Debat

PFA: Altingets debat om ældreboliger viser, at revolutionen omsider er i sigte

Ældreboligområdet er i mange år blevet nedprioriteret, men Altingets debat viser, at den næste generation af seniorer vil stå med et helt andre boligtilbud end i dag, skriver programchef Jesper Brask Fischer. 

Flere seniorer finder ud af, at den bolig, der var god til familie og arbejdsliv, ikke dækker behovene i seniorlivet. Der efterspørges en anden type bolig, skriver programchef Jesper Brask Fischer.
Flere seniorer finder ud af, at den bolig, der var god til familie og arbejdsliv, ikke dækker behovene i seniorlivet. Der efterspørges en anden type bolig, skriver programchef Jesper Brask Fischer.Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Jesper Brask Fischer
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det har været en sand fornøjelse at følge Altingets debat om ældreboliger i fremtiden. De forskellige indlæg har virkelig vist, at området ikke bare hører hjemme højt på dagsordenen, men at der også er energi og dynamik i debatten.

Temadebat

Hvor skal vores ældre bo i fremtiden?

Altinget Ældre giver i en ny temadebat ordet til partier, ældreorganisationer, eksperter og aktører på boligmarkedet, som vil give deres bud på, hvor vores ældre skal bo i fremtiden.

Hvordan får vi bygget flere ældreboliger, og hvordan skal de se ud? Skal vi stille særlige krav til de forskellige boformer - har de forskellige fordele og ulemper?

Og skal vi nødvendigvis bygge nyt, eller kan vi i bæredygtighedens navn renovere en del af de boliger, vi allerede har, så de bedre imødekommer de ældres behov?

Panelet er:

 • Jane Heitmann (V) og Heidi Bank (V), hhv. ældreordfører og boligordfører
 • Katrine Lester, direktør i Danske Seniorer
 • Anu Siren, seniorforsker i Vive
 • Bjarne Hastrup, adm. direktør hos Ældre Sagen
 • Solveig Råberg Tingey, cheføkonom i BL - Danmarks Almene Boliger
 • Karina Adsbøl (DF) og Alex Ahrendtsen (DF), hhv. ældreordfører og boligordfører
 • Jesper Brask Fischer, programchef i PFA
 • Peter Olsson, adm. direktør i AP Ejendomme
 • Jakob Scharff, branchedirektør i Dansk Industri
 • Birgitte Vind (S) og Tanja Larsson (S), hhv. ældreordfører og boligordfører
 • Anders Thanning, udviklingschef i Kuben Management
 • Claus Bech-Danielsen, professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet
 • Jesper Olsen, bestyrelsesformand og tidl. sekretariatschef i Københavns Kommune
 • Karina Ransby, underdirektør i Forsikring & Pension
 • Rolf Dalsgaard Johansen, direktør i Haderslev Kommune

Hertil kommer, at interessen går på tværs af de mange vigtige aktører på området – både politikere, organisationer, investorer og forskere.

Derfor viser debatten os også, at vi går store forandringer i møde på ældreboligområdet. Det er der virkelig grund til at glæde sig over, for det vil være min påstand, at sådan så det ikke ud for få år siden. Området har ikke fået den opmærksomhed, som det krævede.

Det er også en væsentlig årsag til, at vi i dag står med et betydeligt underskud på seniorbolig-kontoen. Der mangler boliger som er seniorvenligt indrettet, der mangler bofællesskaber til seniorer i forskellige udgaver, og vi ser også ind i en kommende mangel på plejeboliger.

Succes opnås bedst gennem samspil
Kigger man på tværs af de forskellige indlæg i Altingets debat, står der nogle ret skarpe pointer tilbage, som godt kan danne en fælles ramme for alle, der opererer på området. Der er flere at vælge imellem, men en særlig håndfuld af indlæg springer i øjnene. 

Kigger man på tværs af de forskellige indlæg i Altingets debat, står der nogle ret skarpe pointer tilbage, som godt kan danne en fælles ramme for alle, der opererer på området.

Jesper Brask Fischer
Programchef, PFA

Det første indlæg er fra Dansk Industri, hvor branchedirektør Jakob Scharff skriver, at succes bedst opnås gennem et offentlig-privat samspil, og at vi ikke kommer i mål uden.

