Bredt flertal fordeler 50 millioner til nye indsatser mod ensomhed

AFTALE: Foreningslivet får tilført penge for at imødekomme ensomhed under coronakrisen. Det møder overordnet tilfredshed i civilsamfundet. Aftalen kan være første skridt på vejen mod en national ensomhedsstrategi.

Pengene til at bekæmpe ensomhed skal blandt andet gå til foreningslivet, der kommer til at spille en stor rolle i at modvirke ensomhed blandt udsatte og ældre, lyder det i aftalen.
Pengene til at bekæmpe ensomhed skal blandt andet gå til foreningslivet, der kommer til at spille en stor rolle i at modvirke ensomhed blandt udsatte og ældre, lyder det i aftalen.Foto: Torkil Adsersen/Ritzau Scanpix
Simon LesselSimon Engell Kjøller

Foreningslivet skal være med til at bekæmpe ensomhed hos udsatte og sårbare børn, unge, voksne og ældre under corona.

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om 50 millioner kroner, der skal gå til foreninger på kultur- og socialområdet til nye indsatser mod ensomhed.

”Vi skal beskytte vores samfund og de mest sårbare borgere mod coronasmitten. Men vi skal også beskytte mod ensomhed og isolation. Vi skal skabe nye veje til at få dem, der sidder mest alene, ind i de stærke fællesskaber, som Foreningsdanmark tilbyder over hele landet,” siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i en pressemeddelelse.

Dokumentation

Sådan vil partierne fordele pengene

Regeringen, V, DF, R, SF, EL, K og ALT er blevet enige om at afsætte 50 millioner til initiativer, der skal modvirke øget ensomhed blandt ældre og udsatte under coronarestriktionerne.

Pengene skal primært gå til foreninger på kultur- og socialområdet. De 50 millioner fordeles via tre særskilte puljer:

Pulje 1: 10 millioner kroner til 1.000 nye fællesskaber
Puljen er en såkaldt strakspulje målrettet indsatser i foreningslivet, der omfatter voksne over 21 år eller tidligere anbragte unge. Det er meningen, at puljen skal søges af foreninger i lokalsamfundet, såsom idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger, sociale foreninger og så videre. Det kan også gå til at udbrede digitale fællesskaber. Midlerne kan anvendes i 2020 og 2021 og skal søges i Kulturministeriet.

Pulje 2: 20 millioner kroner til at få selvisolerede borgere ind i nye fællesskaber
Puljen er tiltænkt den gruppe af udsatte, der er graden mindre udsatte end de mest udsatte borgere, der selv opsøger herberger og varmestuer, skriver Social- og Indenrigsministeriet. Puljen skal også gå til foreningslivet og lokale boligforeninger.

15 millioner kroner fra puljen går direkte til Danmarks Almene Boliger (BL), der skal fordele midlerne til lokale indsatser i landets boligforeninger.

Derudover afsættes fem millioner til KFUM’s Sociale Drive Out.

Pulje 3: 20 millioner kroner til de fire covid-19-partnerskaber
Tilbage i april blev partierne enige om at etablere tre nye partnerskaber for udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. Pointen med partnerskaberne var at indsamle erfaringer med coronaindsatsen på udsatteområdet og udvikle nye løsninger til bekæmpelse af ensomhed. 16 af de 20 millioner fra denne pulje skal fordeles ligeligt til de fire målgrupper, som partnerskaberne tager sig af.

Direkte støtte til flere organisationer
En række organisationer får tildelt direkte støtte, så midlerne kan komme ud at arbejde hurtigst muligt. Det drejer sig om følgende organisationer:

To millioner kroner til DGI og DIF i fællesskab

Én million kroner til Kirkens Korshær

Én million kroner til Red Barnet

Én million kroner til SAND,

Én million kroner til SIND,

Én million kroner til Blå Kors

Én million kroner til Røde Kors

Tre millioner kroner til Danske Handicaporganisationer, der skal fordeles til deres medlemsorganisationer

Fire millioner kroner fordeles mellem Ældre Sagen, Røde Kors, Landsorganisationen OK-klubberne i Danmark, Faglige Seniorer og Danske Seniorer.

Anden støtte
Partierne er også blevet enige om at afsætte to millioner kroner til facilitatorerne for de fire covid-19-partnerskaber. Derudover får Røde Kors 1,5 million kroner til en oplysningskampagne, og Børns Vilkår tildeles 500.000 kroner til at bekæmpe ensomhed via Børnetelefonen.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet.


Altinget logoÆldre
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget ældre kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00