Samuelsen: USA er stadig vores ven og allierede

DEBAT: Vi har en klar interesse i at fastholde og reformere det internationale samarbejde. Derfor bør vi også arbejde for, at USA forbliver krumtappen i FN, for der er intet troværdigt alternativ for Danmark, skriver udenrigsminister Anders Samuelsen. 

Af Anders Samuelsen (LA)
Udenrigsminister

I sidste uge deltog jeg sammen med Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen, stats- og regeringschefer, ministre, erhvervsliv og internationale organisationer fra hele verden i åbningen af FN’s generalforsamling i New York.

Den årlige generalforsamling er en skueplads, hvor alliancer indgås og styrkes, de globale spørgsmål diskuteres, og meninger brydes. Her skal Danmark gøre sin stemme gældende. Her skal vi påvirke debatterne og kæmpe for de liberale værdier, vores samfund baserer sig på.

Heldigvis er der grund til optimisme. Verden har aldrig været rigere end i dag. Flere hundrede millioner mennesker er blevet løftet ud af fattigdom. 90 procent af verdens befolkning har nu adgang til drikkevand. Børnedødeligheden er faldet, og langt flere børn – også piger – kommer i skole. Samtidig giver den teknologiske udvikling os uanede muligheder. Udviklingen går i den rigtige retning.  

Den globale magtbalance
Men der er også kræfter, der trækker i den anden retning. Det stod desværre krystalklart i New York. Den globale magtbalance forskyder sig i disse år. Og en række af de lande, hvis økonomiske og politiske indflydelse vokser, sætter spørgsmålstegn ved vores liberale frihedsværdier, retsstatsprincipper og menneskerettigheder.

Samtidig udfordres vi fra mange sider. Konflikten i Syrien stod højt på dagsordenen under årets generalforsamling. Den russisk-tyrkiske aftale, som blev indgået for nyligt, har sat en umiddelbar stopper for en stor regimeoffensiv i Idlib. Men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, og den ekstremt skrøbelige situation har en direkte indvirkning på os i Europa.

Også længere væk skaber konflikt og ustabilitet negative konsekvenser, ikke bare for lokalbefolkningen, men også globalt. Med Libyens kollaps er Sahel-regionen blevet en del af Europas sydlige nærområde, og vi må sætte massivt ind for at imødegå voldelig ekstremisme, menneskesmugling og irregulær migration.

Jeg benyttede også årets generalforsamling til at sætte fokus på terroristers brug af internettet. Hvis vi skal forhindre terrorister i at radikalisere, rekruttere og planlægge angreb, kræver det et tæt samarbejde med tech-virksomhederne. Der kan Danmark spille en særlig rolle i kraft af vores TechPlomacy-initiativ, hvor vi har udnævnt verdens første tech-ambassadør.

Et handlekraftigt og troværdigt FN
Voldelige konflikter, terrorisme og migration er blot nogle af de udfordringer, som ikke kan løses med nationale svar. De kræver en stærk fælles indsats. Og her spiller FN en vigtig rolle. I en verden, hvor både antallet og kompleksiteten af voldelige konflikter er stigende, er det afgørende, at det internationale samfund kan sætte hurtigt ind med fleksible og effektive indsatser. Det skal FN blive endnu bedre til. Så vi kan sikre et handlekraftigt og troværdigt FN, som medlemslandene bakker op om. Og det var der heldigvis bred enighed om på årets generalforsamling.

Danmark har en klar interesse i at fastholde og reformere det regelbaserede internationale samarbejde, baseret på grundlæggende liberale frihedsværdier og retsstatsprincipper. Det samarbejde er grundlaget for, at vi fortsat kan samarbejde, handle med hinanden og udveksle viden. Og det er ikke bare vigtigt for vores sikkerhed. Det er også en forudsætning for vækst, fremskridt og udvikling.

USA i front
Derfor er det også bekymrende, når vi ser USA nedtone det amerikanske lederskab og stille spørgsmålstegn ved nogle af de helt fundamentale internationale aftaler og alliancer, som Danmark har bygget sin velstand og sikkerhed på. Den tendens kom også frem på dette års generalforsamling. Som et land med et stærkt transatlantisk udsyn arbejder Danmark ihærdigt på at fastholde amerikansk lederskab i det internationale regelbaserede samarbejde.

USA er vores ven og allierede for eksempel i kampen mod terror, når Rusland optræder aggressivt, og i bestræbelserne på en løsning af Syrien-konflikten. Men også når det gælder reform af FN og udviklingsbankerne. Selvom det kan virke svært, og selvom USA’s politiske retorik ikke altid er hjælpsom, vil jeg blive ved med at arbejde hårdnakket for, at USA forbliver krumtappen for det internationale regelbaserede samarbejde. Der er ganske enkelt ikke et troværdigt alternativ for Danmark.

Hvis EU står sammen, står vi stærkest. Også når vi rækker ud til USA. Derfor var jeg glad for at se en lang række EU-lande – og mange andre – i klare vendinger bakke op om bedre internationalt samarbejde under åbningen af FN’s generalforsamling. Ikke mindst gennem et styrket og reformeret FN. FN’s generalsekretær António Guterres har søsat en omfattende reform af FN, som Danmark støtter helhjertet. 

Generalforsamlingen var også en lejlighed til en sidste dansk kampagneindsats frem mod valget til FN’s Menneskerettighedsråd på fredag. Danmark stiller op for perioden 2019-21. Bliver vi valgt ind, kan jeg garantere en stærk stemme i forsvaret af frihedsrettighederne. Samtidig vil vi arbejde for et reformeret, troværdigt og effektivt Menneskerettighedsråd, der behandler alvorlige menneskerettighedskrænkelser, uanset hvor de finder sted.

Årets generalforsamling gav samlet set både anledning til optimisme og bekymring. Men optimismen er stærkere end bekymringen. Den globale udvikling buldrer derudad, og Danmark er med på vognen.

Forrige artikel L&F: Fødevareklyngen er helt central for verdensmålene L&F: Fødevareklyngen er helt central for verdensmålene Næste artikel Friis Bach: Lukkede grænser sender kvinder i armene på overgrebsmænd Friis Bach: Lukkede grænser sender kvinder i armene på overgrebsmænd
 • Anmeld

  John Andersen · pensionist

  Idioti

  "Samuelsen: USA er stadig vores ven og allierede"
  Det kunne Stauning ogsa ha`sagt om Tyskland i 1940.

 • Anmeld

  Henrik V Blunck · Blogger og kommentator

  Reformere? Min bare r*v!

  Ingen vinder ved stiltiende at se på, og mon ikke historieskriverne vil kalde Trump-æraen for det sorteste kapitel i verdenshistorien? Dem der har haft muligheden for at sige fra har ikke gjort det, og bruger Rusland, Syrien og alle andre påskud som grundlag for tavsheden?

  Beklager, hr udenrigsminister, men det er bare ikke godt nok, og man reformerer intet ved at lefle for en mand som Trump, der hidtil har kunne skatte og valte ud fra en doktrin om, at den rigeste bestemmer. Alle havde håbet, han ville komme til fornuft, når han kom under 'rule by law'-principper...

  Er det mon først efter midtvejsvalget i november, at Trump besinder sig? Vil politikerne SÅ åbne øjnene - og munden - eller har vi nu set, at demokratiet er til salg indtil den dag Trump ryger ud af Det Hvide Hus?

  Jeg savner mod til enten at stå ved vore værdier - ikke at folk fortæller os, at de blot nøjes med det mindste af to onder... 😇

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  USA har altid været en uværdig nation som vi helst var foruden

  Der er kun een årsag til at holde fast i USA og det er at de tager Grønland med ved udgangen.

