Nordiske ministre: Fremme af kvinders rettigheder er forudsætningen for at nå verdensmålene

DEBAT: Vi kan ikke acceptere, at kvinder fortsat dør under fødsel. Vi kan ikke acceptere, at børn fortsat tvinges ind i ægteskab. Det er ikke den verden, vi ønsker, skriver Peter Eriksson, Rasmus Prehn, med flere. 

Af Peter Eriksson, Rasmus Prehn, med flere
Se dokumentationsboksen 

De fem nordiske landes velstand og høje levestandard kan ikke alene tilskrives skovbrug, landbrug, teknologi eller overfloden af ressourcer som fisk og olie.

I årtier har kvinder i de nordiske lande haft lige rettigheder, gratis uddannelse, adgang til moderne prævention og til sikker og lovlig abort.

Vi har dagsinstitutioner til overkommenlige priser, gode muligheder for at tage forældreorlov og lovgivning, der gør det muligt at kombinere det at være forældre med en karriere.

Fremme af kvinders rettigheder har været en nøglefaktor i udviklingen af vores samfund og har gjort det muligt for hele vores befolkning at deltage i arbejdstyrken og opbygningen af vores økonomier.

Mangel på rettigheder
De sociale og økonomiske fordele ved ligestilling er velkendte. På trods af det mangler flere hundrede millioner kvinder rundt omkring i verden stadig adgang til moderne prævention, og de risikerer derfor utilsigtede graviditeter.

Hver dag bliver omtrent 33.000 piger giftet bort, og 830 kvinder dør under fødsel, af forbyggelige graviditetsrelaterede komplikationer eller af usikre aborter.

I mange lande er retten til at bestemme over egen krop stadig kontroversiel, selvom retten blev internationalt anerkendt for 25 år siden. I 1994, ved den Internationale Konference for Befolkning og Udvikling (ICPD) i Kairo, blev 179 regeringer enige om, at alle individer – ung eller voksen, gift eller ugift – skal kunne bestemme, om og hvornår de ønsker at stifte familie.

Denne konsensus var en landevinding. Den placerede menneskerettigheder og ligestilling i hjertet af bæredygtig udvikling. Verden stod samlet.

I Nairobi samlede det internationale samfund sig i sidste uge for at markere 25-året for ICPD og for at afslutte det arbejde, der startede i Kairo i 1994.

Kenya, Danmark og FN's befolkningsfond (UNFPA) var værter for Nairobi-topmødet, der bragte stats- og regeringsledere, ministre, embedsmænd og civilsamfund, den private sektor og akademikere samt unge mennesker sammen for at diskutere, hvordan vi sammen tager arbejdet videre.

Den verden vi ønsker
Vi er dybt bekymrede over, at retten til at træffe informerede beslutninger om egen krop fortsat er under pres i mange lande. Seksualundervisning, retten til sikker og lovlig abort og lige rettigheder for LGBTI-personer bliver mødt med voldsom modstand.

Vores regeringer er klar til at arbejde sammen med det stigende antal forkæmpere, der vil fremme dagsordenen.

Forestil jer den verden, hvor vi lægger kontroverserne bag os og i stedet fokuserer på, hvad vi kan opnå ved, at alle individer har ret til at bestemme over egen krop:

  • Vi kunne afværge 67 millioner utilsigtede graviditeter i udviklingslande hvert år, hvis kvinder og unge fik adgang til moderne prævention.
  • Vi kunne afskaffe børneægteskaber, og med seksualundervisning kunne vi give unge muligheden for at træffe informerede valg om deres kroppe, deres liv, deres fremtid og dermed frigøre deres fulde potentiale.
  • Vi kunne sikre piger lige muligheder til at færdiggøre deres uddannelse samt finde meningsfyldt og betalt arbejde, så de kan deltage i samfundet på lige fod med drenge.

Det er den verden, vi ønsker.

At sikre kvinder og unge menneskers rettigheder er ikke kun et vigtigt mål i sig selv. Det er forudsætningen for at realisere FN's Verdensmål.

Vi – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – vil fortsætte med at være trofaste støtter, både politisk og økonomisk, af seksuelle og reproduktive rettigheder og sundhed for alle.

Vi kan ikke acceptere, at kvinder fortsat dør under fødsel. Vi kan ikke acceptere, at børn fortsat tvinges ind i ægteskab. Vi kan ikke acceptere, at millioner af kvinder og piger fortsat frygter utilsigtet graviditet.

Vi har en fast beslutning om at gøre arbejdet færdigt.

Forrige artikel Professor: Regeringen konsoliderer paradigmeskiftet i dansk udviklingspolitik Professor: Regeringen konsoliderer paradigmeskiftet i dansk udviklingspolitik Næste artikel Oxfam Ibis til IFU: Når man tjener penge på uddannelse, går det ud over de fattigste Oxfam Ibis til IFU: Når man tjener penge på uddannelse, går det ud over de fattigste