Stadig udfordringer med plan for politiksammenhæng

26. juni 2014 kl. 1:22
DEBAT: Danmarks handlingsplan for politiksammenhæng er god, men vi skal passe på, at planens udfordringer ikke går ud over verdens fattigste, skriver politikmedarbejder Kira Boe fra Concord Danmark og NGO FORUM .
| Flere

Af Kira Boe
Politikmedarbejder hos Concord Danmark og NGO FORUM 

Som platformen for de danske udviklingsorganisationer kan vi ikke være andet end tilfredse med Danmarks nye handlingsplan for politiksammenhæng for global udvikling 'En Fælles Dagsorden'.

Som det første land i EU sætter Danmark nu klare målsætninger for ikke bare, hvad vi vil, men også, hvordan vi vil gøre det. Det er imponerende læsning.

Vi ved, at der vil dukke store dilemmaer op, når vi skal til at bruge handlingsplanen i praksis - når ord skal blive til handling.

Der vil komme situationer, hvor vi vil skulle vælge mellem arbejdspladser i Danmark og arbejdspladser og livsgrundlag i udviklingslandene.

Vi ved, at dilemmaerne vil vise sig på landbrugsområdet, hvor danske landmænds interesser i visse tilfælde er i direkte modstrid med landmændenes i udviklingslandene.

Og vi kan se det på energiområdet, hvor EU's ønske om mere biobrændsel har medvirket til landgrabbing i blandt andet Østafrika.

Dilemmaer kan overkommes 
Men det KAN lade sige gøre, hvis bare vi vil kæmpe for det.

Der er områder, hvor EU eller hele det internationale samfund har lavet regler, der hjælper hele verden og særligt de udviklingslande, der er rige på naturressourcer, og som derfor er særligt udsatte.

Træ er en potentiel konfliktressource, og illegal skovning truer lokalsamfund, miljø og klima. EU har over de seneste 10 år strammet nettet om illegal skovning ved at kræve mærkning af al import af træ til unionen.

Det er ikke en ufejlbarlige proces, men regelsættet er EU's forsøg på at gøre noget ved et stort grænseoverskridende problem, der primært påvirker udviklingslandene.

60 procent af verdens fattige bor i lande, der er rige på eksempelvis diamanter, olie, træ eller guld. Råstoffer som både de rige lande, og den småindustri, der er i udviklingslandene, er afhængige af for at få penge til for eksempel sundhed, uddannelse og bæredygtig vækst.

Opdagelsen og udvindingen af naturressourcer burde derfor være en gylden mulighed for at hæve levestandarden, men alt for ofte kommer rigdommene ikke de fattige til gavn.

I gennemsnit ligger de ressourcerige udviklingslande lavere på Human Development Index end lande med færre rigdomme.

Desværre følger korruption, indtægter der bliver omdirigeret til skattely, miljø-problemer, stigende ulighed, konflikter og sågar borgerkrig alt for ofte med råstofferne.

Udfordringen for EU 
Og her kommer vi så til udfordringen for EU. For samtidig med at vi kan se, at EU kan gøre det rigtige, kan EU's egeninteresse trække i den gale retning.

EU's råstofinitiativ fra 2008 beskriver, hvordan Europa skal have adgang til flere naturressourcer fra blandt andet Afrika for at kunne skabe vækst og arbejdspladser.

Hvis det skal gøres uden at skade allerede skrøbelige stater, må og skal EU tage hensyn til jordrettigheder, arbejdsvilkår, skattesystemer og ulighed. Vækst i EU må ikke skade de lande, vi henter vores ressourcer i.

Løsningerne er sjældent nemme, men vi tror på, at den dialog handels- og udviklingsministeren har lagt op til i handlingsplanen, i hvert fald vil få diskussionerne og dilemmaerne åbent ud.

Og vi vil fra de danske udviklingsorganisationer - sammen med vores partnere rundt om i verden - kæmpe for, at hensynet til fattige menneskers muligheder for at skabe sig bedre liv bliver vægtet, når Danmarks nye handlingsplan skal bruges i praksis.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK