DSR: Højere løn og bedre arbejdsmiljø får sygeplejersker i ældreplejen på fuld tid

DEBAT: Flere sygeplejersker i ældreplejen skal på fuld tid, mener Grete Christensen. Det kræver bedre løn, flere specialuddannede sygeplejersker og et styrket arbejdsmiljø, skriver hun. 

Af Grete Christensen
Formand for Dansk Sygeplejeråd

Vi er nødt til at tænke i nye løsninger, hvis der skal skaffes flere medarbejdere til ældreområdet.

KL og Sundhedsministeren mener blandt andet, at flere medarbejdere bør gå på fuldtid. 

Det er vi i Dansk Sygeplejeråd enige i.

Vi så også gerne, at vores profession var præget af en kultur, hvor det er de fleste, der arbejder på fuldtid, mens en mindre gruppe arbejder på deltid, fordi de i perioder af deres liv har brug for at være mere hjemme i familien. 

Når vi i Dansk Sygeplejeråd gerne ser, at flere sygeplejersker arbejder på fuldtid, er det også fordi, det er vores opfattelse, at alt for mange betaler en høj pris, når de for at kunne klare arbejdspresset vælger deltid. De mister dermed indtægter (også i perioder med sygdom), og deres pensionsopsparing bliver ikke særlig stor.  

For at få flere sygeplejersker til at gå op i tid, er det også vigtigt at have fokus på, hvorfor mange arbejder på nedsat tid, og hvad der skal til for, at de får lyst til at vælge anderledes. Ellers bliver det ved ønsketænkningen.

Endelig er det en vigtig pointe, at når en del sygeplejersker arbejder på deltid, så er det, fordi de ikke kan få fuldtid. Det gælder for 12 procent af sygeplejerskerne i kommunerne, viser en analyse fra Dansk Sygeplejeråd fra 2018.  

Derfor er det også et skridt på vejen, at vi sammen med KL er blevet enige om, at alle stillinger som udgangspunkt skal slås op på fuldtid.

Arbejdspres må ikke tvinge sygeplejersker på deltid
I dag arbejder omkring 60 procent af sygeplejerskerne i kommunerne på deltid, så der er et stort potentiale i at få flere til at arbejde på fuldtid.

Spørger man sygeplejerskerne, hvad der vil kunne motivere dem til at gå op i tid, svarer de fleste løn og bedre arbejdsmiljø som det vigtigste.

Arbejdsmiljøet skal være, så man kan holde til arbejdspresset et helt arbejdsliv. Man må ikke underkende, at arbejdet med mennesker er belastende, når arbejdsdagen er fyldt med følelsesmæssige opgaver, hvor den afsatte tid til opgaverne ikke står mål med oplevelsen af den nødvendige tid.

Over halvdelen af sygeplejerskerne i kommunerne har indenfor den seneste måned oplevet at være for få på arbejde i forhold til arbejdsopgaverne. Der er simpelthen ikke nok på arbejde til at løse dagens opgaver.

Årsagerne er blandt andet, at kollegaers fravær ikke bliver dækket med vikartimer, og at der er for få sygeplejersker ansat. Det er selvfølgelig ikke noget, der fremmer overskuddet til at gå op i tid.

Flere veje til flere på fuldtid
Skal vi gøre det attraktivt for flere sygeplejersker i kommunerne at gå op i tid, er det oplagt at lade sig inspirere af de forsøg, der lige nu er under opstart i nogle regioner.

Tanken er, at alle sygeplejersker på afdelingen i en periode går lidt op i tid, så arbejdspresset på den enkelte ansatte bliver mindre. Det ser jeg gode perspektiver i, og det kunne også være en vej at gå i kommunerne.

Et andet vigtigt håndtag er at give de kommunale sygeplejersker synlige karriereveje. Vi ved fra mange andre områder, at sygeplejersker, der har gennemført en specialuddannelse, i højere grad arbejder på fuld tid end andre.

Når de så samtidig giver udtryk for, at de føler sig godt rustet til at løse komplekse sygeplejefaglige opgaver og har større overblik, så virker det som en god investering på vejen til flere fuldtidsansættelser.

Vi har i 2018 fået en ny specialuddannelse i borgernær sygepleje. En fantastisk mulighed, som mange har benyttet sig af, men som over halvdelen af kommunerne endnu ikke har sendt sygeplejersker på.

Det er ærgerligt. For uddannelsen retter sig især mod behandling af de mange ældre medicinske patienter med en eller flere kroniske sygdomme, som der kommer flere af i kommunerne i de kommende år.

Ingen skal presses 
I Dansk Sygeplejeråd ser vi gerne, at flere sygeplejersker vælger at arbejde på fuld tid, men under de rette forudsætninger.

Det er vigtigt at sige, at målet ikke er, at alle skal arbejde fuldtid, og det er ikke noget, der skal presses ned over hovedet på nogen. Det skal fortsat være muligt at arbejde på deltid i de livsfaser, hvor man har behov for det.

Men vigtigst af alt må det være målet, at flere sygeplejersker vælger at gå op i tid, fordi den enkelte kan se værdien ved det.

Det kommer i sidste ende både dem selv, kollegerne og borgerne til gode.

Forrige artikel FOA: Ledige timer skal tilbydes den allerede ansatte inden vikaren FOA: Ledige timer skal tilbydes den allerede ansatte inden vikaren Næste artikel DI: Fremtidens velfærd skal være for alle og ikke kun de rige DI: Fremtidens velfærd skal være for alle og ikke kun de rige
Antallet af friplejeboliger er firedoblet siden 2011

Antallet af friplejeboliger er firedoblet siden 2011

FRIT VALG: Antallet af private ældreboliger stiger, viser ny analyse fra Dansk Industri, men udgør fortsat kun en lille andel af det samlede antal boliger til ældre. Branchedirektøren er bekymret for, at det kun er velstående danskere, som fremover vil få adgang til boligerne.