Radikale advarer mod middelmådighed: Vi skal op på 1 procent i ulandsbistand

DEBAT: Venstre stoppede kursen op mod 0,85 procent, mens regeringen og DF bruger ulandsbistanden som en uudtømmelig kilde til andre formål. Det er kortsigtet, så det batter, skriver Martin Lidegaard, udviklingsordfører for Radikale. 

Af Martin Lidegaard
Udenrigsordfører i Radikale Venstre

Vi kan alle være stolte af, at Danmark gennem 40 år har levet op til FN-anbefalingen om at give mindst 0,7 procent i udviklingsbistand.

Danmark har gennem årtier skabt en lysere fremtid for mennesker i verdens fattigste lande, ikke mindst kvinder og børn.

Det har været godt for dem, men det har også været godt for os, fordi vi har bidraget til stabilitet i vores nærområder og fået en udenrigspolitisk indflydelse, som vores eget lands størrelse egentlig slet ikke berettiger til.

Regeringen presser ulandsbistand i bund
Men i min optik er det ikke nok at holde os inden for anbefalingen om 0,7 procent af BNI i ulandsbistand.

Vi har al mulig interesse i at bidrage mere til at få især Afrika på fode igen.

Under SR-regeringen var vi på vej med 0,85 af BNI, hvilket Venstre valgte at droppe, og resultatet kender vi:

Det var årsagen til regeringens uhørte besparelser på ulandsorganisationerne. Det var medvirkende til, at enestående projekter, opbygget gennem lang tid, måtte rives ned.

Ulandsbistanden er under pres i 2018. Regeringen og DF har brugt ulandsbistanden som en brønd, man bare kunne fiske penge op af.

Det gik voldsomt hårdt ud over klimaindsatser, miljøindsatser og arbejdet for kvinders rettigheder. Og det er kortsigtet, så det batter.

Dårligste timing for bistandsbesparelser
Regeringen har oven i købet undervejs undladt at tilpasse udviklingsbistanden til de faktiske asyltal og dermed sendt færre penge til ulandene, end de lovede før valget.

Tidspunktet er kritisk. Migrationspresset vil fortsætte, hvis ikke vi skaber håb i Afrika. Den liberale verdensorden er udfordret. Det gælder det tværnationale samarbejde, aftalerne og institutionerne, herunder FN.

National enegang og indadvendthed vinder frem. Den amerikanske præsident skærer i klima, miljøindsatsen, udviklingsbistand og uddannelse og støtten til organisationer, der rådgiver om abort og prævention. Alt det, som traditionelt bygger 3. verdenslande op, skaber stabilitet og lysere udsigter.

Op på 1 procent
Radikale Venstre ønsker, at 1 procent af BNI skal gå til ulandsbistand. Vi bør prioritere FN’s 17 bæredygtighedsmål. Og vi bør i endnu højere grad tilføre midler til EU's nærområder. For blot 8 milliarder kroner kan vi, ifølge Unicef, sende alle Syriens børn i skole.

Vores indflydelse rækker vitterligt langt, når blot vi prioriterer ulandsbistanden de rette steder, for dansk bistand virker.

0,7 procent er ikke nok. Danmark skal aldrig satse på at være middelmådig. Vi har meget at vinde ved at gøre os selv større.

Derfor skal vi styrke dén stolte tradition for dansk ulandsbistandsarbejde, som har hjulpet tusinder og tusinder af mennesker til en lysere fremtid. 1 procent af BNI må være målet.

Forrige artikel Dignity: Politisk snæversyn og inflation æder ulandsmillioner op Dignity: Politisk snæversyn og inflation æder ulandsmillioner op Næste artikel Red Barnet: Dansk ulandsbistand er ramt af 40-årskrise Red Barnet: Dansk ulandsbistand er ramt af 40-årskrise