihed tager vi for givet i dag, men det er ikke den “frihed” Messerschmidt taler om. Han taler om friheden for magthaverne til at gøre, hvad de mener er “bedst” - det er jo hvad magthaverne, som Messerschmidt helt åbent hylder, mener om frihed. Det er deres frihed til at gøre, hvad der passer dem. I den optik udgør de organer, som beskytter det enkelte menneskes frihed, en barriere. En barriere, som skal fjernes under dække af argumenter, som bliver formuleret afhængig af, hvilket organ man vil af med.

  Hvis det er internationale domstole, så siger man, at det ikke er “rigtige domstole”, at de “underminere national selvbestemmelse” eller er “politisk inficerede og skal renses”. Hvis det er pressen, så siger man at pressen “lyver”, er “en fjende af folket” osv.

  Messerschmidt deler den politiske agenda. Han er en dansk udgave af autokrater, som vi ser ude omkring i forskellige udgaver, men grundlæggende med samme ideologi, hvis man kan kalde magt og den stærkes ret en ideologi.

  Det skal vi holde os for gode til i Danmark. Vi har ikke tradition for autoritære styrer og ekstreme ideologier. Den tradition skal vi holde fast i.

 • Anmeld

  Glenn Madsen

  Enten eller

  "Allerede inden konventionen var Danmark en velfungerende retsstat. Og det ville vi såmænd også være efter – dog med den væsentlige forskel, at Folketinget ville få friere hænder til at vedtage love i overensstemmelse med befolkningens ønsker." Det er jo rigtigt.
  DF's dilemma er, at man bliver nødt til at begrænse menneskerettighederne, således som de er defineret af komventionen, hvis man vil afvikle eller blot standse udviklingen af det multikulturelle, multiraciale samfund. Sådan som de gør det i Østeuropa.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Det kunne Messerschmidt sikkert godt tænke sig

  Hvad skal vi med de domstole og alt den jura., når vi har naturretten fra 1600 tallet. Kan det snart blive mere patetisk

 • Anmeld

  P. Aagaard

  Farlige Messerschmidt

  Danmarks grundlov og medlemskab af konventionerne er vores sidste bastion imod den totalitære tankegang, den fængselsdømte racist Messerschmidt og hans parti repræsenterer.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Det er selvfølgelig de stærkeste, som bestemmer

  Det er selvfølgelig de stærkeste, som bestemmer. Jeg håber så på at dem, som bakker op om det internationale menneskerettighedssystem, flygtningekonventionen, andre internationale konventioner og fredens projekt EU, vil være de stærkeste.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Dommerne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er blevet en trussel mod demokratiet....

  ingen steder i konventionen står skrevet at man ikke må betegne en profet som har sex med en pige på blot 9 år som pædofil. Det er muligt det var meget normalt dengang, men det var stadig pædofili.

  Dommerne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har tiltaget sig demokratiske rettigheder som konventionen aldrig har indeholdt og de nationale demokratier kan intet stille op når danske dommere ved Højesteret med henvisning til konventions mistolkerne giver ophold og pension til Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF.

  Der er behov for at Danmark siger fra overfor dommernes konventions terror og tager magten tilbage til de nationalt valgte som skal lytte til borgerne i eget land og ikke de virkelighedsfjerne jurister i Elitens Union.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol hører under Europarådet, ikke EU

  Rolf Nielsen
  Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol hører under Europarådet, ikke EU. Europarådet er en international organisation, der består af 47 europæiske lande, bl.a. Rusland og Tyrkiet.

  Måske skulle "systemkritikeren" Rolf Nielsen få lidt bedre styr de systemer, han kritiserer.

 • Anmeld

  wedell christensen · cand. pæd. almen

  Det bedste bevis på en domstols politisering.

  For mig er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ikke længere respektabel efter dens pædofili-dom. Vel vidende, at der skal være en grænse for, hvordan og hvorfor man behandler mennesker i Europa, har den udspillet sin rolle. Mon ikke de for domstolen bærende lande kunne finde en anden ordning med de hensigter, der gjaldt for dens tilblivelse efter 2. verdenskrig?

 • Anmeld

  J. Jensen

  Jeg forstår godt

  At Rolf Nielsen kan blive en smule forvirrede, når DFs båthorn i jura konstant drager sine egne paralleler mellem disse instanser

 • Anmeld

  HC Hansen

  Wedel Christensen og andre

  Man kan diskutere individuelle domstolsafgørelser - det er helt legitimt. Der er også afgørelser fra Højesteret, som kan diskuteres ud fra lignende overvejelser om “politisering”.

  Det er imidlertid ikke Messerschmidt’s agenda. Den er langt bredere og mere langsigtet og har til formål at fjerne den kontrol, som domstole i det her tilfælde udøver på magthaverne. Den kontrol vil Messerschmidt af med - og det stopper jo ikke med internationale domstole.

  Vi skal ikke lade os forføre eller være naive omkring angreb mod domstole fra den kant, hvor Messerschmidt huserer. Vi skal se på det med helt åbne øjne - læs hvad Messerschmidt skriver om de usympatiske og aldeles udemokratiske autokrater derude i Europa og I vil se, hvad Messerschmidt reelt har i tankerne.

  Det er ikke rart og ikke Danmark værdigt.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Menneskerettighedsdomstolens dom i pædofili-sag

  Wedell Christensen

  Bemærk at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstolens dom i pædofilisagen var en stadfæstelse af den dom, som den østrigske kvinde havde fået i sit hjemland. Det var jo den østrigske kvinde, som havde appelleret denne dom til menneskerettighedsdomstolen i håb om at få dommen omstødt. Det lykkedes så ikke, da domstolen vurderede at den østrigske dom havde "det legitime mål at opretholde religiøs fred".

  Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har 47 dommere, en fra hvert medlemsland. Dens grundlag er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Jeg kan kun tilslutte mig denne ordning på en overnational domstol.

  Jeg er da uenig i pædofili-dommen. Men det får mig ikke til at forkaste det europæiske menneskerettighedssystem.

 • Anmeld

  M G.S · menneske

  Hvor er det rigtigt og da også fantastisk

  Hvor er det rigtigt, at menneskerettighederne begrænser de personer ( ikke danskere generelt), der ønsker at vælte deres egne indre dæmoner ud over andre, de ikke er enige med.
  Og hvor er det fantastisk, at vi har de rettigheder, så vores forskellige liv ikke bliver truet, nedgjort, mobbet, undertrykt og meget mere.

  Og tak til alle jer, der støtter disse rettigheder. Så håb er der!
  Mvh

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Om at blande tingene sammen og at EU påstås at være et velfungerende demokrati

  Det skal siges, at jeg ikke deler DF s hetz mod Den Europæiskr Menneskerettighedskonvention og domstolen der kan være det sidste værn mod magthavernes overgreb, hvad det gælder Danmark eller Rusland eller andet landet i Europa
  Det er åbenbart ikke kun få der blander tingene sammen.
  Det gør H.C. Hansen om sin påstand om, der påstår EU - domstolen står vagt om velfungerende demoktati som EU - bortset fra nogle lande har problemet med demokratiet som ikke kun er Polen, og Ungarn - men også Tyskland, der har forbudt vise partier og at nogle mennesker ikke kan blive ansat på grund af deres politiske holdning,,så er EU heller ikke demokratisk.
  EU parlamentet har ifølge medierne haft forslag om at forbyde nazistiske partier i alle medlandene. Jeg har ikke nogen symparti for nazisterne, men hvis man først i alvor kan snakke om at forbyde et parti så er der ikke langt til at forbyde det næste og det næste igen, hvis det ikke lige passer ind i et kristlig, liberal eller socialdemokratisk holdning
  Det virker lidt besynderligt at nogle prøver at adskille jura fra politik - det er lovgivere som vedtager retsreglerne, som er valgt på grund af deres politiske ståsted og dommere er ligesom alle andre påvirkede af deres bias.
  Det er blevet påvist bl.a. ved amerikanske universitets forsøg og undersøgelser
  Hvis retsafgørelser ikke havde noget med bl.a. dommernes bias at gøre kunne man indkode sagens fakta i et data program, som bare kunne spytte resultatet ud næsten med det samme.
  Det gælder som alt andet i livet, at man har en ret til at være kritisk over for domme - men det er ikke ensbetydende med at kritikken dels af alle - hvilket de mange indlæg mod Morten Messerschmidt er udtryk for

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Menneskerettighedsdomstolen.

  Det er bredt anerkendt at menneskerettighedsdomstolen agerer "aktivistisk", altså dømmer på et grundlag der er præget af domstolens egen opfattelse af hvad retstilstanden skal være, mere end, hvad der var stifternes oprindelige mening. Det er ikke en værdig tilstand i et retssamfund, for en domstol skal ikke tage magten over lovgiver – det er alene diktatorens privilegium.

  Menneskerettighedskonventionen er på alle måder smuk men domstolen er et juridisk fejlskud og et angreb på det nationale folkestyres ret til, suverænt, at lade egne domstole tolke konventionstekster. For Danmarks vedkommende er det slet ikke muligt at lade overnationale domstole dømme hverken den danske stat eller dens borgere. Dette fordi Grundloven tildeler domstolene, de danske, den dømmende magt og dette er ikke ændret med indførelsen af § 20 i 1953-Grundloven. Det ville i givet fald have krævet en ændring af grundlovens § 3, hvis domstolene skulle fratages deres suverænitet. Det er ikke sket og overdragelse af domstolsbeføjelser til EMD er derfor på ingen måde legal

 • Anmeld

  Poul Simonsen · Matros

  Udlever bilagene

  Hvorfor udlevere Messerschmidt ikke bilagene for brug af EU-midler?

 • Anmeld

  Ann Margreth Date

  Olof søger Morten M.

  Få ham anmeldt til Dansk Politi.
  Oluf i Brussel kan ikke få kontakt med ham.

 • Anmeld

  HC Hansen

  Christian X

  Jeg sviner ikke Messerschmidt til - jeg sætter blot ord på, hvordan jeg forstår hans utallige indlæg, som jo i så fald tillige tilsviner alt fra “EU sådan helt generelt” henover “folk stoppet ved grænsen - alle potentielt terrorister?” til mere generelt “muslimer”, “internationale domstole” og “eliten = alle som ikke mener som Messerschmidt selv, som i øvrigt pakker sig selv ind i et gloriøst klæde af elitær juridisk viden”.

  Jeg sviner ikke folk til her og har aldrig gjort det. Debatten skal være saglig men kontant. Ellers giver den ingen klarhed. Så når jeg kalder Messerschmidt en autokrat i fåreklæder (selvom han ret beset ikke lægger særlig meget skjul på det), så er det ikke en tilsvining. Det er som jeg ser ham og jeg har rigt belæg herfor i hans egne mange indlæg.

  Vi lever i en tid med alvorlige udfordringer. Det er korrekt, hvad en anden har skrevet her - os liberale demokrater har begået den store fejltagelse at tage vores vision for givet, dvs den holder i tid og giver alle fordele uden videre debat. Det har vist sig ikke at være korrekt.

  Men det retfærdiggøre ikke, at man spileer fallit overfor folk som Messerschmidt, hvis vision ikke bringer andet end ulykke med sig for de mange til fordel for de få. Det er ikke løsningen.

  Løsningen ligger i en bevarelse af vores grundlæggende fundament af værdier, og en seriøs debat indenfor de rammet om folks legitime bekymringer om identitet og velfærd. Der kan man have en seriøs og human debat, være rygende uenige og demokratiet finder vejen frem.

  Men det er ikke hvad Messerschmidt vil. Han vil eliminere demokratiet som vi kender det - som den autokrat han er.

  Det skal vi italesætte - ikke skyde ind inder gulvtæppet.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Jesper Lund glemmer at det er en betingelse for medlemsskab af EU at være underkastet.........

  .......ja, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol som har sørget for at Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF har fået ophold og pension i Danmark.

  At Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol nu også tolker konventionen så man ikke kan kalde en profet som har sex med en pige på 9 år udstiller hvilken dømmekraft som demokratierne i Europa lider under.

