Seniorfridage kan indtage nøglerolle ved overenskomstbordet

OK20: En større fritvalgsordning er et hedt ønske for lønmodtagerne ved de aktuelle overenskomstforhandlinger. Behovet for at få seniorerne til at udskyde pensionen kan gøre kravet spiseligt for arbejdsgiverne, vurderer forsker.

Der står social dumping, fleksibilitet og naturligvis løn øverst på dagsordenen, når arbejdsmarkedets parter i de kommende måneder skal forsøge at nå til enighed om fornyelse af overenskomster for over 600.000 privat ansatte.

Ved første øjekast er seniorer ikke udset til at indtage en bærende rolle i forhandlingerne. Alligevel kan muligheden for at arbejde længere end den officielle pensionsalder komme til at spille en nøglerolle, når arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer skal forsøge at finde hinanden i et kompromis.

De såkaldte seniorfridage udgør nemlig et element i de fritvalgsordninger, som der fra lønmodtagerside er stor appetit på at få udvidet ved forhandlingsbordet.

Login