L 147 B (Sundhedsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed. (Lægers varetagelse af vaccinationsopgaver, Statens Serum Instituts forsyningspligt, hvad angår vacciner og beredskabsprodukter, og sygehusapoteker m.fl.s. distribution og håndtering af lægemidler til brug ved vaccination).

Lovforslaget (L 147 B) var en del af lovforslag L 147 som ved 2. behandling blev opdelt i 3 lovforslag.

Lovforslaget bemyndiger sundhedsministeren til at fastsætte nærmere regler for, hvilke læger i specifikke funktioner eller sektorer der vil kunne indgå i varetagelsen af en konkret vaccinationsopgave eller et vaccinationsprogram.

Lovforslaget tydeliggør, at Statens Serum Instituts har kompetence til f.eks. ved mangel på vacciner at beslutte, hvilke myndigheder eller private virksomheder som instituttet kan distribuere eller afskære distribution af vacciner og beredskabsprodukter til for at sikre forsyningen til de offentlige vaccinationsprogrammer og undgå vaccinespild.

Lovforslag som vedtaget


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)