PlanBørnefonden og Sex & Samfund: Prioriter seksuelle og reproduktive rettigheder i ny udviklingsstrategi

DEBAT: I Danmarks nye udviklingsstrategi skal Flemming Møller Mortensen (S) sikre at Danmark bevarer ligestillingsføretrøjen, ved at prioritere piger og kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder, skriver Dorthe Petersen og Bjarne B. Christensen.

Af Dorthe Petersen og Bjarne B. Christensen
Hhv. direktør, PlanBørnefonden og generalsekretær, Sex & Samfund

Minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen (S) sætter sig for alvor for bordenden den 14. januar, når han slår dørene op for Folketingets Udenrigsudvalg til orientering om Danmarks nye udviklingspolitiske strategi.

En strategi, der bliver definerende for de næste fire års danske udviklingsindsatser og en strategi, der forhandles i skyggen af de alvorlige konsekvenser, covid-19 allerede har bragt med sig og vil medføre på sigt.

Alt imens vi nu har under ti år tilbage til at nå de 17 verdensmål, ser vi globalt et alvorligt tilbageslag i adgang til sundhedsydelser. Samtidig er menneskers ret til at bestemme over egen krop under endnu større pres verden over.

Vi håber derfor, at politikerne griber muligheden for at beskytte, støtte og styrke millioner af unge piger og kvinder i udviklingslande. De skal blot turde at påtage sig rollen som bannerfører for pigers ret til at bestemme over egen krop og for at fremme ligestilling igennem danske udviklingsindsatser de næste fire år.

Corona-krisen slår piger og kvinder særligt hårdt
Danmark tog globalt lederskab, da de sidste år arrangerede Nairobi-konferencen. Et internationalt møde, der skulle bekræfte vigtigheden af pigers og kvinders rettigheder, og her blev vi enige om at sætte turbo på arbejdet for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

Men så gjorde Corona sit indtog, og nu ser vi igen en alvorlig stigning i antallet af piger og kvinder, som udsættes for vold og overgreb verden over.

Der er derfor akut behov for, at Danmark holder fast og anerkender, at konsekvenserne af covid-19 kræver fokuseret, langsigtet og modige indsatser for ligestilling og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

Derfor er vi også glade for, at ministeren i weekenden slog et slag mod kønsbaseret vold i en række lokalaviser. For der er massivt behov for flere kræfter og større stemmer i kampen mod kønsbaseret vold og fokus på piger og kvinders ret til at bestemme over egen krop, så de kan skabe en bæredygtig fremtid – for dem selv og deres lokalsamfund.

Adgangen til sundhedsydelser er afgørende
Men det er ikke alene øget risiko for vold og overgreb, verdens piger og kvinder risikerer. Deres adgang til sundhedsydelser er også begrænset som følge af coronakrisen. Vi ser en dramatisk stigning blandt piger og kvinder i mange udviklingslande, som rammes af begrænset adgang til essentielle livreddende sundhedsydelser.

I følge UNFPA, FN’s Befolkningsfond, risikerer 47 millioner kvinder i 114 lande som følge af pandemien at miste adgangen til prævention, og i mange lande skal kvinder i forvejen ofte rejse langt for at få adgang til fri og sikker abort. Dette er i øjeblikket næsten umuliggjort af karantæner og lukkede grænser.

Og skulle de normalt have adgang i deres lokalsamfund, så er den også ofte forsvundet grundet voldsomt pres på de nationale sundhedssystemer. Det betyder, at piger og kvinder som eksempelvis udsættes for overgreb og voldtægt, ikke har adgang til et sikkerhedsnet, prævention og information om egne rettigheder.

Det er selvsagt meget alvorlige konsekvenser for verdens piger og kvinder, som vi står over for nu. Sundhedsindsatserne skal ud at arbejde i de yderste led på de lokale sundhedsklinikker og civilsamfundet skal i langt højere grad inddrages i at finde lokale løsninger, hvis vi skal sikre adgang til sundhedsydelser lokalt.

Vi håber, at udviklingsministeren og udenrigsudvalget prioriterer seksuelle og reproduktive rettigheder og ligestilling højt i en ny udviklingspolitisk strategi. Det skal stå klart og tydeligt som selvstændige prioriteter og anvendes som tværgående løftestang i andre indsatsområder.

Det er afgørende byggesten, hvis Danmarks næste udviklingspolitiske strategi skal være bæredygtig, og hvis vi skal gøre os forhåbninger om at nå de verdensmål, som vi i øjeblikket haster imod med alarmerende fart.

Forrige artikel S: Vi må bekæmpe skattely og skabe solide skattesystemer i gældsramte lande S: Vi må bekæmpe skattely og skabe solide skattesystemer i gældsramte lande Næste artikel Mellemfolkeligt Samvirke til ministeren: Støt afrikansk aktivisme og sociale bevægelser i ny udviklingsstrategi Mellemfolkeligt Samvirke til ministeren: Støt afrikansk aktivisme og sociale bevægelser i ny udviklingsstrategi