Debat

Professor: Vi skal turde eksperimentere og udvikle boligtilbud til ældre

Andelen af ældre er stigende, og derfor skal vi sørge for, at boligmarkedet også tilbyder et hjem til seniorers behov. Det kræver udvikling af og variation i ældrevenlige boligtilbud, som dermed forlænger det selvstændige liv uanset alder, skriver professor Claus Bech-Danielsen.

Renovation og udvikling af boliger skal sikre en nødvendig variation i boligtilbud, der henvender sig til folk med forskellig alder, livsstil og økonomi, mener professor Claus Bech-Danielsen.
Renovation og udvikling af boliger skal sikre en nødvendig variation i boligtilbud, der henvender sig til folk med forskellig alder, livsstil og økonomi, mener professor Claus Bech-Danielsen.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Claus Bech-Danielsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I Danmark er vi i den heldige situation, at levealderen stiger. Det betyder, at seniorerne kommer til at fylde mere på fremtidens boligmarked.

Tal fra Ældresagen fortæller, at antallet af danskere over 65 år er steget med mere end 250.000 siden 2008. Det svarer til en stigning på 31 procent, og tallet vil vokse yderligere i fremtiden.

Temadebat

Hvor skal vores ældre bo i fremtiden?

Altinget Ældre giver i en ny temadebat ordet til partier, ældreorganisationer, eksperter og aktører på boligmarkedet, som vil give deres bud på, hvor vores ældre skal bo i fremtiden.

Hvordan får vi bygget flere ældreboliger, og hvordan skal de se ud? Skal vi stille særlige krav til de forskellige boformer - har de forskellige fordele og ulemper?

Og skal vi nødvendigvis bygge nyt, eller kan vi i bæredygtighedens navn renovere en del af de boliger, vi allerede har, så de bedre imødekommer de ældres behov?

Panelet er:

 • Jane Heitmann (V) og Heidi Bank (V), hhv. ældreordfører og boligordfører
 • Katrine Lester, direktør i Danske Seniorer
 • Anu Siren, seniorforsker i Vive
 • Bjarne Hastrup, adm. direktør hos Ældre Sagen
 • Solveig Råberg Tingey, cheføkonom i BL - Danmarks Almene Boliger
 • Karina Adsbøl (DF) og Alex Ahrendtsen (DF), hhv. ældreordfører og boligordfører
 • Jesper Brask Fischer, programchef i PFA
 • Peter Olsson, adm. direktør i AP Ejendomme
 • Jakob Scharff, branchedirektør i Dansk Industri
 • Birgitte Vind (S) og Tanja Larsson (S), hhv. ældreordfører og boligordfører
 • Anders Thanning, udviklingschef i Kuben Management
 • Claus Bech-Danielsen, professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet
 • Jesper Olsen, bestyrelsesformand og tidl. sekretariatschef i Københavns Kommune
 • Karina Ransby, underdirektør i Forsikring & Pension
 • Simon O. Rasmussen, underdirektør i Tekniq Arbejdsgiverne

Det kræver opførelse af både ældreegnede boliger og plejeboliger, men nybyggeri er langt fra tilstrækkeligt. Vi fornyer kun vores boligmasse med cirka en procent hvert år, og det stigende antal ældre giver derfor god grund til også at kaste blikket på de eksisterende boliger. 

Renovering kan skabe ny værdi
I etagebyggeriet går den almene sektor forrest, og her er udviklingen af ældreegnede boliger godt i gang.

På Aalborg Universitet har vi netop publiceret en evaluering af renoveringer, der er foretaget i almene boligbebyggelser i perioden 2017 til 2019. I flere af de evaluerede bebyggelser er boliger blevet ombygget, så de er tilgængelige for gangbesværende og kørestolsbrugere.

Vi skal blive bedre til at udvikle vores boligkvarterer, så de rummer et varieret boligtilbud, der henvender sig til folk med forskellig alder, livsstil og økonomi. 

Claus Bech-Danielsen, professor, Aalborg Universitet

Badeværelser og altaner er blevet udvidet så en kørestol kan komme rundt, opgangene er blevet forsynet med elevatorer, og der er trinfri adgang til uderummene. Der er stor søgning til boligerne, for ombygningerne kan gennemføres uden store huslejestigninger, da de finansieres af Landsbyggefonden.

I enfamiliehusene, der udgør over 40 procent af samtlige danske boliger, er der selvsagt ikke den samme organiserede indsats.

Mange af de nyere typehuse opført efter 1960 er i ét plan, og de er typisk i niveau med udearealerne. Men husene er store og arbejdskrævende, når det kommer til rengøring og vedligehold, og haverne ender ofte som en byrde for ældre beboere.

Udvid boligtilbudene
Det kan være svært for beboerne at finde et ældreegnet alternativ, hvis de gerne vil blive boede i det velkendte lokalområde, fordi husene ligger typisk i store parcelhuskvarterer, hvor alle boliger er af samme type og har samme størrelse.

Mange steder vil det derfor være nødvendigt at flytte væk fra lokalområdet, hvis ældre beboere ønsker en beskyttet bolig – eller blot en lille og mere overskuelig bolig i ét plan.

Det er tanken, at samværet på tværs af generationer og mangfoldigheden af beboere i forskellige faser af livet er til glæde for alle.

Claus Bech-Danielsen, professor, Aalborg Universitet

Vi skal blive bedre til at udvikle vores boligkvarterer, så de rummer et varieret boligtilbud, der henvender sig til folk med forskellig alder, livsstil og økonomi. Det skaber fleksibilitet på boligmarkedet og kan frigive familieegnede boliger til de familier, der har behov for dem.

Vi har i de seneste år set en række nye bud på, hvordan ældre mennesker bosætter sig. Der har for eksempel været en del medieomtale af bofællesskaber for seniorer. Her skal beboerne ved indflytning have en bestemt alder, og i nogle tilfælde er der forbud mod hjemmeboende børn.

Bofællesskaberne er dermed et bud på, hvordan ældre mennesker kan bosætte sig og skabe stærke fællesskaber med naboer og genboer, der er i samme livssituation som dem selv.

I modsætning hertil er eksempelvis Generationernes Hus i Aarhus. Her er over 300 boliger til forskellige aldersgrupper – børnefamilier, unge og ældre –placeret under samme tag sammen med en børneinstitution og et plejehjem.

Det er tanken, at samværet på tværs af generationer og mangfoldigheden af beboere i forskellige faser af livet er til glæde for alle.

Vi skal indbygge en fleksibilitet i boligerne og i deres omkringliggende kvarterer, så de kan rumme alle livets faser – også alderdommen.

Claus Bech-Danielsen, professor, Aalborg Universitet

Bygger til at leve uanset alder
Byggeriet i Aarhus minder om min egen boligsituation som barn. Jeg boede i en landsby overfor det lokale plejehjem. Her legede jeg som lille med andre børn på plejehjemmets gange, og plejehjemmets beboere serverede venligt småkager for os børn, når vi kom på besøg.

Nostalgien lurer, men det er vigtigt at undlade at udpege én model for fremtidens boligtilbud til ældre. Udgangspunktet for udviklingen skal være, at også ældre mennesker er forskellige, lever forskellige liv, har forskellige behov, og drømmer hver deres drøm om en bolig.

Så længe vi kan klare os uden pleje, er det ikke nødvendigvis vores alder, der er primært definerende for vores boligvalg.

Vi skal give plads til eksperimenterne og udvikle forskelligartede boligtilbud, og vi skal indbygge en fleksibilitet i boligerne og i deres omkringliggende kvarterer, så de kan rumme alle livets faser – også alderdommen.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00