Opsamling: Sådan vil politikere og aktører sikre fremtidens ældreboliger

Hvor skal vores ældre bo i fremtiden? Det spørgsmål har en række debattører de seneste uger diskuteret på Altinget Ældre. Vi giver dig en opsamling på debatten.

Flere debattører vil have både stat, kommuner og private aktører til at prioritere seniorbofællesskaber i fremtidens boligbyggeri.
Flere debattører vil have både stat, kommuner og private aktører til at prioritere seniorbofællesskaber i fremtidens boligbyggeri.Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix
Martin Mauricio

Der skal bygges og renoveres i pendulfart, hvis udbuddet af ældrevenlige boliger skal matche den stærkt stigende efterspørgsel. 

Sådan lyder det samlede budskab, efter at Altinget Ældre de seneste syv uger har bedt politikere, ældreorganisationer og andre centrale aktører give deres bud på, hvordan vi sikrer imødegår den mangel på ældreboliger, som flere prognoser forudser.

Flere peger på, at renoveringer rummer en stor del af løsningen. Ved at renovere den eksisterende boligmasse, så den bedre imødekommer de ældres behov, kan vi komme et pænt stykke tættere på målstregen. Det samme kan en bedre udnyttelse af velfærdsteknologi. 

Til gengæld skal både kommuner og stat sætte turbo på opførelsen af flere almene seniorbofællesskaber og samarbejde mere med private om både seniorfællesskaber og flere friplejehjem. 

Samtidig skal vi passe på ikke at lade vores ungdommelige forfængelighed sætte rammerne for, hvordan vi indretter de ældres boformer. 

Du kan dykke ned i debattens højdepunkter her: 

Jesper Brask FischerJesper Brask Fischer, programchef i PFA

“Det har været en sand fornøjelse at følge Altingets debat om ældreboliger i fremtiden. Kigger man på tværs af de forskellige indlæg, står der nogle ret skarpe pointer tilbage, som godt kan danne en fælles ramme for alle, der opererer på området.”

Du kan læse indlægget her.

Solveig Råberg TingeySolveig Råberg Tingey, cheføkonom i BL - Danmarks Almene Boliger

“Almene boliger er en helt afgørende del af løsningen på udfordringen med ældres boligbehov og en klog udvikling og renovering af den eksisterende boligmasse rummer løsningen.”

Du kan læse indlægget her

Bjarne HastrupBjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen

“Vi kan vinde meget, hvis vi formår at sammentænke bygningernes fysiske rammer med de sociale elementer, der giver beboerne øget trivsel og forbedrer kvaliteten af det liv, der skal leves i dem. Vejen dertil er ikke enkel, men den seneste danske forskning peger tydeligt i retning af, at en del af løsningen ligger i at tænke de reelle brugerbehov ind i byggeprojekter.”

Du kan læse indlægget her

Simon O. RasmussenSimon O. Rasmussen, underdirektør i Tekniq Arbejdsgiverne

“Det er ikke nogen hemmelighed, at mange kommuner er pressede på økonomien. Netop derfor er det indlysende at inddrage flere velfærdsteknologiske løsninger både i de kommunale ældreboliger og i de ældres egne hjem, så man kan effektivisere brugen af plejepersonalet.”

Du kan læse indlægget her

Tanja LarssonBirgitte VindTanja Larsson (S) og Birgitte Vind (S), hhv. boligordfører og ældreordfører

“Man kan overveje at skele til de steder, der har bygget senior- og ungdomsboliger samme sted. Ikke alene giver blandede boliger gode resultater på det menneskelige plan, men det giver også god mening, at boliger er lette at konvertere. For eksempel fra senior- til familieboliger, hvis efterspørgslen ændres.”

Du kan læse indlægget her

Karina RansbyKarina Ransby, underdirektør i Forsikring & Pension

“Pensionskroner kan bidrage til løsning af plejeboligproblemet. En vej kunne være direkte partnerskaber mellem pensionsselskaber og kommuner, hvor kommunen står for service og pleje af beboerne, og pensionsselskabet for etablering, drift og vedligeholdelse af bygningerne. Vi opfordrer regeringen til at indkalde til et topmøde om fremtidens ældreboliger.”

