Regnefejl giver 10 millioner ekstra til ngo’er

NGO-STØTTE: Eksterne konsulenter har regnet forkert, da offentlige midler til de danske udviklingsorganisationer skulle fordeles. Men det giver flere penge til ngo’erne, lyder det fra udviklingsministeren.

Danske ngo'er får 1,2 milliarder kroner årligt til at lave udviklings- og nødhjælpsarbejde.
Danske ngo'er får 1,2 milliarder kroner årligt til at lave udviklings- og nødhjælpsarbejde.Foto: Marcel Oosterwijk
Kasper Frandsen

En regnefejl til 10 millioner ulandskroner.

Det er konsekvensen af, at fordelingen af de ca. 1,2 milliarder kroner til danske udviklings- og nødhjælpsorganisationer blev udregnet forkert efter en udbudsrunde.

Men det er ikke noget ngo’erne har grund til at begræde.

For regnefejlen fra det eksterne konsulentbureau, som Udenrigsministeriet havde hyret til at løse opgaven, betyder, at udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) har fundet 10 millioner kroner ekstra til ngo’erne.

Udenrigsministeriet tager det fulde ansvar for fejlen, der ikke skal komme organisationerne til last.

Ulla Tørnæs (V)
Udviklingsminister

”Regnefejlen var selvsagt beklagelig, og den er der nu rettet op på. Udenrigsministeriet tager det fulde ansvar for fejlen, der ikke skal komme organisationerne til last,” skriver ministeren i et svar til Folketinget.

Derfor er bevillingen til de strategiske partnerskaber styrket med yderligere 10 mio. kr. i 2018 og 13 mio. kr. i årene derefter.

”Jeg er overbevist om, at midlerne vil blive anvendt til gode og relevante indsatser inden for rammerne af den udviklingspolitiske og humanitære strategi,” fortsætter ministeren.

Flere penge
Pengene forsvinder ikke fra udviklingsbistanden, men kan ikke bruges til andre formål.

Ministeren havde allerede fundet ca. 200 millioner ekstra til ngo’erne, fordi der er ca. 1,8 milliarder kroner på vej tilbage til ulandsbistanden på grund af færre udgifter til flygtninge og migranter i Danmark. Dog blev ngo’er samlet set skåret med ca. en tredjedel, da de blå partier satte sig på magten efter valget i 2015.

Fejlen blev opdaget af en ngo, der ikke kunne få deres bevilling til at stemme overens med den såkaldte score, som hver organisation har fået tildelt af det eksterne konsulentbureau. Ngo’ernes score er brugt til at fordele pengene til de 17 ngo’er.

Urimeligt
Det er Enhedslistens udviklingsordfører, Christian Juhl, der har stillet spørgsmål til sagen.

Han kalder det ”helt urimeligt, at de strategiske partnerskabsorganisationer ikke får tildelt den bevilling, som rettelig tilkommer dem på baggrund af den udbudsrunde og konkurrence, som ministeren har indført på området.”

”Ellers bliver bevillingsgrundlaget helt tilfældigt og ikke objektivt,” fortsætter han i sin begrundelse for spørgsmålet til ministeren.

Det er første gang, at udviklingsmidlerne til danske ngo’er er fordelt via en åben udbudsrunde. Og ministeren er meget tilfreds med resultat.

”Jeg er yderst tilfreds med såvel proces som resultatet af den første konkurrenceudsættelse nogensinde af den danske civilsamfundsstøtte, som skaber helt nye muligheder for strategisk samarbejde mellem Udenrigsministeriet og de danske civilsamfundsorganisationer,” skriver hun.

Bevillingerne gælder de næste fem år, hvor der altså skal fordeles samlet set ca. seks milliarder kroner.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Juhl

Fhv. MF (EL) 2011-22
lærer (Læreruddannelsen i Silkeborg 1979)

Ulla Tørnæs

Formand, Den Sociale Investeringsfond, Danida Fellowship Centre, bestyrelsesmedlem, professionshøjskole UC-Syd
exam.art. i fransk (Odense Uni. 1984), ED i fransk (Handelshøjskolen i København 1988), Bestyrelsesuddannelse CBS

0:000:00