Missionsråd: Slip berøringsangsten over for tro og religiøse ledere

DEBAT: Nyt initiativ skal hjælpe religiøse mindretal og forfulgte kristne. Generalsekretær i Dansk Missionsråd Jonas Adelin hilser indsatsen velkommen og giver sine anbefalinger til Danmarks indsats for trosfrihed.

Af Jonas Adelin
Generalsekretær, Dansk Missionsråd

Danmark står parat til at styrke arbejdet for tros- og religionsfrihed. Det fremgår af både regeringsgrundlag og udviklingsstrategi, og nu er der også med finansloven afsat midler – to millioner kroner – til en særlig enhed for tros- og religionsfrihed i Udenrigsministeriet.

Sammen med støtten til civilsamfundsprojekter gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og støtten til FN’s særlige rapportør for tros- og religionsfrihed bringer den nye satsning Danmark i front internationalt på tros- og religionsfrihedsområdet.

Det er vi i Dansk Missionsråd, vores medlemsorganisationer og samarbejdspartnere glade for, og vi er klar til at løfte vores del og bidrage fra civilsamfundssiden.

Frie samfund er målet
Vi har længe set behovet for et øget fokus på problemet med manglende tros- og religionsfrihed, og vi ved fra partnere over hele verden, at problemet er omfattende og har mange sider. Særligt kristne forfølges mange steder, men også andre religiøse minoriteter forfølges og diskrimineres.

Det er vigtig at fastholde tros- og religionsfrihed som en umistelig frihedsrettighed – en rettighed, som skal gælde alle mennesker. Religion og tro er sjældent anstødsstenen i konflikter, for oftest er det i eksisterende spændinger mellem majoritet og minoriteter, at religion bliver en gnist.

Derfor ligger vores hovedopgave i at skabe frie samfund, hvor individuelle rettigheder respekteres – inklusiv retten til at have eller ikke have en tro og til at skifte tro.

Her ligger enhedens opgaver
Med den nye trosfriheds-enhed i Udenrigsministeriet står det klart, at retten til tros- og religionsfrihed også fra officielt hold er en vigtig prioritet i dansk udenrigspolitik og udviklingssamarbejde.

Vi anbefaler, at den nye enhed påtager sig opgaven med at udvikle kompetencer på området og aktivt inddrage de danske ambassader og diplomater til at arbejde for trosfrihed.

Også koordinering og partnerskaber med ligesindede lande bør have høj prioritet, samtidig med at enheden skal fungere som drivkraft for at holde fokus på emnet i internationale organisationer som EU og FN.

Dansk Missionsråd håber især, at den nye enhed trækker på den lange, gode danske tradition for stærkt og effektivt samarbejde mellem myndigheder, forskning og civilsamfundsorganisationer.

Vores globale partnere kender konteksterne, og trosbaserede organisationer har forudsætningerne for at gå i dialog med de involverede, når det gælder trosfrihed – både de forfulgte og de undertrykkende.

Civilsamfundet ved, hvor det brænder på
Danske civilsamfundsorganisationer, forskningsinstitutioner og enkeltpersoner kan bidrage med observationer og viden om tros- og religionsfrihed globalt:

Hvor brænder det på? Hvor er undertrykkelse blevet normalen? Og hvor sker der ændringer, der på sigt kan skabe diskrimination og direkte voldelige forfølgelser og etniske udrensninger, sådan som vi har set flere eksempler på det i det seneste årti?

De spørgsmål må samles og drøftes. Herefter vil man i fællesskab kunne koordinere indsatserne for at støtte de forfulgte og de undertrykte.

Ingen berøringsangst over for religion
Trosbaserede organisationer har ikke berøringsangst over for at tale om religion og med religiøse ledere, som både kan være en del af problemet og en del af løsningen.

Civilsamfundsorganisationer kan også i særlig grad – hvilket vi i forvejen kender fra den eksisterende civilsamfundsstøtte – være med til at skabe demokratiske samfund med fredelig sameksistens.

Fra forudgående lignende initiativer med et særligt kontor for tros- og religionsfrihed i USA og Norge har vi også set, hvordan inddragelsen af civilsamfundet er afgørende. De norske erfaringer viser, at det er vigtigt at mainstreame tros- og religionsfrihed på tværs af udenrigs- og udviklingspolitik. Oversat til Danmark betyder det, at den nye enhed ikke må blive en satellit uden forbindelse til de øvrige indsatser.

Det skal vi i Danmark lære af.

Træerne vokser ikke ind i himlen, og der er kun afsat to millioner kroner. Det vil derfor blive en lille enhed med få medarbejdere og ressourcer. Men med koordinering, samarbejde og ønsket om at sætte dagsordenen i det internationale arbejde kan initiativet gøre en stor forskel for verdens forfulgte. Vi glæder os til at bidrage.

Forrige artikel Her er årets mest læste debat på Altinget: udvikling Her er årets mest læste debat på Altinget: udvikling Næste artikel Ærø-borgmester: Ærø er ikke en åben ladeport, Bertel Haarder Ærø-borgmester: Ærø er ikke en åben ladeport, Bertel Haarder
Ny ngo-formand efter internt stormvejr:

Ny ngo-formand efter internt stormvejr: "Der er ikke noget at komme efter"

INTERVIEW: Ny formand for Missions Øst afviser forud for årsmøde, at der er rod i økonomien, som den tidligere bestyrelse hævder. Alligevel har man valgt, at Kim Hartzner ikke længere skal være generalsekretær, ligesom man lægger op til at ændre omstridt regnskabspraksis.