 • Anmeld

  stig richard hansen · Verdensborger

  Læg afstand til USA

  Et handlingslammet FN, der vender det blinde øje til masser af verdens problemer. Lad mig blot nævne et: Palæstina, så tror jeg alle er med på, hvad jeg mener. Med støtte fra USA ser vi palæstinenserne blive mishandlet af en udefra kommende blanding af folk fra adskillige lande, der har besat dem i deres eget land.
  Vi kan ikke bevare USA som vores ven længere - et land der bekriger andre lande på falske grundlag og drager os ind i dette vanvid, fordi vores politikere ikke siger fra, skal ikke være krumtap i FN. Alle ved efterhånden, at når et land vil ændre olie for Dollars-politikken, så er det næste en bomberegn over deres hoveder.
  Vi tvinges til at købe bombefly for at afhjælpe USA´s vaklende økonomi og til at angribe USA´s selvskabte imaginære fjender ..... og befolkningen bliver ikke spurgt om noget som helst i vores ustabile demokrati smadret af politiske tåber og egoister.
  FN burde lukkes ned og et nyt stille sig ovenpå det gamle med nye idér og visioner for en ny verdensorden: Ingen lande i verden skal have vetoret mod resten. Alle våben i verden skulle inddrages og et verdenspoliti, der kunne udsendes til verdens brændpunkter, skulle være de eneste våbenføre.
  Vi må alle før eller senere indse, at vi er alle søstre og brødre i vores humane race. Først da, kan verden blive et sted uden lande og grænser - en rund kugle, hvor alle kan være, hvor de vil, uden tåbelige politikeres hadspredning og elendige lovgivning for egen vinding.
  Et skridt på vejen vil også være, at gøre politik til et midlertidigt tillidshverv, der må gå på skift. Levebrødspolitik hører ikke hjemme i et fungerende demokrati - det er derfor, befolkningen har politikerlede.

 • Anmeld

  stig richard hansen · Verdensborger

  Tilføjelse

  Et land som USA må aldrig gives en ledende rolle. Landet udfører massive angreb i adskillige lande, og den ustabilitet dette medfører, skaber de enorme flygtningestrømme verden er vidne til.
  Under dække af terrorbekæmpelse har vi alle lukket øjnene for de virkelige årsager til bombningerne. De ustabile lande er nemme at frarøve deres værdier, og de mange flygtningene medvirker til at fjerne fokus og mudre hele billedet - en kontrolleret og styret presse gør intet for at afdække sandheden. Pressen er blevet liberal og utroværdig sammen med de politiske liberalister, der forsøger at minimere staten, så få kan styre de mange gennem en ensidig kontrol af presse og sandhed.

 • Anmeld

  Christian X

  Man forstår politikernes magtarrogance

  når man læser ovenstående indlæg af bissende flok-kvæg, der loyalt følger alle de værdiladninger, de er flasket op med fra deres første rundkredspædagog til dagens band wagon medier uden substans.
  Verden styres af geopolitik (= magt) og ikke af romantisk dansk elevråds tankegang. Ovenstående kulturradikale svadaer svarer til rød bloks "begavede og effektfulde" fodnotepolitik i 80'erne, som kun resulterede i, at Danmark var til grin, utroværdig og komplet uden indflydelse i NATO, USA og Europa - det føltes sikkert så godt for de forvoksede elevrådsrepræsentanter, som det gør at tisse i bukserne, når verden er kold.

 • Anmeld

  stig richard hansen · Verdensborger

  Medløber

  Christian X - hvem er du? - fægter man ikke med åben pande, så lad sværdet blive i skeden - fejhed er en trist egenskab.
  Nemt at sætte sig til dommer, når man er en liberal USA-tilhænger, der tror blindt på alskens gylle.
  Nogle mennesker har lært at tænke egne tanker uden den blindhed, der følger med næsegrus beundring for magt og griskhed. Du har ikke en menneskevenlig tilgang til problemer, der må og skal løses. Uden dette - bliver det blot kold meningsløs retorik.

 • Anmeld

  stig richard hansen · Verdensborger

  Det bliver uden Danmark.

  Danmark bliver ikke nødt til at forstå og respektere USA´s interesser - det har vi ingen interesse i overhovedet. Vi er ikke nødt til noget, og længe nok har ignorante politikere løbet i halen på USA og deres krige overalt. Lad nu være med at starte flere angrebskrige uden at spørge befolkningen først. Det kunne godt se ud til, at Iran er det næste offer i rækken.