  Elitens union er som pest og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er som kolera som begge er påtvunget Danmark af politikere og jurister.

  Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og Elitens Union er ikke en del af løsningen, men selve problemet for borgerne i Europa.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Rolf er man en systemkritiker eller ej

  Hvis det er svært at bakke op om Europarådet så er man godt nok en kværulant.
  "Den Europæiske Menneskerettighedskonvention blev undertegnet af Europarådet i 1950 og er en international traktat, som har til formål at beskytte menneskerettighederne og de fundamentale frihedsrettigheder i Europa. Alle 47 lande, der udgør Europarådet, har tiltrådt konventionen, og heraf er 28 medlemmer af EU.
  Konventionen oprettede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der har til opgave at beskytte individer mod krænkelse af deres menneskerettigheder. Enhver person, hvis rettigheder i henhold til konventionen er blevet krænket af en deltagende stat, kan indbringe en sag for domstolen. Dette var en nyskabelse, da det gav borgerne rettigheder i en international arena. Afgørelser om krænkelse af menneskerettigheder er bindende for de berørte lande. Europarådets Ministerkomité overvåger afgørelsernes fuldbyrdelse.
  Konventionen har en række protokoller, som ændrer dens funktionsmåde.
  Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009, giver EU tilladelse til at tiltræde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og i 2013 blev et udkast til aftale om tiltrædelse afsluttet."

 • Anmeld

  John Zederkof Jessen

  Hvis dette er rigtigt...


  Skrevet og ikke kun sagt, af Messerschmidt:

  “Når en konvention, der oprindelig blev skrevet i lyset af holocaust og verdenskrig, i dag bruges til at afgøre nabostridigheder, placering af parabolantenner og parkeringsbøder, så er der om noget tale om en forandret virkelighed. “

  Men hvis det er rigtigt, så har Danmarks redningsmand og måske Danmarks redningsparti (DF) da en pointe, men det er jo nok bare en form for debat, hvor vi ikke skal tage alt for pålydende, og det vil jeg da så undlade at gøre. Det håber jeg så også folkets kommentatorer vil undlade.

  Holocaust og parkeringsbøder nævnt i samme åndedrag, Messerschmidt er vel ikke blevet en slags stand-up komediante, så skylder partiet da at meddele os det.

  Det, jeg skriver rummer væsentligt mindre had, end det Messerschmidt skriver, men dog vil vi sandsynligvis høre om de forfulgte fra DF, og at de forfølges af hatespeak. Tjah, sådan er der jo så meget, og vi er jo nået langt i retorikkens navn.


 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Vi som har vundet en sag ved Den Europæiske Menneskeretighedsdomstol mod Danmark....

  ..for krænkelser af artikel 6 i konventionen har oplevet hvor meget politiske hensyn domstolen tager i stedet for at holde sig til konventionen.

  Nu er både Putins Rusland og Erdogans Tyrkiet medlemmer og den retssikkerhed som borgerne i de lande bydes på kan næppe bruges som argument for domstolens ufejlbarlighed.

  Fakta er selv for rød stue, at dommernes fortolkning af konventionen som skulle beskytte jøder mod forfølgelse er, at Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF af Højesteret i Danmark har fået ophold og pension fordi de kan påberåbe sig samme perverse fortolkning af konventionens bestemmelser samt at man ikke må kalde en profet som boller en pige på blot ni år for en pædofil. Det er muligt et socialdemokratisk medlem af EU bifalder den afgørelse, men alle andre synes den udstiller den perverterede dømmekraft som dommerne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol udviser.

  Men rød stue synes at der er i orden at Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF har fået ophold og pension samt støtter at det er religiøst krænkende at kalde en profet for sexkrænker når sex med en pige på blot 9 år benævnes pædofili. Jeg føler væmmelser, men er heller ikke tilhænger af profet eller de politiske dommere.

  Desværre misbrugte Messerschmidt og Dansk Folkeparti deres mandater i EU til misbrug i stedet for at bekæmpe misbrug som de lovede.

 • Anmeld

  T. Nedergaard

  Til Lisbeth Sørensen

  Nogen har også fjernet en yderst saglig kommentar, som jeg skrev.
  Var den for kritisk over for muslimsk misbrug af vore menneskerettigheder?
  Altinget er ikke længere så seriøst, som det var engang?

 • Anmeld

  Christian X

  At nedenstående indlæg er fjernet, viser desværre, hvor sandt det er:

  Hvad der er patetisk er alle de gode mennesker, der ikke kan gå i rette med Messerschmidt m.fl. uden at tilsvine. Var jeres argumenter holdbare, jeres hjerter virkelig så rene og motiver så ædle, burde I jo være for gode hertil…
  Ve den, der giver jer tilbage med samme mønt, så er ingen principper længere hellige for de formastelige, hverken ytringsfrihed, uskyldig indtil det modsatte er bevist etc.
  I er jeres egen sags værste fjender og derfor overlever hverken menneskerettigheder, venstrefløjen eller vores eget folkestyre i sin nuværende form – men det ser I ikke komme, som I heller ikke så, at hele Vestens højredrejning kom, som reaktion på jeres og ligesindedes naive forestillinger.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Morten Messsersmidt har en evne til at sætte sindene i kog

  Christian X
  Det er godt at høre din berettigede kritik jeg forstår ikke at du gemmer dig bag anonymitet

  Morten Messerschmidt har en vis evne til at tiltrække sig opmærksomhed, hvad de mange indlæg vidner om.
  Det er emner som har en vis evne til at lufte fremmedfjendske holdninger, beskylde forfatteren for noget strafbart
  Det er noget tankevækkende de meget negative indlæg om den europæiske menneskerettigheder og domstolens virke, når de regler er givet til beskyttelse af bl.a. borgernes retssikkerhed, ytringsfrihed osv.
  Ytringsfriden i grundlovens § 77 er ikke særligt stærk værn mod magthaverne,.
  I Danmark kan man ikke indføre censur overfor ytringer, men lovgiver kan godt vedtage en lov, der f.eks. gør det strafbart at kritisere regeringen.
  Den europæiske menneskerettighedskonventons artikel 10 giver har givet borgerne en langt stærkere beskyttelse
  Det gælder også med pensionsrettigheder
  Dem, der ønsker en ophævelse eller begrænsning af den europæiske mennneskerettigheds konvention skal gøre sig klart at man ikke kan kritisere de lande magthavere der ser stort på deres borgeres rettigheder fx udøvelse af tortur eller indførelse af dødsstraf.

  H. c.Hanssen taler mig om demokrati og tilsyneladende ikke har problem med at flere og flere mennesker med rette føler at både på nationalt plan og lokal plan at deres domokrstodk indflydelse vedrørende de retsregler, der regulerer deres levevilkår væsentlig udhules.
  Det kunne være en god ide i de lange vinter aftner at læsen kampen om demokratiet

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensennn

  #Nogen har også fjernet en yderst saglig kommentar, som jeg skrev. Var den for kritisk over for muslimsk misbrug af vore menneskerettigheder? Altinget er ikke længere så seriøst, som det var engang?"

  Borgerligheden, som inkludere DF og R, interessere sig kun for billig arbejdskraft af udenlandske. Alt camoufleret under "humanisme for Danskere"..


  DF har i årtier stemt på Venstre og K-LA. Som har alletiders indvandrer rekord i DK. Fx. fordoblet VKO antallet af indvandrer under deres tid, end samme lo år set under Nyrup. Samme nu set med den nuværende borgerlige VLAK regering igen..

  Sandheden er ilde hørt i disse kredse..

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lisbeth Sørensen eller Knudsen

  Det er en god nyhed at du er kommet ud af spændetrøjen, men medicineringen af dig forekommer ikke optimalt - men som man sige er ud sag to er ikke så ringr endda.
  Jeg har lidt på fornemmelsen, at du ikke er en fremmedhader og jeg godt at det kan være svært at udtrykke sine følelser, når man næsten er bevidstløs af alle de piller der skal holde tvangstankerne nede
  Jeg er lidt i vildrede om du hedder Sørensen eller Knudsen - men en ting er sikkert din sorte og arbsude humor er unikt - jeg har ikke hørt noget lignende i mit liv.
  Hvis det ikke er meningen med dine indlæg og udfald mod udlændinge vil jeg medmenneskelig grunde opfordreder dig enten at skrive digte - for jeg kan se at din fantasi har gode trivsels vilkår

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Overfortolkning af menneskerettighederne i Danmark.

  Rolf Nielsen
  Det er ikke Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der er skyld i at f.eks. Levakovic ikke er blevet udvist af Danmark, men en overfortolkning af menneskerettighederne i danske domstole.

  Har du kendskab til en kriminel med andet statsborgerskab end dansk, som har fået omstødt en udvisningsdom af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

 • Anmeld

  Christian X

  Kim og andre der har meget i mod, at jeg ikke oplyser mit efternavn

  Jeg og min bedre halvdel sidder i job, hvor der generelt er meget snævre grænser for, hvad vi kan udtale os om. Derudover har jeg haft fortrolig viden om bl.a. alle skandalerne i SKAT, længe før de ramte medierne - Jeg kan heller ikke gå ud og advare om, at den samme nedbrydning er ved at ske i uddannelsessektoren - uden at skulle ud og søge nyt arbejde...

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Christian X

  Det er sørgeligt at du føler, at du ikke kan offentliggøre dine synspunkter på grund af, at du føler det, kan få ansættelsesretlige konsekvenser.
  Selv om jeg skriver til dig at du som offentlig ansat har ytringsret og grænsen mht. din ytringsfrihed går ved, om du har handlet illoyalt over for dit ansættelses sted eller du har overtrådt de regler i bl.a. strafferetten der sætter grænsen for ytringsfrihed
  Men der har været eksempler på at offentlige ansatte uberettigede fik advarsler eller ulovlig er blevet afskediget , selv om de havde holdt sig inden for ytringsfrihedens grænser, hvilet er dybt kritisabelt

  Jeg er af den opfattelse, at man skal respektere, hvis nogle føler,at det kan få konsekvenser for dem i andre sammenhæng

  Derfor vil jeg ikke fremover kritiserer dig for din anonymitet - og i demokratiets navn er det vigtigt, at folk kan fremføre deres synspunkter, og så må det leve med at deres synspunkt bliver mødt enten med ris eller ros

 • Anmeld

  J. Jensen

  Christian X

  Alle skandalerne i Skat. Hvor tæt var du på Troels Lund Poulsen

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger.

  Utroligt....!

  Vil Europaparlamentet slet ikke hør på, hvad Messerschmidt siger?
  Måske har fraværet været for stort eller argumenterne for uholdbare? Hvem ved hvad. Kun MM kan svare derpå.
  Undrer mig stadigvæk over, at man kan takke ja til en tillidspost, hvis funktion, man er modstander af.
  Undrer mig stadigvæk over, at MM ikke gør en aktiv indsats for at få fremlagt beviserne og dokumentationen på, at han ikke har misbrugt offentlige midler.
  Undrer mig over, at nogen kan bruge så meget krudt på at bevise, at alle andre, ..endog vores Grundlov og vores indgåede aftaler og konventioner er ubrugelige ...og endog at de jfr MM skulle indskrænke vores frihed....??
  Men selvfølgelig. Jurastudiet byder på indgående træning såvel som anklager og som forsvarer............Men det er vel først, når man har arbejdet reelt i nogle år hos en advokat, at man kan få sin bestalling..................?
  ....
  Tja. Holdberg skrev ikke "Erasmus Montanus" helt upåagtet.
  Erasmus kunne jfr sin egen selvopfattelse på latin argumentere:"Du est en sten, Morlille." Men virkeligheden indhentede og belærte godt nok Erasmus.......
  Så kanske.....

