Kommunedirektør: Der er intet quickfix på ældreplejens rekrutteringsproblem

DEBAT: Der er ingen lette løsninger på rekrutteringsproblemerne i ældreplejen, skriver Jan Nielsen, direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, hvor man er lykkedes med at hæve andelen af fuldtidsansatte på plejehjemmene.

Af Jan Nielsen
Direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune

Det er en almen kendsgerning, at fremtiden byder på gigantiske udfordringer for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft til den kommunale ældre- og sundhedssektor.

I Aalborg Kommune er budgettet for ældre- og sundhedssektoren fra 2020 til 2021 reguleret med 35 millioner kroner alene på grund af demografi.Det svarer til 80 fuldtidsstillinger for primært sosu-medarbejdere.

Vi skal altså finde næsten 100 ekstra sosu’er til næste år, hvis arbejdstiden i Aalborg fortsat er 31 timer i gennemsnit. Regner vi med den gennemsnitlige arbejdstid for sosu’er på landsplan, er tallet 110 medarbejdere.

Men om vi mangler 80, 100 eller 110 medarbejdere næste år, er dybest set uvæsentligt. For de findes ikke her og nu. Og behovet for flere medarbejdere fortsætter i øvrigt med at stige efter 2021 qua vores aldrende befolkning.

Vi jager et quickfix
Den traditionelle vej til at sikre uddannet arbejdskraft til områder med mangel på arbejdskraft er at skrue op for kapaciteten på uddannelsen. Det er allerede sket flere gange på sosu-området, men situationens alvor er gået op for alle alt for sent. Derfor leder vi nu alle efter et quickfix.

Det er ikke et quickfix at uddanne eller omskole til social- og sundhedshjælpere (SSH) eller -assistenter (SSA). Det tager henholdsvis cirka to år for en hjælper og cirka 3,5 år for assistenten.

Og så melder det næste problem sig: Findes der nok kvalificerede ansøgere eller elever? De fleste unge vælger nemlig gymnasiet og ikke erhvervsuddannelserne efter folkeskolen. Der må andre metoder til.

Kombination af flere tiltag
I Aalborg Kommune har vi gennem flere år samarbejdet tæt med FOA om emnet. Særligt for at sikre uddannetarbejdskraft til sektoren, for i takt med opgavernes øgede kompleksitet og opgaveflytning fra regioner til kommuner har vi hårdt brug for uddannet arbejdskraft.

Jeg skal kort nævne vores initiativer – der dog ikke er epokegørende, men alment anvendt:

  • Opkvalificering af nuværende ansatte fra SSH til SSA med fuld løn under uddannelse
  • Mulighed for fuld løn under GF2
  • Ansættelse af ufaglærte eller brancheskiftere med henblik på at motivere til uddannelse
  • Deltagelse i uddannelsesmesser for unge og ledige
  • Indsats mod frafald fra uddannelserne seneste med ansættelse af en læringsbuddy til støtte for elever med uddannelsesmæssige udfordringer
  • Øget brug af senioraftaler til fastholdelse
  • Opslag af ledige stillinger på fuldtid
  • Tæt samarbejde med Jobcentret om opkvalificering og rekruttering.

Små løft gør en forskel
Det er initiativer som dem, der har medvirket til at løfte beskæftigelsesbrøken i Aalborg til gennemsnitlig 31 arbejdstimer om ugen mod landsgennemsnittet på 27 timer jævnfør den seneste analyse udarbejdet af Social- og Indenrigsministeriet.

Et quickfix er det ikke. Men bare en marginal forøgelse af arbejdstiden kan gøre en verden til forskel. Og det kan lade sig gøre at forøge den, selv om det generelt er rigtig svært.

Forklaringerne er mange: den historiske, hvor faget var et supplement til familiens samlede indkomst. Men nok så vigtigt har vi som arbejdsgiver en økonomisk interesse i ansatte på nedsat tid, fordi det gør det nemmere og billigere at dække vagter 24/7.

Der er intet quickfix
Aalborg Kommune har i 2019 indgået en utraditionel aftale med FOA, der forpligter os til at slå ledige sosu-stillinger op på fuldtid. Vel vidende at det på den korte bane er en dyrere og planlægningsmæssigt vanskeligere løsning. Og at de ansatte skal acceptere delte arbejdssteder.

Men det nytter noget, for andelen af fuldtidsansatte på vores plejehjem er stedet fra 24 procent i april 2019 til 29 procent i september 2020.

Så nej, der findes intet quickfix. For det er hverken hurtigt eller nemt at skabe de tætte partnerskaber mellem arbejdsgivere og de faglige organisationer. Ej heller den fælles vilje til at gå nye veje. Eller den interne kulturforandring.

Så i stedet for at fortsætte den nytteløse søgen efter lette løsninger – det højtbesungne quickfix – må vi i stedet søge indad i egne organisationer og sammen med de faglige organisationer finde løsninger, som kan sikre den nødvendige uddannede arbejdskraft og helst som fuldtidsansatte til den kommunale sundheds- og ældresektor.

Forrige artikel Fremfærd: 91 kommuner behøver ikke vente på de syv fritstillede Fremfærd: 91 kommuner behøver ikke vente på de syv fritstillede Næste artikel S: Ældresektorens ansatte skal føle, at deres faglighed gør en forskel S: Ældresektorens ansatte skal føle, at deres faglighed gør en forskel
Her er rammerne for regeringens frikommuneforsøg

Her er rammerne for regeringens frikommuneforsøg

FRIHED: De syv udvalgte kommuner og regeringen er nået til enighed om, hvordan rammerne for det nye frihedsforsøg skal se ud. Det nye forsøg sætter en række kommuner fri for statslig regulering på dagtilbud-, folkeskole- og ældreområdet. Læs om rammerne her: