I hver fjerde kommune forventes dårligere service på ældreområdet

KOMMUNEBUDGET: 23 kommuner vil sænke serviceniveauet på ældreområdet i 2020. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Danske Ældreråd. Kun syv kommuner lægger op til bedre ældrevelfærd.   

Færre aktiviteter på aktivitetscentre og plejehjem, færre ansatte i hjemmeplejen og rengøring hver tredje uge.

Det er nogle af de konsekvenser, som tegner sig for mange danske ældre efter lukning af de kommunale budgetaftaler for næste år.

Det fremgår af en ny undersøgelse fra Danske Ældreråd, hvor lokale ældreråd i 92 kommuner har gransket budgettet for 2020.

23 kommuner forventes at sænke serviceniveauet, 60 kommuner vil opretholde det nuværende serviceniveau, mens blot syv kommuner lægger op til at forbedre serviceniveauet på ældreområdet, viser undersøgelsen.

Forringelser trods velfærdsløft
Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik i september den seneste aftale om kommunernes serviceramme for 2020. Her blev det besluttet, at kommunerne fik løftet deres samlede økonomi med 1,7 milliarder kroner i 2020 sammenlignet med 2019.

Men de ekstra penge ser altså ikke ud til at resultere i et hævet serviceniveau på ældreområdet. Bekymrende, mener Mogens Rasmussen, der er formand for Danske Ældreråd.

”Det er tydeligt, at pengene i kommuneøkonomiaftalen ikke har haft den konsekvens, at kommunerne har hævet serviceniveauet på ældreområdet og sikret den genopretning, der er behov for. Langt de fleste kommuner opretholder kun status quo, og hver fjerde forringer ligefrem servicen,” siger formanden og fortsætter:

”Ældreområdet er udhulet af mange års besparelser og af, at pengene ikke er fulgt med, at der kommer flere ældre. Derfor er der behov for, at der både lokalt i kommunerne og fra Folketinget investeres i et reelt velfærdsløft på ældreområdet.”

Ingen klippekortsordning i budgettet
Plejehjemsbeboere og hjemmehjælpsmodtagere har i flere år haft mulighed for at få en halv times ekstra hjælp om ugen til aktiviteter igennem klippekortsordningen.

Ordningen, der i de første år blev udmøntet som puljer, er senere hen overgået til generelle bloktilskud. Det betyder, at kommunerne stadig får pengene, men ikke er forpligtede til at bruge dem på klippekortsordningen.

Undersøgelsen fra Danske Ældreråd viser, at 23 kommuner ikke har afsat penge til klippekortsordningen til plejehjemsbeboere, mens 34 kommuner ikke har afsat penge til klippekortsordningen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

Det er ærgerligt, mener Gertrud Søndergaard Hansen, der er formand for ældrerådet i Esbjerg Kommune.

”Esbjerg Kommune fjerner klippekortsordningen både for dem, der bor på plejehjem, og for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Det betyder besparelser blandt aktivitetsmedarbejdere på plejehjem og blandt de medarbejdere, der har hjulpet ældre i eget hjem med aktiviteter. Desuden bliver daghjemspladser lukket. Alt sammen rammer desværre nogle af de svageste ældre og deres mulighed for et liv med meningsfulde aktiviteter,” siger hun til Danske Ældreråd.

Kritik fra interesseorganisation
Palle Smed, direktør for Faglige Seniorer, kritiserer kommunerne og mener ikke, at kernevelfærden bliver prioriteret.

”Det er bekymrende, når meldingen fra så mange ældreråd er, at deres kommune gør, som de plejer, og skærer ned på ældreområdet. Dermed undergraver kommunerne jo statsministerens ønske om øget kernevelfærd," siger han og fortsætter: 

”Regeringen og kommunerne var i økonomiforhandlingerne enige om at prioritere kernevelfærden, så man som minimum klarer opgaven med flere ældre. Derfor er regeringen og Kommunernes Landsforening nødt til at levere helt aktuelle tal for, hvordan det går med indsatsen over for ældre.” 

Læs undersøgelsen af serviceniveauet her.

Forrige artikel Nu fortæller Seniortænketanken, hvordan vi får ældre til at arbejde længere Nu fortæller Seniortænketanken, hvordan vi får ældre til at arbejde længere Næste artikel Hård kritik på samråd: Den røde regering har kørt ældre fuldstændig i grøften Hård kritik på samråd: Den røde regering har kørt ældre fuldstændig i grøften