Professor: Danmark kan ikke tage sig den luksus at være sig selv nok

KRONIK: Kernen i diplomatiet er evnen til at skabe tillidsfulde relationer med andre lande. Men konkurrencestatens krav til resultatstyring kombineret med årelange besparelser har bragt det danske diplomati i krise, skriver professor Martin Marcussen.

Af Martin Marcussen
Professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Tilbage i 1936 skrev den britiske diplomat Sir Harold Nicholson den bog – Diplomacy - der for mange generationer af diplomater verden over har tjent som en grundindføring i diplomatiets væsen.

Her beskriver han de særlige kvaliteter, en diplomat nødvendigvis må have for at kunne udføre sit arbejde under ofte meget komplekse omstændigheder rundt omkring på jorden. Han taler om sandfærdighed, præcision, mental balance, tålmodighed, godt humør, beskedenhed og loyalitet. Og han tilføjer intelligens, faktuel viden, god dømmekraft, gæstfrihed, charme, arbejdsomhed, personligt mod og ikke mindst takt og tone.

Login