Her er det helt centralt, at investorer og kommuner er i tæt dialog. Den dialog prioriterer vi højt i PFA, og vi oplever generelt, at den er god og frugtbar.

Et andet eksempel på frugtbart samspil, er det partnerskab vi i PFA har indgået med den private, non-profit plejehjemsoperatør OK-Fonden. Det har vi gjort, fordi vi tror på, at det er vores fælles sæt af kompetencer, der skaber de bedste resultater.

Udfordring handler ikke kun om demografi
Det andet indlæg, der er værd at fremhæve, beskriver, at udfordringen ikke bare handler om demografi, men også om ændret efterspørgsel. Det er skrevet af Anu Siren fra Vive, som har fremlagt tal, der viser næsten en fordobling over de seneste 20 år, i antallet borgere over 52 år, der planlægger at flytte til en anden bolig, end den de bor i nu.

Flere og flere seniorer finder ud af, at den bolig, der var god til familie og arbejdsliv, ikke dækker behovene i seniorlivet. Der efterspørges en anden type bolig med færre forpligtelser og mere fællesskab.

Vives tal er i virkeligheden udtryk for, at vi står overfor en lille revolution på boligmarkedet, forudsat at udbuddet kan følge med den ændrede efterspørgsel.

Debatten viser, at vi går store forandringer i møde på ældreboligområdet. Det er der virkelig grund til at glæde sig over.

Jesper Brask Fischer
Programchef, PFA

Særlige behov kræver særligt boligdesign
Særlige behov i seniorlivet kræver et særligt boligdesign. Det tager både Ældre Sagens administerende direktør, Bjarne Hastrup, og professor Claus Bech-Danielsen fra Aalborg Universitet fat på i deres indlæg, hvor de begge beskriver de særlige designbehov, der er til en seniorbolig.

Man skal kunne blive gammel i sin seniorbolig, og det at ældes følges ofte af fysisk svækkelse. Med nogle enkle greb – og ikke nødvendigvis fordyrende – kan vi sikre, at seniorboligen på forhånd er designet til disse behov.

I PFA har vi med rådgivning fra netop Aalborg Universitet udarbejdet en Seniorboligstandard, der fungerer som en mærkningsordning der sikrer, at vores seniorboligbyggeri lever op til en række standarder. Den indeholder 46 krav og er åben for alle.

Politisk fokus på fællesskaber er afgørende
Fællesskaber er vejen frem, men der er ikke en ”one size fits all”-model. Indlæggene fra Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i Altingets debat fremhæver alle vigtigheden af at tænke på fællesskaber, der aktivt understøtter netværk og mindsker risikoen for ensomhed.

Her kan vigtigheden af flere seniorbofællesskaber ikke undervurderes. Studier fra USA har dokumenteret, at netop sociale relationer har størst indflydelse på menneskers levetid – og det slår altså eksempelvis sund livsstil.

Mennesket er et socialt væsen, og i Danmark har vi set, hvordan man kan løfte livskvaliteten ved at hjælpe hinanden og øge trygheden gennem sundt naboskab.

Det er en vigtig pointe, at flere og bedre seniorboliger øger cirkulationen på boligmarkedet og sætter familieboligerne fri.

Jesper Brask Fischer
Programchef, PFA

Derfor skal der bygges flere seniorbofællesskaber. PFA har opført sit i Odense og flere er i pipeline.

Det skal imidlertid understreges igen og igen, at seniorer er forskellige, og derfor er der mange forskellige ønsker til, hvordan sådan et fællesskab skal se ud.

Men der er også plads til mangfoldige løsninger på netop det marked, og stadig flere og flere aktører byder ind.

Generationskonflikt glemmer vigtig pointe
Afslutningsvis også et ord om de unge, selvom debatten her har fokus på de ældre. Man fornemmer nemlig i tiden en potentiel konflikt på tværs af generationer.

Den titter nok tydeligst frem i klimadebatten, hvor de ældre generationer anklages for at sende problemerne videre til de yngre. Samme diskussion har man set i forbindelse med udviklingen på boligmarkedet, hvor exit-værdierne øges, og entry-barren løftes.

Derfor er det en vigtig pointe, at flere og bedre seniorboliger øger cirkulationen på boligmarkedet og sætter de familieboliger, som seniorerne ikke længere har brug for, fri. Det burde være en win-win.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00