Du kan læse indlægget her

Anders ThanningAnders Thanning, udviklingschef i Kuben Management

“Uret tikker for kommunerne, hvis de vil sikre deres ældre en relevant bolig i fremtiden. Men kommunerne bør tage udgangspunkt i behovet og den samlede boligmasse, inden der bare bygges ‘kategoriboliger’, såsom ældre-/plejeboliger og seniorbofællesskaber.”

Du kan læse indlægget her

Jakob ScharffJakob Scharff, branchedirektør i Dansk Industri

“Desværre viser forskningen nu, at vi som samfund ikke bare kan læne os tilbage og nøjes med et par plejeboliger hist og her. Det kommer til at kræve investeringer i et hidtil uset omfang. En del af løsningen bør derfor være et øget samarbejde med private – eksempelvis med vores stærke pensionssektor og private virksomheder.”

Du kan læse indlægget her.

Karina AdsbølAlex AhrendtsenKarina Adsbøl (DF) og Alex Ahrendtsen (DF), hhv. ældreordfører og boligordfører

“Flere steder er der mulighed for at omdanne eksisterende boligområder til seniorbofællesskaber ved en grundlæggende renovering, og det skal kunne klares uden større økonomiske og bureaukratiske barrierer.”

Du kan læse indlægget her

Peter OlssonPeter Olsson, administrerende direktør i AP Ejendomme under AP Pension

“Friplejehjemmene er et sundt alternativ til de kommunale plejehjem. De har friere tøjler til selv at bestemme, hvordan driften og den daglige service tilrettelægges. Friplejehjem er ikke, modsat hvad mange tror, private, skattefinansierede luksusplejehjem for velhavende danskere.”

Du kan læse indlægget her

Claus Bech-DanielsenClaus Bech-Danielsen, professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet 

“Vi skal blive bedre til at udvikle vores boligkvarterer, så de rummer et varieret boligtilbud, der henvender sig til folk med forskellig alder, livsstil og økonomi. Det skaber fleksibilitet på boligmarkedet og kan frigive familieegnede boliger til de familier, der har behov for dem.”

Du kan læse indlægget her.

Anu SirenAnu Sirenseniorforsker ved Vive

“Ældre voksne bliver ofte betegnet som fattige på indkomst, men rige på formue. Men langt fra alle kan frit vælge en boligform, der passer til deres livsfase. Det er geografisk vidt forskelligt, hvilken formue man kan realisere i sin bolig, og vores analyser viser, at der også er store forskelle på ejeres og lejeres økonomiske råderum.”

Du kan læse indlægget her

Jesper OlsenJesper Olsenbestyrelsesformand for plejehjemmet Klostergården i København samt tidligere sekretariatschef i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune 

“Vi har svært ved at forestille os selv som gamle. Hvis vi alligevel skal forestille os selv på plejehjem, kan vi bedst lide forestillingen om, at det bliver en gentagelse af kollegietiden med sociale fællesskaber og en fredagsbar. Det er bare ikke den virkelighed, mange af os kommer til at møde.”

Du kan læse indlægget her

Jane HeitmannHeidi BankJane Heitmann (V) og Heidi Bank (V), hhv. ældreordfører og boligordfører

“I dag har kun cirka halvdelen af landets kommuner friplejehjem. Det betyder, at mange ældre reelt ikke har en mulighed for at vælge den bolig, som passer bedst til dem. Det skal vi gøre bedre. Venstre har en ambition om, at der i hver kommune skal være mindst et friplejehjem.”

Du kan læse indlægget her.

Katrine LesterKatrine Lester, direktør i Danske Seniorer

“Det er vigtigt, at kommunerne påtager sig ansvaret for, at der bygges almene seniorbofællesskaber. Staten bør også understøtte boformen. Det kan eksempelvis ske ved at etablere en statslig pulje, der støtter opførsel af almene seniorbofællesskaber og ved at skabe muligheder for fleksible regler for udlejning.”

Du kan læse indlægget her

Rolf Dalsgaard Johansen, direktør for Voksen og Sundhed i Haderslev Kommune

“Siden foråret 2021 har vi kørt et pilotprojekt med fem borgere, der ønsker at bo på plejehjem i eget hjem. Borgerens eget hjem bliver omdannet til et lille plejecenter, hvor der indføres nye teknologier, bygges om og aftales helt nye arbejdsgange og rutiner.”

Du kan læse indlægget her

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00