Debat

Haderslev-direktør: Nye boligløsninger skal bane vej for en plejehjemsplads i eget hjem

De fleste af os ønsker at blive boende så længe som muligt i eget hjem. Derfor er det oplagt at indrette fremtidens boliger, så de kan fungere som plejehjem i eget hjem, skriver direktør i Haderslev Kommune Rolf Dalsgaard Johansen. 

Vores koncept med plejehjem i eget hjem er ikke en udvidet hjemmeplejeordning, eller en erstatning for de plejecentre vi kender i dag, skriver direktør Rolf Dalsgaard Johansen.
Vores koncept med plejehjem i eget hjem er ikke en udvidet hjemmeplejeordning, eller en erstatning for de plejecentre vi kender i dag, skriver direktør Rolf Dalsgaard Johansen.Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Altinget rejser en vigtig debat om fremtidens boliger for ældre, og jeg vil gerne bidrage med et perspektiv på de ældste, der er svækkede fysisk, men stærke og raske mentalt.

I Haderslev Kommune har vi gennem længere tid arbejdet med spørgsmålet om fremtidens boliger for ældre. Vi har særligt haft fokus på de ældre som modtager hjemmehjælp, og de ældre som kommer på plejehjem. Til dem har vi udviklet et helt nyt koncept, som vi kalder “Plejehjem i eget hjem”.

Temadebat

Hvor skal vores ældre bo i fremtiden?

Altinget Ældre giver i en ny temadebat ordet til partier, ældreorganisationer, eksperter og aktører på boligmarkedet, som vil give deres bud på, hvor vores ældre skal bo i fremtiden.

Hvordan får vi bygget flere ældreboliger, og hvordan skal de se ud? Skal vi stille særlige krav til de forskellige boformer - har de forskellige fordele og ulemper?

Og skal vi nødvendigvis bygge nyt, eller kan vi i bæredygtighedens navn renovere en del af de boliger, vi allerede har, så de bedre imødekommer de ældres behov?

Panelet er:

 • Jane Heitmann (V) og Heidi Bank (V), hhv. ældreordfører og boligordfører
 • Katrine Lester, direktør i Danske Seniorer
 • Anu Siren, seniorforsker i Vive
 • Bjarne Hastrup, adm. direktør hos Ældre Sagen
 • Solveig Råberg Tingey, cheføkonom i BL - Danmarks Almene Boliger
 • Karina Adsbøl (DF) og Alex Ahrendtsen (DF), hhv. ældreordfører og boligordfører
 • Jesper Brask Fischer, programchef i PFA
 • Peter Olsson, adm. direktør i AP Ejendomme
 • Jakob Scharff, branchedirektør i Dansk Industri
 • Birgitte Vind (S) og Tanja Larsson (S), hhv. ældreordfører og boligordfører
 • Anders Thanning, udviklingschef i Kuben Management
 • Claus Bech-Danielsen, professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet
 • Jesper Olsen, bestyrelsesformand og tidl. sekretariatschef i Københavns Kommune
 • Karina Ransby, underdirektør i Forsikring & Pension
 • Rolf Dalsgaard Johansen, direktør i Haderslev Kommune

Det har vi blandt andet gjort, fordi vi kan se, at vores plejecentre udvikler sig i retning af demenscentre for de allersvageste ældre. Derfor har det været naturligt at tænke i og udvikle nye tilbud til de mennesker, som både kan og gerne vil blive i eget hjem.

Ikke udvidet hjemmeplejeordning
Siden foråret 2021 har vi kørt et pilotprojekt med fem borgere, der ønsker at bo på plejehjem i eget hjem. Det er imidlertid vigtigt for mig at understrege, at visionen med konceptet ikke er en udvidet hjemmeplejeordning, eller en erstatning for de plejecentre vi kender i dag.

Borgerens eget hjem bliver omdannet til et lille plejecenter, hvor der indføres nye teknologier, bygges om og aftales helt nye arbejdsgange og rutiner. Der vil for eksempel kunne komme kommunikationsskærme i boligen, en ny seng med sensorer, kaldeapparater i alle rum og måske et handicaptoilet.

Der bliver ikke frit valg på alle hylder, men alt sker med udgangspunkt i borgerens behov og ønsker.

Et meget vigtigt element er, at familie, venner og naboer bliver tænkt med fra starten. Ikke som et krav, men som en mulighed rigtig mange pårørende meget gerne vil være en del af.

Vi kan se, at vores plejecentre udvikler sig i retning af demenscentre for de allersvageste ældre.

Rolf Dalsgaard Johansen
Direktør, Haderslev Kommune

Kloge tanker fra BL
Cheføkonom i BL Solveig Råberg Tingey har skrevet et interessant indlæg i Altingets debat. Hun påpeger, at den ældrevenlige indretning af almene boliger med fordel kan tænkes med, når boligerne bliver renoveret.

Hun skriver blandt andet, at “det er meget få af nutidens midaldrende og ældre, som drømmer om en fremtid i en egentlig ældrebolig – for ikke tale om en plejehjemsplads. De vil gerne forblive i de fællesskaber, som de kender til, og som de ser sig selv som en del af.” Den samme oplevelse har vi i Haderslev Kommune.

Vi ved, at langt de fleste af os ønsker at blive boende så længe som overhovedet muligt i eget hjem. Dette til trods for, at Danmark har nogle af verdens bedste plejehjem med dygtige og omsorgsfulde medarbejdere.

Tænk, hvis vi ikke blot renoverede gamle boliger, så de var egnede til en rollator eller en kørestol i fremtiden, men faktisk også var egnet til at blive indrettet som plejehjem i eget hjem.

Tænk, hvis vi ikke blot renoverede gamle boliger, så de var egnede til en rollator, men faktisk også som plejehjem i eget hjem.

Rolf Dalsgaard Johansen
Direktør, Haderslev Kommune

Tre ting skal være på plads
Der går selvfølgelig lidt tid, inden vi kan høste erfaringerne fra piloten og med større sikkerhed udtale os om, hvad fremtidens boliger skal indeholde for at kunne omdannes til plejehjem i fremtiden.

Alligevel tænker jeg, at der kan være værdifulde indsigter til fremtidens entreprenører og til den almene sektor, hvis de følger BL’s anbefalinger. Men vores satsning er ikke uden dilemmaer og ufravigelige krav.

Hvis en ældre person ønsker at flytte i plejehjem i eget hjem, skal tre punkter overvejes nøje:

 1. Man skal være indstillet på at bruge ny teknologi, som kan supplere den personlige fysiske hjælp. Det kan eksempelvis være en skærm, et ur, et tilkaldeapparat, et måleinstrument eller noget helt femte.
 2. Man skal kunne acceptere, at der bliver installeret forskellige former for sensorteknologi i boligen, således at kommunens medarbejdere kan følge rutinebrud og forebygge hændelser. Det kan for eksempel være en sengemåtte der registrere, om personen ligger i sin seng.
 3. Og så skal boligen kunne indrettes på en måde, som tilgodeser de ansattes arbejdsmiljø.

Hvis der kan svares ja til de tre ting, og kommunen i øvrigt vurderer, at det er muligt at tilbyde en målrettet, forsvarlig og koordineret hjælp, så opfylder man kriterierne for en plejehjemsplads i eget hjem.

Jeg er spændt på, hvad vores erfaringer vil bringe af ny viden om, hvordan vi som samfund kan skabe boligløsninger til fremtidens seniorer, således flest mulige kan leve det liv de vil, i de rammer de vil.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00