V i København: Regeringen værner ikke om klippekortsordningen til ældre

DEBAT: Regeringen vil ikke gøre klippekortet til ældre obligatorisk i kommunerne. Få nu genindført klippekortet, skriver Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Heidi Wang (V) fra Københavns Kommune.

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Heidi Wang (V)
Beskæftigelses- og integrationsborgmester og ældreordfører, Københavns Kommune

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) vil, som Altinget har beskrevet det, ikke gøre klippekortsordningen til ældre obligatorisk i alle landets 98 kommuner. 

Det undrer os, da klippekortet er noget af det bedste, der er sket for landets ældre i nyere tid. Klippekortet giver de ældre valgfrihed og medbestemmelse – og dermed mulighed for at påvirke og tilrettelægge eget liv.

Det er således op til den ældre, om klippet skal bruges til et slag kort, en tur i supermarkedet, til at gå til frisør eller på kirkegården eller måske arrangere et chokoladebord på borgerens fødselsdag. Alt sammen ting, der giver livsglæde og er med til at modvirke ensomhed og isolation. 

I København er klippekortet indtil videre fredet og videreføres i sin nuværende form med et klip ugentligt til beboere på plejehjem. Men budgettet til ordningen ser ud til at blive reduceret, idet budgettet til administrativ forberedelse og planlægning af klippekortsaktiviteter bortfalder.

Derfor er der ingen tvivl om, at det fortsat er nødvendigt at værne om – og kæmpe for – klippekortet, så de ældre får den optimale glæde af det. 

Genindfør klippekortet i kommunerne
Det vigtigste er selvsagt at få genindført klippekortet i de alt for mange kommuner, der har droppet dette. Her bør ministeren tænke sig om en ekstra gang og give kommunerne den rygdækning, de har brug for. 

Derudover har vi en opgave i at sikre, at klippekortet ikke udhules af administrative besparelser, bureaukratiske benspænd og manglende valgmuligheder. Alt for ofte hører vi om ældre, hvis ønsker ikke kan imødekommes, fordi vejret ikke er til det, eller fordi medarbejderens vagt slutter, eller der er kommet noget helt tredje i vejen. 

Endelig skal vi stå vagt om, at de klippekortsordninger, der tilbydes, reelt også bruges, og vi skal stå ved, at det kræver information og hjælp til de ældre. Især de svageste ældre borgere skal hjælpes, så de vitterligt får den fulde bestemmelsesret over brugen af de timer, som tilbydes.

Nogle ældre er slet ikke klar over, at de har ret til klippekortet. Andre har svært ved at finde ud af reglerne om, at klippekort nogle gange må og andre gange ikke må bruges til rengøring. Det kan vi ikke være bekendt. 

Vi har som politikere et kæmpe ansvar for at sikre, at vores ældre har selvbestemmelse og reelle valgmuligheder, og at vores ældre og deres pårørende er tilstrækkeligt godt oplyst om deres rettigheder og valgmuligheder.

Helt grundlæggende er det kampen for et værdigt ældreliv med frihed og fællesskab, der her står på spil. 

Forrige artikel Ældreråd efter økonomiaftale: Vi frygter fortsat udhuling af ældreområdet Ældreråd efter økonomiaftale: Vi frygter fortsat udhuling af ældreområdet Næste artikel FOA: Afsæt penge til god hygiejne - også efter coronakrisen FOA: Afsæt penge til god hygiejne - også efter coronakrisen
Nyt ældretopmøde i 2021

Nyt ældretopmøde i 2021

TOPMØDE: Sundheds-og Ældreministeriet bekræfter, at efterårets ældretopmøde skal følges op af nyt topmøde. Nye initiativer skal i første omgang rulles ud i de tre kommuner, som regeringen lægger op til at give fuld frihed på ældreområdet.