Forskningschef: Deltidsdilemma står i vejen for fultidsarbejde i ældreplejen

DEBAT: Både ledere og medarbejdere er tilfredse med de mange deltidsansættelser i ældreplejen. Men selvom de får den praktiske hverdag til at fungere, er de uholdbare i et større perspektiv, skriver forskningschef ved Vive Lisbeth Pedersen. 

Af Lisbeth Pedersen
Forsknings- og analysechef, Vive Arbejde og Ældre

Ældreplejen er en kernevelfærdsydelse, der kan bliver hårdt presset i fremtiden – og på mange måder allerede er det.

Medarbejderne i ældreplejen er engagerede og finder stor mening i deres arbejde. Men størstedelen er på deltid og ønsker ikke at arbejde flere timer. En ikke ubetydelig andel overvejer seriøst at søge væk.

Det stemmer dårligt overens med en fremtid, hvor der kommer til at mangle hænder i ældreplejen.

Vives forskning og analyse har gennem årene samlet stor viden om behovene i ældreplejen og udviklingen i ældresektorens arbejdsmarked. Viden på området tyder på, at de fysiske og psykiske arbejdsvilkår og organiseringen af arbejdet gør det vanskeligt at gøre deltid til fuldtid.

Samfundet har brug for mere arbejdskraft i ældreplejen, men der skal sættes ind på flere fronter, hvis man skal få det til at ske.

Vagtplanen og budgettet skal gå op
Ledere i ældreplejen siger i interview, at de ønsker at ansætte flere medarbejdere på fuldtid.

Men rammerne omkring ældreplejen trækker i den modsatte retning. Det gælder både organiseringen af vagtplanen, styringen af budgettet samt de fysiske og psykiske belastninger, som medarbejderne oplever i deres hverdag.

I ældreplejen er det oftest nemmest at få vagtplanen til at gå op, når medarbejderne er på deltid. 

Det skyldes, at der skal være medarbejdere på arbejde hele døgnet. Morgenen er altid travl, når borgerne skal op af sengen og have noget at spise. Til gengæld er der stille midt på dagen, når borgerne sover middagslur.

Derfor skrues der op og ned på antallet af medarbejdere, der er på vagt i løbet af dagen. Det er nemmest at gøre, hvis man har flere deltidsansatte at rykke rundt med frem for færre fultidsansatte.

Desuden er budgettet stramt og skifter nogle gange fra dag til dag. Derfor skal der være fleksibilitet i arbejdsstyrken.

Hverdagen er presset
Interviewede ledere i ældreplejen oplever heller ikke, at medarbejderne savner flere arbejdstimer. Faktisk oplever de ofte, at medarbejdere vil ned i tid.

Hverdagen er presset i ældreplejen, og arbejdet er hårdt både fysisk og psykisk. Medarbejderne har mindre tid at bruge sammen med borgerne end tidligere. Det giver mindre tid til social omsorg som at drikke en kop kaffe sammen med borgeren.

Medarbejderne føler sig ofte utilstrækkelige, fordi de ikke kan give borgerne den hjælp, som de mener, borgerne har brug for. Halvdelen af sosu-medarbejderne er bekymrede for, at bemandingen på deres arbejdsplads er så lav, at det indebærer en risiko for borgerne.

Desuden savner en del sosu-medarbejdere indflydelse på deres eget arbejde, flere muligheder for at udvikle sig fagligt og mere sparring med deres kollegaer og leder. Den slags mangler i hverdagen kan bidrage til stress.

Undersøgelser viser da også, at sosu-medarbejdere, den største gruppe i ældreplejen, oftere føler sig stressede end resten af befolkningen. Og i spørgeskemaundersøgelser svarer næsten halvdelen, at de seriøst har overvejet at sige op det seneste år.

Ældreplejen sidder fast i deltidsdilemma
Ledere i ældreplejen slår altså ofte deltidsstillinger op, fordi det gør det muligt at få en fast vagtplan og et stramt budget til at gå op.

Medarbejderne søger deltidsstillinger, fordi de på den måde kan klare et fysisk og psykisk hårdt arbejde og få en bedre balance mellem familie og arbejdsliv.

Når der bliver slået deltidsstillinger op, tiltrækker faget ansøgere, der gerne vil arbejde deltid. På den måde bliver arbejdsgiverne bekræftet i, at deres kommende medarbejdere gerne vil arbejde deltid. Og næste gang de skal besætte en stilling, kan konsekvensen blive, at de slår endnu en deltidsstilling op.

Ældreplejen sidder fast i et deltidsdilemma. Deltid får hverdagen til at fungere for ledere og medarbejdere, men problemet er, at deltid fungerer mindre godt for samfundet, som mangler arbejdskraft i ældreplejen.

Vi må bryde med deltidsdilemmaet, hvis vi skal have flere medarbejdere til at arbejde fuldtid.

Et skridt på vejen er at undersøge, hvordan lederne kan få vagtplanen og budgettet til at gå op med fultidsmedarbejdere. Et andet er at tilbyde medarbejderne bedre fysiske og psykiske arbejdsvilkår.

Forrige artikel Kommunedirektør: Medarbejdere og ledere skal lytte mere til hinanden, hvis fuldtid skal blive normalen Kommunedirektør: Medarbejdere og ledere skal lytte mere til hinanden, hvis fuldtid skal blive normalen Næste artikel Knud Aarup: Afskaf folkepensionen for de rige Knud Aarup: Afskaf folkepensionen for de rige
37 kommuner har afsat færre penge til ældre i 2021

37 kommuner har afsat færre penge til ældre i 2021

PRIORITERING: Mere end hver tredje kommune har afsat færre penge pr ældre end sidste år, viser en gennemgang af de kommunale budgetter for 2021. Ældre Sagen er bekymret, men ifølge borgmester er lavere budgetter ikke ensbetydende med dårligere service.