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  I R. Bertelsen

  Det er korrekt at når man indgår traktater indskrænker man sin handelfrihed og det adskiller sig ikke fra fx at indgå en ansættelsesretlige aftale - ligesom det gør det for modparten.
  Det er anderledes med EU, der har medlemslande overgivet sin lovgivningskompentece til EU, der kan udstede retsregler som giver borgerne rettigheder og pligter.
  Den Europiske Menneskerettighedskonvention giver ikke lovgivningskompetence til Europarådet
  Denne begrænsning i handlefriheden er givet i både eget lands men også i andres lande interesserer
  Desuden kan menneskerettigheder politisik bruges og misbrug til at kritisere andre lande.
  Denne massive kritik af menneskerettighederne er kommet som følge af folkevandringer.
  Det var en som skrev, at menneskerettighederne ikke er skabt af Gud, og det er så sandt som det sagt, men der gælder heldigvis for alt lovgivning.

  Igen hives Erasmus Montanius op ad posen som bare viser selv om han var lærd og havde videnskabelig ret, at jorden ikke var flad som en pandekage, gjorde hans hovmod og aburde analogiske slutninger, at han må frasige sig sin lærerdom, hvis han ikke vil være soldat i mange år og ikke få bondens skønne datter som kone.
  Man kan sige hovmod stod forfofald.
  Men igennem histioren er nogen blevet brændt på bålet eller tvunget til at trække deres naturvidenskabelige observationer og resultater tilbage

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "Det er anderledes med EU, der har medlemslande overgivet sin lovgivningskompentece til EU, der kan udstede retsregler som giver borgerne rettigheder og pligter. "

  TosseNielsen...

  Fuldstændigt forkert..

  EU har slet ikke denne magt. Ethvert land kan sagtens overgå EU kompetencen af minimum anstændighed, og dette gør Danmark mestendels.

  Det er en absolut minimum standard EU udgiver. Heldigvis overgår DK den generelt inden for de fleste vilkår. Uanset om det drejer sig om landbrug, fødevarer, pesticider, forurening ja listen er endeløs. DK er absolut ikke duks her, men første helt, modsat første skurk..

  Men du er jo så uvidende, at fakta ved du intet om? Hvilket land kommer du fra, forresten?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  At komme i "bad standing" hos politikere og myndigheder er blevet den nye terror....

  Kritisk bliver opfattet som illoyalt af myndigheder og specielt af politikere som ikke skyr noget middel for at ramme dem som fremsætter kritik af magthaverne. Juristerne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har tiltaget sig politisk magt og beskytter kriminelle mod udvisning fordi de nationale politikere lader dommerne mistolke konventionen på groveste vis.

  Konventionens intentioner om at hindre en gentagelse af forfølgelsen af jøderne er af dommerne blevet til beskyttelse af Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF som får både ophold og pension. Det har aldrig været meningen at konventionen skulle misbruges til at beskytte sådanne kriminelle, men juristerne har moret sig over den politiske magt som de har kunne tage fra de lamme politikere som intet gør for, at hindre konventionen bliver misbrugt til at beskytte kriminelle mod udvisning som borgerne ønsker

  Politikerne på Borgen erkender, at dommernes praksis er blevet til politisk motiveret og uden skyggen af dækning i konventionernes tekst eller intentioner. Men ingen gør noget ved dette og det første som kunne ske var at opsige de dele af konventionen som kan opsiges for at få opmærksomhed på problemet. Hvis Danmark opsiger dele af konventionen med henvisning til at dommerne dømmer politisk og ikke juridisk vil det skabe stor ravage i systemet.

  Hvorfor Dansk Folkeparti ikke sætter handling bag deres holdninger kan man måske begrunde med at de reelt ikke ønsker problemerne løst, men fastholdt så de også ved næste valg har mulighed for at omtale de uløste problemer. Dansk Folkeparti er bedre til at omtale problemerne end til at løse problemerne. Hvornår har Dansk Folkeparti sidst sat handling bag deres indsats mod kriminelle i f.eks. sagen Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF som Højesteret gav både ophold og pension med henvisning til domspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dansk Folkeparti lever af at fastholde de problemer som de ikke ønsker at løse.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  København-erklæringens tilblivelse

  Rolf Nielsen
  Sæt dig ind i tilblivelsen af København-erklæringen, hvor første udkast fik tilslutning af DF, Rusland og Ungarn. mens den endelige verson bliver af Institut for Menneskerettigheder vurderet til at styrke det europæiske menneskerettighedssystem. Det viser en stor opbakning til dette system i de øvrige 46 medlemslande.

 • Anmeld

  j Bjerre

  Prisen på menneskerettigheder

  Hvor meget koster menneskerettighederne vores land og skal der over hovedet være penge involveret,
  Det er jo vores skattepenge der bliver brugt i den sidste ende. Samtidig til at yde andre nationaliteter rettigheder her i vores land som umiddelbart kan lyde naive, men gør en stor forskel i den sidste ende, men vi er så dumme her i landet og kan ikke se hvad det er der egentlig sker med Vores Land. Alt fordi nogen skal blive på "Deres Pind".
  Prøv lige at vende tingene om engang imellem og se hvor meget vi ikke bliver hørt i Menneskerettighedernes navn!!!!!Men brugt!
  Ingen konventioner skal bestemme over hvad der foregår her i vores land og spørgsmål om rettigheder skal intet koste!!!!!!!!!!
  Den er ikke længere! Så hvis vi spørger hvor meget hele denne menneskerettighedskonvention koster kunne vi løse mange problemer i vores land .Lad os komme UD.

 • Anmeld

  kim Nielsen

  Rolf Nielsen. j. Bjerre

  Rolf Nielsen

  Der er ikke meget sytem kritkkere i dig - tværtimod du er system bevarende din holdning betyder reelt set at magthaverne omkostningsfrit kan se stort på dine menneskerettigheder.
  Der er sikkert mange ditatorer der ville tage imod din holdning med kyssehånd - en anbefaling til dig uskiftet systemkritiker ned systembevarende

  J.Bjerre
  Det er ikke kun udlændinge hvis rettigheder sikres af menneske rettighederne, det beskytter også dine

  Det er besynderligt at folk stirre sig blindt på flygtninge og stemmer på partier som ikke fører en politik, der kan ramme dem selv hårdt

  Spørsmål om demkrati og grundlæggende rettigheder - herunder menneskerettigheder skulle ikke afgøres af pengepungen - men jeg har en fornemmelse at mange borgerlige siger de går ind fot det nævnte, men det må endelig ikke koste penge

 • Anmeld

  J Bjrre

  Kim Nielsen

  J.Bjerre beder om at få uddybet sætning nr.2 yderligere i kommentar?
  Du lader til i samtlige bemærkninger til skrivere, at have svaret på alt!
  Men hvor er din reelle holdning til tingene, hvis du ikke skulle kommentere!

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Bjerre

  Det burde fremgå af min indlæg, at jeg støtter menneskerettighederne for at det sætter et værn op mod magthaverne evt. magtmisbrug
  At være modstandere af den europæiske menneskerettighedskonvention der sikre mod indførelse af dødsstraf, forbyder tortur, sætter en standard for en refærdighed rettergang og giver en lang stærkere ytringsfrihed end grundloven § 77 gør det og sikker ens penisioner mod vilkårlig indgreb.

  Desuden besemmer Menneskerettighedsdomstolen ikke alt, idet staterne har et skønsfrihedsmargen

  Når jeg skriver at nogle har stirrede sig så blind på flygtninge at de stemmer imod deres interesserer,å.
  Det har været nævnt i altinger, at der er kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere som stemmer på nye borgerlige, selvom partiet har tilkendegivet, at de vil skære drastiske ned for de pågældende overførselsindkomster

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Bland ikke Den Europæiske Menneskerettighedskonvention sammen med FN's

  Kim Nielsen
  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention bygger på FN's Menneskerettighedskonvention, men har masse tilføjelser, der svækker FN's menneskerettigheder.

  F.eks. tillader den europæiske dødsstraf:

  Artikel 2 (Ret til livet)
  1. Ethvert menneskes ret til livet er beskyttet ved lov. Ingen må forsætligt berøves livet, undtagen ved fuldbyrdelse af en dødsdom, afsagt af en domstol i tilfælde, hvor der ved lov er fastsat dødsstraf for den pågældende forbrydelse.
  2. Berøvelse af livet betragtes ikke som foregået i modstrid med denne Artikel, når den er en følge af magtanvendelse, der ikke går ud over det absolut nødvendige:
  a) for at forsvare nogen mod retsstridig overlast;
  b) for at iværksætte en lovlig anholdelse eller forhindre flugt fra lovlig forvaring;
  c) i retsmæssig foretagen undertrykkelse af fredsforstyrrende optøjer eller opstand

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention vs. FN's

  FN's Menneskerettighedsråd siger i en erklæring i slutning af oktober, at Frankrigs burka- og niqabforbud er en krænkelse af menneskerettighederne. Dette på trods af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tillader dette forbud.

  Det bliver interessant at se hvilken indflydelse FN's holdning får på den danske maskeringsforbudslov.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Jesper Lund - der ikke sket nogen sammenblanding fra min sidr

  Døsstraf blev afskaffet i alle lande, der er omfatter af den europiske menneskerettighedskonvention og gælder uanset freds- eller ikrigstid jf den af protokol nr. 13 af 2003
  Der er således ikke fra min side sket en sammenblanding af FN s menneskerettigheder og den europæiske menneskerettigheds kovention

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  En syg dommerkultur som mistolker konventionen til at give ophold til dybt kriminelle......

  ...som Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF ved at Højesteret ved dom har givet dem ophold og pension med henvisning til praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

  En konvention som skulle sikre at den forfølgelse af jøder som skete under anden verdenskrig er blevet misbrugt til at sikre dybt kriminelle ophold og pension i Danmark.

  Dommerne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er blevet politiske misbrugere af jura til stor glæde for de kriminelle og stor harme for borgerne som tvinges til at føde på de kriminelle fra udlandet.

  At Danmark skal kunne udvise dybt kriminelle som ikke er danske statsborgere burde aldrig kunne betvivles. Desværre er danske politikere nogle regnorme når det kommer til at sætte handling bag deres holdninger.

  Og Danmark har selv en dom for overtrædelse af artikel 6 omhandlende retten til en retfærdig rettergang. Hemmelige retsmøder hvor dom bliver afsagt uden retsbogen bliver ført kan Østre Landsret også præstere. Men når det handler om dybt kriminelle bliver de beskyttet af dommerne.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Svar til Kim Nielsen

  Jeg medgiver at Europarådet arbejder for afskaffelse af dødsstraf, som kommer til udtryk i tillægsprotokoller.

  Den protokol, som du refererer til, mangler kun at blive underskrevet af Rusland og Azerbaijan.

  Da jeg er tilhænger af FN's og det europæiske menneskerettighedssystem, kan jeg kun glæde mig over bestræbelserne på at afskaffe dødsstraf.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Gentagelse af spørgsmål til Rolf NIelsen

  Rolf Nielsen
  Har du kendskab til en kriminel med andet statsborgerskab end dansk, som har fået en udvisningsdom ved højesteretten i Danmark, men som efterfølgende har fået omstødt denne dom af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Der er givet ophold og pension til kriminelle i andre lande ved dom fra ECHR....

  ...og derfor giver Højesteret ophold og pension til Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF. Højesteret tør ikke afsige en dom som med udvisning af en kriminel såfremt domspraksis fra ECHR ligger fast.

  Så der er ikke behov for en dansk sag, når der er rigeligt med sager fra andre lande hvor dommerne ved ECHR har givet ophold og pension til dybt kriminelle.

  Så ECHR holder demokratiske stater fast på domspraksis om at dybt kriminelle ikke må udvises selvom det ville ske hvis ikke danske domstole var påtvunget dommernes retspraksis om at dybt kriminelle nyder beskyttelse og ret til ophold i det land de har begået grov og systematisk kriminalitet i.

  Dommerne ved ECHR har langt overskredet deres beføjelser og har groft mistolket konventionen til fordel for de kriminelle og til skade for demokratiske nationer som tvinges til at følge dommernes luner.

  Alle er enige om at Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF skal ud af landet, men så længe vi lider under at dommerne sætter kriminelles rettigheder over danske ønsker om udvisning kan det ikke ske.

  Det er dommerne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol som har sikret Levekovic og den morddømte bandeleder fra LTF ophold og pension i Danmark og fordi dommerne ved Højesteret er underlagt denne syge tolkning af konventions bestemmelser.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er blevet de kriminelles bedste ven og beskytter....

  .....og nationerne fjende fordi man giver ophold og pension til dybt kriminelle som nationerne ønsker udvist. Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF har meget at takke ECHR for og danske borgere kan kun have foragt for dommerne som har gjort denne uret mulig.

 • Anmeld

  HC Hansen

  Rolf Nielsen

  Nej, Rolf Nielsen - menneskerettighederne og deres håndhævelse giver dig og alle os andre friheden til at ytre os frit, som vi gør her og nu, og grundlæggende beskytterde rettigheder os mod overgreb fra folk, som ikke mener at de rettigheder burde eksisterer. De rettigheder er et bolværk mod den magtmisbrug og autokratiske bølger, som skyller ind over Europa fra øst og fra vest i dag. De er mere relevante og mere nødvendige at beskytte end i mange år.

  Desuden er det jo ikke sådan, at kriminelle ikke har rettigheder...de får deres straf, hvis de kendes skyldige ved en domstol. Den straf udtømmer imidlertid ikke andre grundlæggende rettigheder for den straffede - og det ville da også være forkert.

  Problemet med Messerschmidt er, at han med sine indlæg ønsker at miskreditere menneskerettighedssystemet som sådan - baseret på forenklede eller decideret ukorrekte udlægninger af mediatiserede enkeltsager. Og det ønsker han, fordi de rettigheder lægger beslag på hans frihed til at gøre, hvad han vil. Igen, menneskerettighederne beskytter vores frihed som menneske og begrænser Messerschmidt frihed til at gøre, hvad han har lyst til uden smålig skelen til det enkelte menneskes interesser. Det er hans agenda - og hans åbenlyse hyldest af de mest ubehagelige af den slags, som Algeriets brutale diktator, er bevis nok på det, skulle jeg mene.

  En autokrat med andre ord. Dem skal vi ikke have i Danmark.

  Det er nogle gange et spørgsmål hos mig, om det er bedre at ignorere MM i stedet for at gå op imod hans slags. Opmærksomheden er jo hans benzin - som Trump, Putin og alle de andre derude. Men jeg mener ikke, at vi har noget valg. Det er særdeles ubehageligt at se, hvordan Putin har succes og fascismens grimme ansigt ses rundt omkring i Europa disse dage. Der må vi stille op og herhjemme ilille Danmark starter det med fyre som Messerschmidt - som beundrer diktatorer...

 • Anmeld

  kim Nielsen

  Jesper Lund og Rolf Nielsen den systembevarende

  Jesper Lund
  Rusland afskaffede dødsstraf engang i 1990 erne
  Det er ikke unormalt, at lande også Danmark tager forbehold for at en flere af traktatsbestemmelserne ikke skal gælde for dem

  Rolf Nielsen den systembevarene

  Den europæiske menneskerettighedskonvention er ikke blevet til for kriminielle den er til for at sikker bl.a. dig og hundredvis millioner rettigheder i forhold til magthaverne - der igennem tiderne ikke har respekteret den menneskelige værdighed og retsbeskyttelse
  Der for virker det beynderligt, at du som er system kritiker som ikke er en risikofrit opgave og som mennesker i historien har mistet deres liv på, vil smide det over bord på grund af nogle få kriminelle udlændige

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Der står intet sted i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at kriminelle.....

  ....ikke må udvises. At dommerne politisk har misfortolket konventionens bestemmelser til fordel for Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF er en krænkelse af konventionen og et overgreb på de nationale demokratier.

  Dommerne skal ikke udøve politisk indflydelse, men holde sig til konventionens bestemmelser og sikre lovlydige borgere et retssamfund hvor kriminelle bliver både straffet og udvist.

  Partierne på Borgen finder også dommernes politiske tiltag krænkende, men ingen gør noget ved det. Opsig dog dele af konventionen så dommerne vågner op til virkeligheden. Konventionen skal ikke tolkes politisk, men er heller ikke et religiøst skrift som ikke skal tilpasses samtiden. Men konventionen skal ikke hindre dybt kriminelle fra udvisning.

 • Anmeld

  HC Hansen

  Rolf Nielsen

  Problemet er, at din vurdering af en enkel sag ikke er repræsentativt for menneskerettighedskonventionerne, domstolene eller de grundlæggende hensyn, som ligger bag håndhævelsen af de rettigheder.

  Det ved fyre som Messerschmidt naturligvis godt, men de er ligeglade med det. De bruger den slags enkeltsager som argument for at afskaffe det hele “i frihedens og nationens navn”.

  At afskaffe dele af menneskerettighederne er ikke en god ide....det vil blot give MM vand på møllen til at sfskaffe det hele. Det er jo, hvad han vil!

  Så, gå ikke den vej. Jeg føler mig væsentlig mere tryg ved en aktiv fortolkning af menneskerettighederne end deres sfskaffelse, hvorefter min ig din frihed er i hænderne på autokrater i fåreklæder som MM.

  I øvrigt lever dommere ikke i en bobbel. De tager kritik til sig, lytter til samfundet. Men den dag du begynder at sætte spørgsmåltegn ved deres uafhængighed - og det er jo hvad MM forsøger at gøre - er den dag vi tager et afgørende dkridt mod domstolenes reelle politisering, som jo også er hvad MM vil. De skal bare politiseres i overensstemmelse med hans ideer - som vi ser i Polen disse dage. Ikke betryggende, mildest talt.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol stadfæster udvisningsdomme

  Rolf Nielsen
  Praksisoversigt over udvisningsdomme og -afgørelser ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol viser at domstolen i perioden 2000-2017 har behandlet 10 appelsager om danske udvisningsdomme. Kun i et tilfælde har domstolen omstødt en dansk udvisningsdom. Det drejede sig om narkodømt iraner, som i Iran var deserteret fra militærtjeneste og derfor frygtede streng straf i Iran, hvis han blev hjemsendt til Iran.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  At en desatør fra Iran belønner sikkerhed i Danmark med narkhandel.....

  Bør ikke hindre han udvises til Iran når blot man sikrer sig han ikke bliver henrettet. At han får en streng straf i Iran har han selv været ude om når han har handlet narko i Danmark. Men det er typisk sådanne personager som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol giver ophold og pension i Danmark.

  Du og dommerne synes det er rimeligt - jeg synes det er urimeligt og kan ikke finde et sted i konventionen som begrunder dette.

  Men ud over den sag mod Danmark er der masser af andre urimelige sager hvor dybt kriminelle opnår ophold og beskyttelse på grund af dommernes politiske holdninger. Det har aldrig været meningen med konventionen at dette skulle ske. Dommerne har tiltaget sig politisk magt som er helt ubegrundet.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Rolf Nielsen den system bevarende

  Det er både rimeligt og rigtigt ikke at udvise kriminelle udlændinge til deres hjemland, hvis der er risiko for vedkommende risikoen for tortur eller dødsstraf
  Det er ikke på grund af den udlændinger, der overtræder straffeloven, skyld, men mensynet til at være et retssamfund.

  Jeg har svært ved at se der er meget system kritik i det du skriver

 • Anmeld

  HC Hansen

  Rolf Nielsen

  Hvilke urimelige sager, Rolf Nielsen? Og hvori består det politiske i de afgørelser? Det er jo ikke politisk alene af den grund, at du er uenig i afgørelserne. Dommerne håndhæver reglerne - ligesom danske dommere gør.

  Men det er jo her glidebanen starter, ikke? Man skal ikke angribe dommerne og underminere deres uafhængighed, fordi de gør det arbejde, som de er blevet sat til at gøre. Det vil jo altid være subjektivt, hvad man kan li’ og ikke li’ - hvordan skal en dommer så gøre sit arbejde? Checke med MM, om deres udkast til en afgørelse er ok? Det ville MM synes rigtig godt om...ligesom i Polen, hvor man fyrer dommere, som ikke er regimet venligt stemt. Meget hurtigt vil du så have de politisk udnævnte og inficerede dommere - man skal da ikke være naiv hvad angår MM og hans trosfællers agenda: Det er præcist, hvad de vil...og du, Rolf Nielsen, støtter ham med det.

  Hvis man ikke kan lide, hvad dommerne laver, så må man lave reglerne om, så dommerne har klarere eller andre regler at håndhæve. Det er den rigtige debat at have. Og der vil jeg blot sige, at det er en alvorlig ting at åbne op for en ændring af Menneskerettighedskonventionen - risikoen er særdeles stor, at de rettigheder vil lide stor skade i en sådan proces, når man ser på, hvordan ledere rundt omkring i Europa træder på de rettigheder i det omfang, de kan slippe afsted med det.

  Så igen, jeg føler mig meget mere tryg ved de nuværende konventioner og en håndfast håndhævelse af de rettigheder end at lægge den slags i hænderne på fyre som MM. Nej tak.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Selv danske politikere taler åbent om at dommerne ved ECHR har tiltaget sig magt....

  .....på områder som de ikke bør omfatte. Nationalstaterne har givet udtryk på dette overfor domstolen som lader til at efterleve dette i en vis grad, men dommerne har stadig sørget for at Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF ikke kan udvises og det er helt uacceptabelt. At bandelederen for den internationale bande stadig hærger landet med kriminelle handlinger kan vi også takke Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for. At der er nogen som vil forsvare at danskerne skal lære at leve med disse typer fordi dommere ved ECHR giver dem beskyttelse undrer mig og provokerer og danske politikere som desværre ikke gør noget for at ændre tingenes tilstand. At der er danske støtter til dette overrasker ikke.

  Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF kunne uden fare for deres liv og helbred udvises men dommerne i Højesteret gav dem ophold og pension med henvisning til domspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Det er der nogen her i tråden som støtter, men det gør jeg ikke. Det har aldrig været meningen af konventionens bestemmelse om beskyttelse mod forfølgelse som jøderne var udsat for skulle medføre at dybt kriminelle typer som Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF skulle kunne modsætte sig udvisning ved at henvise til konventionen. At jeg tør sige det som politikerne ikke siger piner tilsyneladende flere. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dommere misbruger jura politisk uden at have dækning i konventionens bestemmelser eller intentionerne med konventionen.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Dommerne har sørget for at alt for mange dybt kriminelle fra udlandet går frit rundt....

  .....fordi de med henvisning til domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fået tålt ophold i Danmark. Disse dybt kriminelle typer kan vi ikke udvise hvorfor de begår nye kriminelle handlinger i det land som oprindeligt gav dem ophold og beskyttelse. Bandelederen fra Den Internationale klub - løvernes konge - kan blot fremsætte en påstand om at han har været spion for Israel og så kan han ikke udvises til Libanon. Det er nemt og bekvemt for disse typer at få tålt ophold og det danske samfund bliver trukket rundt ved næsen mens myndighederne kun kan afvente de kriminelle næste handlinger.

  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention havde gode intentioner indtil at dommeren begundte at misbruge konventionens bestemmelser til at beskytte dybt kriminelle typer som groft har misbrugt det danske samfunds velvillighed. Danske politikere kan godt se problemerne men tør ikke opsige konventionen eller dele af konventionen for at få ændret fokus og få dommerne til at sætte ret over uret. Danske politikere burde sørge for at dem på tålt ophold som fortsætter deres kriminelle løbebane effektivt bliver fjernet fra samfundet ved fængsel resten af deres dage. De kan så vælge at udrejse frivilligt og dermed komme ud af fængsel.

 • Anmeld

  Ann Margreth Date

  Kriminelle

  Morten M. er kriminel

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Det var noget af en påstand.....

  .....og som er injurier såfremt du ikke kan dokumentere dette. At påstå han er kriminel uden at en domstol har dømt ham som kriminel eller en påstand som kan være kriminel i sig selv.

  Men at sagen om misbrug af EU midler endnu ikke er afgjort udstiller hvor ineffektivt EU systemet fungerer. Men før en domstol har dømt ham som kriminel er din påstand ikke rimelig.

  Og det ville være bedre at forholde sig til den problemer som deres rejses i sagen som er ganske relevante også selvom de rejses af personer som man ikke bryder sig om. Der er flere som er mere optaget af at angribe andre personer end indlæg i sagen. Disse typer er tit mere optaget af at få sagen begravet end sagen behandlet. De typer magter sjældent at forholde sig objektivt til konkrete problemstillinger men går mere efter personen end sagen. At den juridiske sagsbehandling er grotesk lang er også en krænkelse af borgernes retssikkerhed. I sagen om misbrug af EU midler udstilles dette med tydelighed - det er systemet som er sygt og det tjener ingen at sagerne tager så lang tid. Men desto flere jurister desto længere sagsbehandling - juristerne tjener flere penge på at behandle sagerne længst muligt. Derfor er jura blevet en pengemaskine for det juridiske broderskab som sætter indtjening over en retfærdig rettergang indenfor rimelig tid.

 • Anmeld

  j Bjerre

  Hvordan kan v dog handle over for uretfærdigheder....

  Kommer vi nogen vegne med, at" SØRGE FOR AT LØSE NOGET SOM HELST"
  når alt og alle bare skal fremføre på den ene og den anden måde, hvad hver enkelt skal stemples som. KOM NU TIL SAGEN. Den er ikke så uløselig, en dommerkendelse som ikke, er gældende i alle lande, kan ikke være gældende i den vestlige del af verdenen, heller. Altså hvis jeg boede i et muslimsk land ville jeg ikke have de samme rettigheder som de har her. Den er ikke længere!! Det må de fleste der skriver i Altinget da fatte!
  Altså vores skattepenge går til jurister i domstolene, som vi ikke kikker på, det er et STORT problem! Tænk bare på eksempelvis HVIDEVASKSAGEN! Vi bliver sådan svinet med, så det grænser til det utænkelige. Tænk på alle de firmaer der bliver sat op som undergraver vort samfund og går konkurs af rigtig mange udlændige! Igen vi har så meget at tage fat om og der snakkes og snakkes. Vi Skal, have handling bagved og det hjælper ikke noget med det ordkløveri. Hvor er politikkerne i handling. Vi udnyttes så meget af disse konventioner hvem tør sætte tal på. Vi kan da ikke som borger stilletiende blive ved med at se på den uretfærdighed der sker med vores skattepenge vi vil at man træde nogen over tæerne, det vil man være nød til, det skaber IKKE uro, men tværtimod ikke at handle imod åbenlys uretfærdighed giver uro som tydelig viser sig her på siden.
  Rolf du er meget saglig det skal du ha`
  Nej tak til en DATE som bare stempler FØJ.

 • Anmeld

  HC Hansen

  Rolf Nielsen

  Hvor er de andre sager, Rolf Nielsen? Du har ikke svaret på mit eller andre spørgsmål af samme karakter. Du ignorerer mine betragtninger om risikoen ved at tage fat i enkeltsager, du ignorerer risikoen ved at angribe dommeres uafhængighed, du ignorerer min påpegning af hvad folk som Messerschmidt gør i andre lande overfor dommerne, inkl dommerne i deres Højesteret, ud fra tilsvarende angreb som dem Messerschmidt her kommer med - hvad du har gjort er blot at gentage den samme melodi vedr. særligt en sag, som jo ikke er så enkel som du fremstiller den.

  I øvrigt er den omstændighed, at nogle danske politikere ikke kunne nære sig og fandt det formålstjenligt af helt egoistiske politiske grunde at kritisere dommere ved EU-Domstolen og Menneskerettighedsdomstolen en svært bekymrende udvikling. Det er svage politikere, som man kun kan give liden respekt, hvis nogen overhovedet. De faldet for den kortsigtede populistiske fristelse i stedet for at forsvare dommerens uafhængighed og folks individuelle rettigheder.

  Men altså, MM er en autokrat - ikke en demokrat. Og det er den vigtigste lære fra hans indlæg. Om han også har begået ulovligheder med sine EU midler er en anden historie - men at den sag trækker ud har jo mindst ligeså meget at gøre med Messerschmidts egen fodslæbende tilgang til sagen. Og man må da sige, at de dokumenter i den sag, som man via de generøse EU regler om aktindsigt kan få indsigt i, giver et ret underligt billede af Messerschmidts omgang med de EU midler - for nu at sige det sådan diplomatisk.

  Kønt er det ikke....

 • Anmeld

  J. Jensen

  Rolf nu glemmer du det væsentligste

  Inden du skoser EU for meget for ineffektivitet, så er det nok værd at huske på, at det er Messerschmidt der har modarbejdet sagen. Det har han faktisk selv erkendt. Du glemmer også meget belejligt, at både partiet, og deres to jurister i EU allerede har erkendt misbruget af EU midlerne og tilbud at tilbagebetale beløbet, og med det som udgangspunkt er det vist ret svært, at belærer andre om injurier.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Nu handler det ikke om Morten Messerschmidt, men om at dommere har tiltaget sig politisk magt.....

  .....og ladet dybt kriminelle blive beskyttet af konventionens forsøg på at udgå jøde forfølgelser af værste skuffe som vi så det i Hitlers regime. Dette var hensigten og intentionerne med konventionen - aldrig mere et regime som Hitlers i Europa. Og det støtter alle jo, men når dommerne tolker konventionen politisk til at give beskyttelse af dybt kriminelle som efter straf går frit rundt i landet som de har haft ophold i som groft er blevet misbrugt - så bliver uret sat over ret af dommerne. Ingen har jo indvendinger mod intentionerne i konventionen om en retfærdig rettergang og menneskerettigheder, men når dommerne beskytter dybt kriminelle mod udvisning er dommerne ikke længere end del af løsningen, men selve problemet.

  Dommernes politiske tolkninger af jura undergraver tilliden og tiltroen til konventionen når de tiltager sig politisk magt som strider mod nationernes demokratiske ønsker om udvisning af dybt kriminelle som ikke er statsborgere i landet. Levakovic, den morddømte bandeleder fra LTF og lederen af den internationale bande er alle problemer som er skabt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og som svækker tilliden til konventionen

  Se nu bort fra at Morten Messerschmidt er en hadefigur og se på de problemer som han rejser til diskussion - det er store problemer med de politiske dommere i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol når de tolker konventionen politiske ud over det rimelige. Dommere skal holde sig til jura og have respekt for demokratiske afgørelser som ikke strider mod konventionens tekst eller intentioner, men er i modstrid med dommernes politiske holdninger. Og selvfølgelig skal dommernes politiske afgørelser udsættes for kritik - det er jo ikke hellige skrifter som skal tolkes rabiat. Det er beskyttelse af svages rettigheder overfor en stærk statsmagt, men ikke beskyttelse af bande kriminelle - det har vi i forvejen en hær af bande advokater som tjener millioner på.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Hvis man beskylder andre for at være kriminel i medierne....

  .....så skal man kunne løfte den påstand og det gør man ved at fremvise en dom for kriminelle handlinger. Jeg kan jo heller ikke fremsætte en påstand om at en person er pædofil uden at kunne dokumentere dette.

  At sagerne trækker urimeligt langt ud hos myndighederne har myndighederne endda fået dom for og at EU er ineffektiv og ikke magter at få sagen behandlet udstiller jo blot at man er ineffektiv og ikke magter opgaven.

  Jeg synes også Morten Messerschmidt skal stilles til regnskab for sine handlinger som bestemt ser mistænkelige ud, men det skal foregå ved domstolene og ikke blot fordi politiske modstandere dømmer ham på forhånd. Det er da en skandale at sagen nu bliver trukket til efter valg til Folketinget og det er efter min mening et demokratisk problem både for den mistænkte og for borgerne i Danmark. Men EU må jo ikke se denne sag som alvorlig siden der ikke sker noget. For mig at se er der grundlag for at bede dansk politi gå ind i sagen, men det kræver jo at EU har samme opfattelse.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Hvorfor skulle vi se bort fra Messerschmidt agerende

  Messerschmidt gik til valg på at bekæmpe misbruget i EU, og har nu selv erkendt, at han har ført sig frem som den store mand i partiet, der kunne finansiere DF valgkampe og sommerture med en uretmæssigt anvendelse af EUs midler. Hans ulidelige moraliserende skal bare svare til det, han selv vil leve op til

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Fordi denne diskussion handler om noget mere betydnngsfuld end Morten Messerschmidt.....

  Det er et problem at man ikke kan skelne mellem personen og sagen.

  Men de politisk hellige vil måske så heller ikke danne en regering som er støttet af Morten Messerschmidt nu hans person overskygger en relevant diskussion om dommernes politiske holdninger til konventionen ?

  Jeg ser gerne at sagen Morten Messerschmidt bliver afklaret ved domstolene, men denne sag udstiller jo hvor nemt det er for en jurist, at stoppe sagens behandling. Men vi ser jo at advokater gang på gang kan sætte kriminelle handlinger i system og slippe uden straf. Lighed for loven har vi ikke længere i Danmark fordi de juridiske broderskaber kan misbruge loven til at hindre sagen behandling. Konventionen burde måske bedre sikre at det juridiske broderskab også blev stillet for retten når det var tiltrængt.

  Jeg så gerne flere jurister straffet med fængsel lige som almindelige borgere, men juristerne plejer jo at skåne juristerne for straf.

 • Anmeld

  HC Hansen

  Det handler ikke om Messerschmidt...

  Nej, det handler ikke om ham personligt. Kunne ikke være mere ligeglad for at være ærlig. Han er en lille brik, som i sig selv ikke er så interessant. Men det som han repræsentere er problematisk i sig selv, men ikke mindst fordi vi ser tilsvarende og længere fremskredne politiske forsøg i andre vestlige lande heimod udemokratiske tilstande.

  Det er den eneste grund til, at jeg bruger lidt tid på hans evindelige angreb på muslimet og alt hvad vores liberale demokrati står for.

  Når du i Italien i dag kan finde årskalendere med billeder af Mussolini i aviskiosker - uden at nogen mener at det er bekymrende - så er det, at man går hen og bliver bekymret for mine børns og børnebørns fremtid. Det skal vi i det mindste kæmpe imod i Dsnmark - og det betyder st kæmpe imod Messerschmidts politiske ideer, som jo er på linje med de autokratiske kræfter derude i Europa.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  At forholde sig objektivt til sagen......

  ....eller trække nazikortet i form af Mussolini er helt ude i hampen.

  Det har handler ikke om religiøs baggrund, men om dybt kriminelle som næppe kommer i hverken kirke eller moske.

  Desværre overskygger politisk had alt for tit en seriøs dialog om vigtige emner. Men det må jo også være svært at skulle sluge at de ikke-stuerene nu er blevet så stuerene at de kan være parlamentarisk grundlag for både blå og rød stue. Men det har jo heller intet med de politiske domme fra ECHR. Og med hensyn til de ubehagelige udlændinge stramninger er det jo Dansk Folkeparti som lægger linjen og alle de andre som nikker og bifalder for ikke at miste stemmer. Det er jo symbolpolitik af den værste skuffe, men ophold og pension til Levakovic, den morddømte bandeleder fra LTF og bandelederen fra den internationale klub tør hverken blå eller rød stue tage sig af selvom dommerne fejltolker konventionens regler.

  Der er ikke mange politikere på Borgen som jeg synes varetager danskernes interesser når det handler om ophold og pension til dybt kriminelle udenlandske statsborgere og det synes jeg er et problem for demokratiet og borgerne.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  H.C.Hansen

  Det er ikke underligt at det yderst højreorienterede har fået vind i sejlene i Europa
  Der er mange mennesker med rette som føler ikke at have indflydelse p de retsregler der regulerer deres levevilkår og oplever velfærdsstatens i Danmark er blevet forringet meget kraftig de sidste 30 år, samtidig med at det sociakesikkerhedsnet er blevet udhulede
  Samtidig med en folkevandring er sat i gang.
  Det går op for flere og flere at globaliseringen at de eneste der har haft fået fordel af globaliseringen er de rigeste
  EU s økonomiske politik gøre det svært at løse en økonomisk krise i et medlemsland og at troen på at det økonomiske opsving kun kan ske ved massive nedskæringer og forringelser for de svageste i samfundet.
  Social udstødelse og fattigdom, og følelsen af politisk afmagt samt folkevandring er grundbund for facisme
  Jeg kan godt forstå din bekymring for dine børne- og børnebørns fremtid, men i stedet for en skjul antydning eller antydning ved sammenkæde Morten Messerschmidt med Mussiline er ikke heldig, istedet for burde man koncentrerer om at have et stærkt velfærdsstat og et godt socialt netværk
  Det er positivt at læse dit indlæg og andre indlæg der forsvarer menneskeretighederne og man kunne ønske at mange gik skridtet videre og kæmpe for at have et godt og stærkt velfærdsstat og social sikkerhednet og ændrede den udvikling af en lille del af velstandsstigning kun kommer den fælles velfærd til gode

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Man kan godt være kritisk overfor dommernes politiske tolkninger af konventionen....

  ....uden at være højreradikal eller det som er værre. Der er skabt et DEM og OS samfund gennem de seneste årtiet hvor velfærdsstaten er blevet forringet og danskerne er gjort til andenrangsborgere i eget land fordi danskere med mere end 45 års medlemskab af en boligforening kommer bag i boligkøen fordi man har givet fremmede fra fjerne lande retskrav på danskernes boliger. Det er ikke de fremmedes skyld, men akademikerne på Borgen som ikke bor i lejebolig og derfor har givet danskernes lejeboliger væk.

  Akademikerne i det tidligere arbejderparti socialdemokraterne har sviget danskerne og når over 60 % af de valgte på Borgen er akademikere med ringe eller ingen erhvervserfaring er det ikke længere et repræsentativt demokrati, men er akademisk regime som sætter broderskabet over borgernes interesser. Når man så har dommere som sætter kriminelles rettigheder højere end borgernes sikkerhed er regimet ude af kontrol og de højreradikale kan gode betingelser som vi ser det i USA hvor Donald Trump mere var et fravalg af Clinton klanen end et valg af Trump.

  Desværre gider danskerne ikke tage demokratiet alvorligt og stemme den akademiske adel ud og mennesker med erhvervserfaring ind i stedet. Derfor ser vi stor bankerne sætte kriminalteten i system sammen med advokater og revisorer samt pensionskasser med stor hjælp fra SKAT.

  Efter et halv år er det kun lykkedes at få 372 støtter til et borgerforslag som jeg hører mange synes god om, men ingen gider støtte.

  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01078

  Danskerne accepterer at stor bankerne sætte kriminelle handlinger i system og at SKAT intet før for at stoppe det. Advokaterne tjener millioner på at rådgive om tømning af statskassen og bagefter på at tage afstand fra egne handlinger. Men vi æder det hele og gør intet for at få det straffet. Men dommerne giver gerne ophold og pension til de kriminelle fra udlandet.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Europas sociale dimension

  Kim Nielsen
  Jeg deler dit ønske om en veludbygget velfærdsstat med høj social sikkerhed og økonomisk lighed.

  Vi er så uenige i EU's rolle heri. Jeg mener at EU medlemskabet er en forudsætning for opnåelse af dette mål. Læs iøvrigt 'Oplæg om Europas sociale dimension, Europa-Kommissionen, den 26. april 2017'

  EU kan jo ikke gøre for at Danmark har et parti LA, som har fået gennemført en afgiftssænkning på dyre biler.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Jesper Lund

  Jeg ved ikke om det er udtryk for manglende viden eller om du skriver i mod bedre viden, at EU er forudsætning for det sociale.

  Den lyse blå - regering i 2011-2015 foretog forringelser af fleksjobsordningen og førtidspension efter anbefaling fra EU - Kommissions anbefalinger.

  Det er Milton Freidmans økonomisk teori der er traktatsfæstet som den økonomske førte politik i EU.
  Milton Friedman var bestemt ikke tilhænger af et socialt sikkerhedsnet.

  Den frie bevægelse af arbejdskraft demonstrede i øjeblikket at det ikke alene undergrave løsninger og ansættelsesvilkår og giver dermed mindre skatteindtægter til den fælles velfærd.

  Der er ikke påvist, at EU har påvirket velstandsstigningen i samfundet.
  I dag går langt den største andel af velstandstigningen til de rigeste og mindre til den fælles velfærd

  Velfærd er ikke en kerneværdi i EU

  Efter art.3, stk.1 TEU er det som EU s mål at fremme sine værdier freden og befolkningernes velfærd.
  Udtrykket " befolkningernes velfærd" kan måske, hvis det læses i dansk kontekst og med udgangspunkt i det danske sprog, giver det indtryk, at EU har ambitioner om at udvikle sig til en pedant til en nordisk velfærdsstat på supra - nationalt plan.
  EU - retlige tekster skal i midlertid læses i en EU - sammenhæng, herunder i lyset af de forskellige (for tiden 24 ) sproglige versioner.
  Ordet "velfærd" eller noget der i høj grad ligner, benyttes i den danske og svenske version af EU - traktaten, men ikke versionerne på de store sprog.
  På engelsk benyttes ordet " Well - being" og ikke " welfare" .
  På engelsk signalerer EU ikke, at man har "welfare" eller en "welfare State" som målsætning.
  På tysk benyttes udtrykket "Wolhlengeben" og på fransk " bien - etre"

  EU - ret af Ulla Neergaard & Ruth Nielsen 7. reviderende udgang 2016 Karnov s 72 f

  Hav en god søndag aften

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Du fortsætter ved enhver lejlighed med dine dumstædighed og forkerte påstande. Førtidspensionen er ikke forringet. Derimod er tilgangen blev begrænset, og det er sket efter et gammel forlig og efter en anbefaling fra arbejdsmarkedskommissionen, og har intet med EU at gøre.

  Se lige hvad jeg tidligere bad dig læse
  J. Jensen
  24 dage siden
  Kim Nielsen

  Men EU er da godt på vej med den sociale ansvarlighed
  Den Europæiske søjle for sociale rettigheder
  Kapitel I: Lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet
  1. Uddannelse og livslang læring
  Alle har ret til god og inkluderende uddannelse og livslang læring for at opnå og vedligeholde færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage fuldt ud i samfundslivet og håndtere skift på arbejdsmarkedet.
  2. Ligestilling mellem kønnene
  Ligebehandling af og lige muligheder for kvinder og mænd skal sikres og fremmes på alle områder. Det gælder blandt andet for deltagelse på arbejdsmarkedet, ansættelsesvilkår og karrieremuligheder.
  Kvinder og mænd har ret til samme løn for arbejde af samme værdi.
  3. Lige muligheder
  Uanset køn, racemæssig og etnisk oprindelse, religion og tro, handicap, alder eller seksuel orientering har enhver ret til lige behandling og muligheder, hvad angår beskæftigelse, social beskyttelse, uddannelse og adgang til offentligt tilgængelige varer og tjenesteydelser. Vi skal fremme lige muligheder for underrepræsenterede grupper.
  4. Aktiv beskæftigelsesstøtte
  Enhver har ret til rettidig og personligt tilpasset hjælp til at forbedre sine muligheder for beskæftigelse eller selvstændig virksomhed. Det omfatter retten til støtte til jobsøgning, kurser og omskoling. Enhver har ret til at overføre sociale rettigheder og uddannelsesrettigheder i forbindelse med jobskift.
  Unge har ret til fortsat uddannelse, en læreplads, et praktikophold eller et godt jobtilbud inden 4 måneder efter, at de er blevet arbejdsløse.
  Arbejdsløse har ret til personlig, løbende og sammenhængende støtte. Langtidsledige har ret til en grundig individuel vurdering senest efter 18 måneders arbejdsløshed.
  Kapitel II: Retfærdige og rimelige arbejdsvilkår
  5. Sikker og fleksibel beskæftigelse
  Uanset typen og varigheden af ansættelsesforholdet har arbejdstagerne ret til rimelig og lige behandling med hensyn til arbejdsforhold, adgang til social beskyttelse og uddannelse. Vi skal fremme overgangen til tidsubegrænsede ansættelser.
  Vi skal sikre den nødvendige fleksibilitet hos arbejdsgiverne til hurtigt at tilpasse sig ændringer i de økonomiske forhold i overensstemmelse med lovgivningen og de kollektive overenskomster.
  Vi skal fremme innovative arbejdsformer, der sikrer arbejdsvilkår af høj kvalitet. Vi skal tilskynde til iværksætteri og selvstændig virksomhed. Vi skal fremme erhvervsmæssig mobilitet.
  Vi skal hindre ansættelsesforhold, der fører til usikre arbejdsvilkår, bl.a. ved at forbyde misbrug af atypiske kontrakter. En prøvetid bør være af rimelig varighed
  6. Lønninger
  Arbejdstagere har ret til rimelige lønninger, der sikrer en anstændig levestandard.
  De skal sikres passende mindstelønninger, så behovene hos arbejdstageren og dennes familie opfyldes inden for rammerne af de nationale økonomiske og sociale vilkår, samtidig med at adgangen til beskæftigelse og incitamenterne til at søge arbejde bibeholdes. Vi skal hindre fattigdom blandt personer i arbejde.
  Alle lønninger skal fastsættes på en gennemsigtig og forudsigelig måde i overensstemmelse med national praksis og i respekt for arbejdsmarkedets parters uafhængighed.
  7. Oplysninger om ansættelsesvilkår og beskyttelse i tilfælde af opsigelser
  Arbejdstagere har ret til ved ansættelsesforholdets start at blive underrettet skriftligt om deres rettigheder og pligter, bl.a. om prøvetiden.
  Forud for en opsigelse har arbejdstagere ret til at blive underrettet om årsagerne og til at få et rimeligt varsel. De har ret til adgang til effektiv og upartisk tvistbilæggelse og i tilfælde af ubegrundet opsigelse ret til at klage og til at få en passende kompensation.
  8. Social dialog og inddragelse af arbejdstagerne
  Arbejdsmarkedets parter skal høres om udformningen og gennemførelsen af økonomiske, beskæftigelsesmæssige og sociale politikker i overensstemmelse med national praksis. De skal tilskyndes til at forhandle og indgå kollektive overenskomster på områder, der er relevante for dem, samtidig med at deres uafhængighed og retten til kollektive skridt respekteres. Aftaler indgået mellem arbejdsmarkedets parter skal gennemføres på EU-plan og i de enkelte medlemslande, hvis det er relevant.
  Arbejdstagere eller deres repræsentanter har ret til at blive underrettet og hørt i god tid på områder, der er relevante for dem, særligt om overførsel, omstrukturering og sammenlægning af virksomheder og om kollektive afskedigelser.
  Vi skal støtte øget kapacitet hos arbejdsmarkedets parter for at styrke den sociale dialog.
  9. Balance mellem arbejdsliv og privatliv
  Forældre og mennesker med omsorgsforpligtelser har ret til passende orlov, fleksible arbejdsformer og adgang til omsorgstjenester. Kvinder og mænd skal have lige adgang til særlig orlov for at kunne opfylde deres omsorgsforpligtelser og tilskyndes til at benytte sig af den på en afbalanceret måde.
  10. Et sundt, sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø og databeskyttelse
  Arbejdstagere har ret til en høj grad af beskyttelse af deres sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.
  Arbejdstagere har ret til et arbejdsmiljø, der er tilpasset deres faglige behov, og som giver dem mulighed for at forlænge deres deltagelse på arbejdsmarkedet.
  Arbejdstagere har ret til at få deres personoplysninger beskyttet i et ansættelsesforhold.
  Kapitel III: Social beskyttelse og inklusion
  11. Børnepasning og støtte til børn
  Børn har ret til prismæssigt overkommelige pasningstilbud af høj kvalitet.
  Børn har ret til beskyttelse mod fattigdom. Børn fra socialt dårlige kår har ret til særlige foranstaltninger til fremme af lige muligheder.
  12. Social beskyttelse
  Uanset arten og varigheden af ansættelsesforholdet har arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende på sammenlignelige vilkår ret til tilstrækkelig social beskyttelse.
  13. Arbejdsløshedunderstøttelse
  Arbejdsløse har ret til passende aktiveringsstøtte fra de offentlige arbejdsformidlinger til at komme ud/tilbage på arbejdsmarkedet og passende arbejdsløshedsunderstøttelse af en rimelig varighed i overensstemmelse med deres bidrag og de nationale regler for støtteberettigelse. Understøttelsen må ikke ødelægge incitamentet til hurtigt at komme i beskæftigelse igen.
  14. Minimumsindkomst
  Alle, som ikke har tilstrækkelige midler, har ret til tilstrækkelige mindsteindkomstydelser, som sikrer et værdigt liv i alle dets faser, og effektiv adgang til varer og tjenesteydelser, der kan understøtte dette. For dem, der kan arbejde, bør mindsteindkomstydelser kombineres med incitamenter til at komme ud/tilbage på arbejdsmarkedet.
  15. Ældres indkomst og alderspension
  Pensionerede arbejdstagere og selvstændige har ret til en pension, som svarer til deres bidrag og sikrer en tilstrækkelig indkomst. Kvinder og mænd skal have lige muligheder for at erhverve pensionsrettigheder.
  Alle ældre har ret til en indkomst, der sikrer et værdigt liv.
  16. Sundhedsydelser
  Alle har ret til rettidig adgang til prismæssigt overkommelige forebyggende og helbredende sundhedsydelser af høj kvalitet.
  17. Inklusion af personer med handicap
  Personer med handicap har ret til en indkomststøtte, der sikrer et værdigt liv, tjenesteydelser, som sætter dem i stand til at deltage på arbejdsmarkedet og i samfundslivet, og et arbejdsmiljø, der er tilpasset deres behov.
  18. Langtidspleje
  Alle har ret til prismæssigt overkommelig langtidspleje af høj kvalitet, herunder hjemmepleje og lokalsamfundsbaserede tjenesteydelser.
  19. Boliger og støtte til hjemløse
  a. Der skal være adgang til socialt boligbyggeri eller boligstøtte af høj kvalitet for dem, der har behov for det.
  b. Udsatte personer har ret til passende støtte og beskyttelse mod tvangsudsættelse.
  c. Hjemløse skal have adgang til passende husly og tjenesteydelser for at fremme deres sociale inklusion.
  20. Adgang til grundlæggende tjenesteydelser
  Alle har ret til adgang til basale tjenesteydelser af høj kvalitet, herunder vand, sanitet, energi, transport, finansielle tjenester og digital kommunikation. Hjælp til adgang til disse tjenester skal være tilgængelig for dem, der har behov for det.
  24 dage siden
  Anmeld
  Kim Nielsen

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  J, Jensen fører politisk korstog og deltager ikke i dialog......

  Det er beton af værste skuffe.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J,jensen min uhæderlig ven på banen igen

  Det er ret at se at hjemmet giver dig ret til at skrive, men de hindre ikke at du fortsætter med at leve i benægtelsesverdenen

  Det er underligt FTF i deres medlemsblad skriver om anbefalingen af forringelse af førtidspension fra EU - kommissionen
  EU - udvalget i folketinget forholdt sig til anbefalingen fra EU - om at forringe førtidspension - de må jo være på stoffer efter din opfattelse, når de beskæftiger sig med en anbefaling der efter din mening aldrig har eksisteret - selv om du tidligere har skrevet ifølge EU - anbefaling om samme emne.
  Du har aldig svaret på hvor det proveue på 1;9 mia. Kr. skulle komme fra
  Endelig selv den i gode ven bekræftede, at jeg havde ret for han havde undersøgt og pludekig var han ikke din ven

  Det er ikke første gang at du citerer og demonstrerer din manglende juridisk kundskab - og det skulle ikke undre mig, at du skriver professor dr. jur Ruth Bielsen og Professor PhD Ulla Neergaard misinformere jura - studerende med det citat om velfærd fra deres EU. - ret.

  Det er godt vi har et velfærdssamfund endnu der har et hjem der passer godt på dig - især når lystavlen er defekt

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Jeg har utallige gange gjort dig opmærksom på, at reformen blev iværksat fordi der ifølge de indgået aftalet var et meget stort overforbrug, så hvad er det du ikke har forstået. Du kan sikkert selv finde tilbage i tidligere debatter herom
  Jeg har bemærket den ulidelige debatform du anvender, og det ukvemssprog du altid syntes at skulle gøre brug af.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Rolf

  Hvis det er et korstog at spore debatterne ind på faktuelle oplysninger, så har du ret, men det ligger der ikke noget politisk i

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  mht. dødsstraf..

  Så støtter jeg stærkt op herom med hensyn til borgerlige penge liberalistkrimininalitet. Mener over 500.000 kr. burde betyde dødsstraf?

  Hvad var messerschmidts EU svindel i kroner igen? Og løkke Rasmussen? Har glemt kronerne. Man vis over 500.000 kr. Mener jeg dødsstraf vil være en passende straf? Gerne via en offentlig hængning på Rådhuspladsen..

  Vi må have dødsstraffen genindført imod borgerlige skattesvindel-penge kriminalitet?! Yep!

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.jensen min uhæderlig ven

  Kommmissionen roset også en rækker reformer regeringen har gennemført på arbejdsmarket.
  Reformerne på kontanthjælpsområde og førtidspension og fleksjobsiordbingen begynder at vise resultatater -FTF
  Det er skete efter den lyse blå regering efter anbefaling fra EU - kommussisionen anbefalinger om besparelser på de nævnte områder
  Det er en besynderlig påstand, at der var et overfrorbrug af bevilling af førtidspension - mennesker er ikke varer
  Du har den viden at jeg har ret når du ordret kunne citere afsnittet om flekslovordningen og helt undlod at citetere afsnittet om anbefalingen fra EU
  Det er jo forståeligt når du nægter fakta eller også forstår du ikke det, som du læser
  Det kan være nogen på hjemmet kan hjælpe dig - vi må bare håbe, at det ikke lykkedes for EU at smadder velfærdsstaten, for så kommer du på sk
  Jeg ville hjælpe dig når du ikke ville svare på hvor de 1;92 mia kommer fra de reformer som EU har anbefalet og har rost den lyse blå sammen med de møget mørke blå , at have gennemført - idet de pågældende partiet forventer at opnå ved besparelserne.
  Å nej jeg glemmer, du mener der ikke er sket en besparelse på førtidspension
  Forklaringen er jo ligesåfor alle andre lever i drømme verdenen.
  Hils op hjemmet

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Syntes du ikke at det snart er på tide, at du stopper med dine tåbelige bortforklaringer for de citatfusk, som jeg har måtte afsløre, at du gør brug af
 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  kim er tåben inkarneret, ja..

  At ki.m Ni.elsen er alt righter borgerlig er ikke overaskende..

  De interessere sig kun for billig udenlandsk arbejdskraft, som hans helt Trump? Såvel som DF?

  DF mere end fordoblet indvandrerantallet under VKO..Samme nu under VLAK som har alle tiders indvandrerekord af løndumpere-kriminelle udlændinge. ?

  DF som borgerlige, hader ægtedanskere... ...Ønsker fri indvandring kun. Et landsforræderparti sammen med R og Venstre. De 3 onde...

  Kim stemmer naturligvis på DF..

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen min uhæderlig ven

  Det er beynderligt at du er så ubegavet ved at blivr ved med at påstå at jeg har lavet citat fusk jeg referede kun om førtidspenspension og medtog ikke afsnittet om EU s anbefalinger om forringelse af flekjob ordningen, som Du ordret kunne citere - om. Du er platugle eller som jeg formoder at lystavlen
  Ikke fungere optimalt.
  Jeg kan læse det ikke kun var Danmark EU - kommissionen anbefalede at forringe førtidspension - det sammer er også overgået Østrig
  Det er en besynderlige måde at EU skulle være sociale og endda forudsætningen for det, når EU kommissionen ud over de ro andre også anbefalede forringelser af efterlønnen og dagpengeretten
  Jeg kan læse det er en stor aften på hjemmet din venninde er også på nærkerne - hun hader fremmede udlændinge og især jøder og du er modsat
  Så i må have meget snakke - men forudforstående kan det være svært at følge med alle de aburde udtaler og meget mørk humor
  Tak for kaffe nogle åndsgenier

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lisbeth Sørensen

  Det ser ikke ud til pillerne virker og jeg var venlig at tilbyde min hjælp og ringe til hjemmet og spørge, hvorfor de ikke beskytter dig mod at udstille dine dumheder - men det ønsker du ikke
  Jeg er dog glad for din åndsfælle J. Jensen også bor på hjemmet, så kan i sidde og udveksle alle jeres absurde påstande og han vild kunne forstå din mørke humor, for det er noget han forgæves forsøger med.
  Du hader udlændige og jøder og han elsker dem, så i har rigtig noget at hygge jer med - en ting er i enig om at hade Morten Messerschmidt, men pulsen kan komme op igen - han er Pro Radikale
  I er både et kønt par - men lidt trættende i længden
  Tak for kaffe

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "din venninde er også på nærkerne".."blivr"..

  Kims bot oversætter er altid fornøjeligt..
  Også "Du er platugle"...

  Nogen forstår et ord fra udlændingen her?

  Hvilket land mon trolden kommer fra?

  Danmark er ikke en stemmemulighed!

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "Du hader udlændige"

  Jeg er ok med "udlændige" kim udenlandsk. Aldrig hørt om dem.Aldrig mødt dem?

  Bekymret kun om udenlandske som dig..

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lisbet Sørensen

  Det er rart og rørende at du tager din radikale ven i forsvar og I har jo meget at snakke om
  Det bliver spændende at følge ned hvem der bliver omvendt.
  Er det dig bliver venlige bor eller begynder også at hade jøder
  Nu må det kønne par have det godt på hjemmet og et venligt råd nu kan i hjælpe hinanden med at tage pillerne

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  EU forudsætning for det sociale i Danmark er rigtig - det vil sige den negative påvirkning

  På EU topmøde i marts 2011 blev det såkaldt Eutopluspagt vedtaget.
  Her blev der lagt op til stram styring af de offentlige budgetter og en række sociale reformer.
  Danmark tilsluttede sig uden at gennemføre en folkeafstemning

  I Eutopluspagten står der direkte at landene skal gennemføre >> en begrænsning af førtidspensionsordninger <<

  I et dokument fra 2011 kommer EUs ministerråd med henstillinger til Danmark om, >> at tage yderligere skridt til at øge den langsigtede udbud af arbejdskraft med henblik på at styrke beskæftigelsen og de offentlige finanser ved at implementere. Den nyligt reform af efterlønsordningen og ved at gennemføre en reform af førtidspensionen og ved i højere grad at målrette tilskudsordninger ( som fleksjobsordningen) mod de mest sårbare grupper.

  Denne henstilling valgte SRSF - regeringen at efterkomme med sin reform af førtidspension og fleksjob.

  Det er er ikke absurde at påstå at EU er forudsætning for det sociale i Danmark - det er bare i negative og asocial retning

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Mærkeligt nok af EU aldrig foreslået sammen stramninger overfor embedsmænd og politikere....

  .......for så ville disse stramninger aldrig blive gennemført.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Så er du alligevel begyndt at forstået indholdet i mine mange skriv om den førtidspensionsreform, der tog sin begyndelse i år 2000, og som der efterfølgende løbende er blevet fuldt op på med blandt andet den anbefaling som en kommission fremsatte i 2009.
  Det store flertal i Folketinget, står ud fra den givne situation, bag princippet om at udbygge muligheder for et rummelige arbejdsmarked, og jeg fatter ikke det had, du ligger for dagen over for de muligheder, det giver mennesker for at være en del af et fællesskab.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J Jensen min uhæderlig ven nu vedstår du at jeg har ret

  Det er helt Anders And du har skrevet flere indlæg og benægtede at EU -kommissionen anbefalede at forringe bl.a. førtidspension og du har underholdt og troede det var smart at skrive førtidspensionens ydelsen ikke var sat ned og ergo var der ifølge dig ikke sket besparelser på førtidspension
  Du har bevist undgået at citererede afsnittet om førtidspension og ikke ville fortælle hvor det forventede provenu på bl.a. refomen af førtidspension kom fra
  Envidere har du skrevet fake news og troldvirksomhed og jeg skulle anmeldes
  Nu vedstår du at jeg hele tiden har haft ret

  Du spørg hvad jeg har imod et rummeligt arbejdsmarked og folk kommer i et fællesskab
  For det første var det udelukkende et besparelsessynspunkt og ikke et hensyn til de borgere der havde en meget begrænset erhvervsevne
  Det er lidt besynderligt at tale om folk i et fleskjob lige fra få timer ned til minutter skal møde op til et fleksjob, hvor det er yderst begrænset mht. at deltage i det såkaldte fællesskab og det har ikke noget produktivt sigte hverken for den syge eller for samfundet.
  Det er et opfundet og tomt argument der skal dække over benhårde besparelser over for mennesker der har en meget lille erhvervs evne eller slet ingen.
  Det er dybest set udtryk for manglende solidaritet - men S og SF i deres meget EU Pro holdning er i stand til at føre den mest rabiate liberalistisk økonomisk politik ud i livet.
  Jeg heller ikke sikker på at andre lande som f.eks. Østrig, er ligeså frække som fra SF og ud til liberalalliance taler om ællesskab og et rummeligt arbejdsmarkedet ( DF og Enhedslisten var ikke med)
  Det er de samme partier der fulgte EU asociale politik, der sagde at de ikke kunne holde til at man opgav folk, men de kan godt holde til at de samme mennesker skal holdes i fattigdom i mange år
  EU og den økonomiske politik er ved at sammer vores velfærdsstat

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Din underlødige debatform er uden for rækkevidde
  Men her er et uddrag af et svar som er skrevet for 36 dage siden.

  Hvis bare man ville erkende sine egne fejlopfattelser
  Politikerne besluttede i 2011 at det var nødvendigt at beskære adgangen til visse sociale ordninger. Det foreligger ingen dokumenterede oplysninger om at det var EU , der havde påvirket politikerne til denne økonomiske tænkning. Men for EU kritikere lyder det som en god ammestuehistorie man bare skal gentage igen og igen for at gøre en løgn til en halvsandhed

  Forligspartierne bag førtidspensionsreformen fra 2000 indgik før folketingsvalget i 2011 i politiske forhandlinger med den daværende regering om en reform på området. Der blev ikke indgået en politisk aftale op mod valget
  Den nye regering stod imidlertid over for de samme økonomiske udfordringer i forhold til at reducere både antallet af personer på fleksjob og førtidspension og de deraf følgende samfundsøkonomiske udgifter til ydelserne i de to ordninger.
  Baggrunden for aftalen i 2012 var dermed, at forventningerne til reformen fra 2000 ikke var blevet indfriet. I 2012 var der 313.000 personer på førtidspension, i fleksjob eller på ledighedsydelse, hvilket samlet set var 55.000 flere end forudsat, og udgifterne til de tre ordninger var cirka 9 mia. kr. højere end forventet.

  Hvad er det du ikke kan forstå i forhold til min stillingtagen til det provenue som reformen skulle bidrage med. Inden du slynger om dig med anvendelse af falske oplysninger, så skulle du først og fremmest kigge indad

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J. Jensen det er godt du er på et hjem

  Det ser ud at du ikke ved hvad du skriver - du burde få hjælp fra hjemmet det ene øjeblik nægter du atEU har anbefalet at spare på førtidspension for det næste øje blik at anerkende det, for igen at nægte det
  Jeg ved ikke hvad du fejler men det er trygt at du er på et hjem

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Når dumheden er grænseløs, så tager du helt bestemt over.
  Du har hen over hele sommeren med stædighed forsøgt dig med en historie om, at EU havde anbefalet en forringelse af førtidspensionen. Det vrøvl har bare ingen gang på jorden. Førtidspensionen er ikke blevet forringet.
  Der er indført andre kriterier for at opnå en tilkendelse af førtidspensionen, hvor der er langt større vægt på det rummelige arbejdsmarked. Det er nok snare det sidste som plager dig

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J. Jensen min uhæderlige ven - igen vildledning

  Einstein har ret i at dumhed er grænseløst

  Eu anbefalede forringelser af førtidspension det kan ske ved enten at sætte enten ydelsen ned for den enkelte førtidspensionist eller begrænse adgangen til at opnå førtidspensioner, som ville havde fået en førtidspensionens ændringen - det kan gøres som SF og til liberal alliance ved at stramme kriterierne for at få bevilliget en førtidspension

  Det er godt du er på et hjem sammen med det andet åndsgeni
  Det ville være for risikabelt at have sådan nogen løbe rundt i samfundet

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Så skal du lige forsøge dig med en ny stråmand. Hvorfor skulle EU foreslå en nedsættelse af førtidspensionen. Det er vist et spøgelse, der er opstået i din egen virkelighed.
  Det er fortsat nationalstaternes kompetence at bestemme, hvilke ydelser man vil tilbyde borgerne, ligesom det er nationalstaternes kompetence at bestemme, hvilke satser disse skal have.
  Denne faktuelle oplysning kan du vel ikke bare afvise

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J. Jensen min uhæderlig ven

  Det bliver mere og mere barokt og Einstein at man som menneske ikke fatte hvor grænseløst dumhed er. Du har til fulde verificerede påstanden.
  Jeg har ikke på noget tidspukt sagt at EU har bestemt førtidspensions ydelse.
  Det jeg har skrevet, at EU har anbefalet besparelser på udgifterne til førtidspension.
  Jeg har givet dig ret i at ydelsen for den enkelte førtidspensionist er ikke nedsat.
  Du har ret i at kriterierne i at få bevilliget førtidspension er ændret - og heri ligger en besparelse af førtidspension og opfyldelse af EU s anbefaling.
  Jeg undrer mig over, at hjemmet ikke hjælper dig i det mindste med at forstå, hvad det er du selv skriver - for det er der indikation på, når du skifter holdning og modsiger dig selv
  Jeg er varm tilhængere af velfærdsstaten og hvis der er af økonomiske grunde du ikke få den hjælp som du åbenlyst har behov for, vil jeg gerne betale mere i skat
  Hils din veninde

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  .....og alt imens

  .. man på tråden kalder hinanden for "en uhæderlig ven" og mener, at vedkommende bor på et hjem.......
  ..så foranlediger det i min optik mange læsere til hovedrystende at lægge pennen fra sig. ....
  Kan alligevel ikke nære mig for at spørge:
  Hvordan kan det være, at der ikke stilles krav til MM om at fremskaffe den nødvendige dokumentation for, at han er uskyldig i misbrug af vores midler......når det nu har vist sig, at DF har skyndt sig at tilbagebetale. Så må der jo være noget om snakken....?
  Samtidigt sidder "en lille kone" lige bag væggen i Socialministeriet og tømmer Satspiljemidlerne for mange millioner. Hun jagtes via et dygtigt politisamarbejde helt ned til en lejlighed på den sydligste spids af Afrika på den anden side af jorden.... og bliver nu returneret til Danmark til retsforfølgelse. Heldigvis. For der skal være orden i tingene.
  ....
  Jeg spørger bare: Er der forskel på folk?
  Var jeg blevet beskyldt for at have flyttet rundt på midlerne til egen og "familiens" vinding på min arbejdsplads, havde jeg da ikke fået 5 minutter til at rydde op i skabe og skuffer....!!..... Og jeg havde da straks iværksat et intensivt arbejde for at få min uskyld bevist....! Det havde da hverken hjulpet mig eller andre, at jeg som strudsen havde stukket hovedet i jordhullet og havde ladet som ingenting.
  Man må sig altså undre.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Der er forskel på folk...

  I.R.Bertelsen
  En hjemløs får en bøde på 1000 kr for at sove i Københavns gader samt et forbud mod at opholde sig i København. Hvor udenfor København? Den hjemløse må selv ikke sove i Gribskov.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  I.B. bertelsen

  Inden du sætter dig op på den høje hest så kan jeg godt huske nogen af dine nedladende udtalelser om andre
  Det kan godt være du ikke retssystemet og selvom man er forpligtet at kende til loven, kan man nok ikke forlange det i dag og det har lovgivere i øvrigt taget højte for ved straffeudmåilning af staffe.
  Det undrer mig at det ser ud til at du ikke ved vi lever i en retsstat.
  Det er ikke den sigtede eller mistænke eller nogen andres opgave at bevise deres uskyld, det der anklagemyndigheden der skal løfte bevisbyrden for nogen har overtrådt en straffebestemmelse
  Så vidt jeg ved er Morten Messersmidt ikke tiltalt for noget straffebart, og der er besynderligt du mener, at M.M skal fremlægge en dokumentation for sin uskyldighed
  Det ville være det samme, som hvis jeg skrev, at du begik social bedrageri, og du skulle for at bevise din uskylde fremlægge dolumentation for, at du ikke er social bedrager.
  Nu kunne jeg aldrig finde på at beskylde dig for at have begået en strafbargerning.
  Jeg kan ikke forstå at du går så meget på M.M. - når du etbanddt sted har så stor beundring fra Nixon, der gik af som præsident forsat undgå en rigsretssag i USA for en kriminel handling.
  For god ordensskyld jeg har aldig været medlem af DF eller har stemt på dem, men det ændrer ikke ved jeg, at Mm skal have samme retssikkerhed som alle andre borgere har det.

  Jakob Lund

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Jesoer lundc

  Jeg er meget enig med dig i at det er positivt at dødsstraf er afskaffet.

  Det svære er der ikke altid retfærighed til
  Der har været en del undersøgelser i bl.a. i USA at både lægdommer og dommere kan lade sig påvirke af deres fordomme og bias - og i de fleste var det ikke en gang bevidst forsøgspersoner selv

  Det kan måske forklare hvorfor en sort får dødsstraf for at drabe et andet menneske, og der er eksempler på hvide mænd der var seiermordere son får livsvarig straf enden for samme stat.
  Men det er aktid positivt at læse at en mener at dødsstraf er uacceptabel, så ved man i det mindste at man ikke står alene med det synspunkt

 • Anmeld

  J. Jensen

  Det skal man alligevel ikke glemme.

  Man skal bare erindre sig, at DF fik finansieret sine kampagner og sommerture ved, at Messerschmidt og Co. i bogstavlig talt stak sine fingre ned i mine og alle andres lommer.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Kim Nielsen

  Vi har en statsminister der finansieriet sit privatforbrug og stak fingrrne ned J.Jensens lommer og i andres lommer

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger.

  Uanset hvem....

  ....der har fingrene nede i hvilken kagedåse, så er det uacceptabelt.
  Omstændighederne skærpes, når det handler om politisk valgte, som borgerne ved deres kryds har givet tilliden til at lede og forvalte retskaffent efter gældende lov og orden.
  Som anklaget må det være indlysende, at man gør sit yderste for at fremskaffe beviser for, at man er uskyldig.


 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger.

  Kim Nielsen

  For god ordens skyld: Har aldrig udtalt mig om Nixon !!

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Hvis man.....

  .....har en selvopfattelse, hvor man anser sig selv som noget unikt, overjordisk og særligt værdifuldt, kan man med sindsro foreslå en nedlæggelse eller indskrænkning af menneskerettighederne,.....for man vil i sin højtsvævende selvopfattelse være overbevist om, at når man er så unik og er hævet over alle andre mennesker, så vil eventuelle krænkelser aldrig komme til at berøre og vedkomme een selv.
  Akkeja.....

Manøvredygtig overlever er den nye spydspids i Dansk Flygtningehjælp

Manøvredygtig overlever er den nye spydspids i Dansk Flygtningehjælp

PORTRÆT: 53-årige Charlotte Slente skifter efter mere end to årtier den neutrale embedsmandsrolle ud. Nu er hun general i landets største ngo og skal dermed bestride en af sektorens mest prestigefyldte job. Det på trods af, at hun havde en central rolle i den sag, som gjorde, at Christian Friis Bach trak sig som minister.