 • Anmeld

  Christian X

  Stig verdensfjern

  Jeg skal undlade at hudflette dine floskler og nøjes med at korrigere; jeg er hverken socialist, liberalist eller noget andet. Men da du har brug for at parkere folk, så du ikke selv behøver tænke over ting, der giver hovedpine, kan jeg undtagelsesvis oplyse, at det nærmeste jeg kommer på en kasse, er socialkonservativ pareto-optimerende pragmatiker. Så kan du selv vælge om du kan stå på den eller gemme mig væk i den.

 • Anmeld

  stig richard hansen · Verdensborger

  Kære Christian VII

  Vi stopper hér. Du nægter jo at se at ting kan forandres og tæsker rundt i dit gamle, umoderne verdenssyn. Bare forhold dig til debatindlægget - det er ok - og lad mig slippe for flere negative udgydelser om os, der er kloge nok til at ønske nye tider, hvor mennesker sættes i centrum i stedet for amerikanske interesser med Danmark som dikkende lammehale.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Vi må arbejde for at styrke EU

  Vi må arbejde for at styrke EU, som så kan modstå presset fra Trumps USA og som kan arbejde for at sammenarbejdet med verdens lande bibeholdes, ikke mindst på klimaområdet.

  Det er så sørgeligt at Storbritannien forlader EU.

  NB: Liberal Alliance må have skrottet dets EU-skeptiske linie. Mon de idag ville have stemt imod at afskaffe retsforbeholdet?

 • Anmeld

  John Andersen · Pensionist

  Følger Anders Samuelsen overhoved ikke med?

  Anders Samuelsen skriver at, "han vil blive ved med at arbejde hårdnakket for at USA forbliver krumtappen for det internationale regelbaserede samarbejde, underforstået Donald Trump.
  Det må du forklare Anders. Er det ikke USA under Trump som fortiden modarbejder og ensidige ophæver mange internationale regelbaserede aftaler. Hverken aftaler med venner angående Iran eller handels traktater med sin naboer vil han respektere. Der findes et international ”court” som kan bruges til at løse handels aftaler. Men nej, ham du vil følge vil hellere starte en handelskrig som vil skade mange inkluderet Danmark. Når han ikke vil bruge the International court under WTO er det måske fordi han troer at han vil tabe.

 • Anmeld

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  Kære Anders Samuelsen Et Nej til din misinformation

  Der er noget galt
  Vi er ved at sparer vores gode vældfærd væk.

  Og nu har vi lige købt jægerfly F-35 for milliarder. (der flyver som strygejern med jetmotor)
  Der kan ansættes mange sygeplejerske og læger for de penge
  Hvorfor alt det militære skrammel
  Der er ingen reelle militære trusler mod Danmark
  Jeg husker sidst, vi sendte det Dansk militæret mod Saddam på en stor løgn, om masse ødelæggelse våben.

  men vi fik sat Mellemøsten i brand.

  Hvad nu hvis et nyt Hovsa-missile
  Som Harpoon-missil som utilsigtet blev affyret af Fregatten Peder Skram ved middagstid den 6. september 1982 fra den sydlige del af Kattegat.

  Hvis nu hvis der sker en ny hovsa fejl, når et dansk marine skib sejler ind foran Kaliningrad, så bliver resultatet helt sikkert ikke smukt.

  Derfor nej til oprustning

  Og hvorfor skal vi i krig med russerne de er ingen trussel for Danmark.
  Nej til misinformation

  Det er altid gamle mænd der stater en krig og de unge der dør i den.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  uhyggeligt hvorledes LA er US køter imod EU interesser.

  US er naturligvis lige så stor en trussel imod vores økonomi, model, som er Rusland, Kina mv.

  Det er på tide at vi sammenligner disse tre, og ser dem alle som den trussel de er. Man de blå øjne, nægter at se sandheden i øjne. De er jo også købte på området her, vores politikere, af blå karakter?

  At stemme på en blå, er jo som at stemme på Trump-USA..Der er ingen forskel i længden. En stemme på en borgerlig, er en stemme på USA og ikke på Danmark.

  Vågn op Danmark. Borgerlige er vores hovedfjende.. Derefter US-Kina- Rusland..I samme målstok alle.