3F: Ledige skal tilbydes arbejde ved jordbrug eller gartnerier

DEBAT: Branchen skal under krisen øge kendskabet til de gode jobmuligheder i den grønne sektor, skriver Peter Kaae Holm fra 3F.

Af Peter Kaae Holm
Formand for Grøn Gruppe i 3F

Coronakrisen har mange, negative konsekvenser for det danske samfund. Eksplosivt stigende ledighed er én af de mest alvorlige.

I samarbejde med GLS-A har vi i 3F lavet en hjemsendelsesaftale, så kriseramte virksomheder – eksempelvis blomstergartnerier – fik midlertidig dispensation fra opsigelsesvarslerne og mulighed for at sende medarbejdere hjem på dagpenge i en vis periode.

Målet med denne aftale er naturligvis at holde hånden under sunde arbejdspladser, der midlertidigt og uforskyldt er ramt af coronakrisen.

Samtidig er der arbejdsgivere i landbrug og frugt og grønt, som er betænkelige ved, om færre udenlandske medhjælpere kan skabe problemer inden for ikke mindst sommerens sæsonarbejde.

3F har allerede aktivt medvirket til at sørge for dispensation fra gældende regler, så der blev givet mulighed for tre ekstra måneders ophold for landbrugspraktikanter fra eksempelvis Ukraine.

Øg kendskabet til den grønne sektor
I 3F opfordrer vi til, at branchens parter i et tillidsfuldt samarbejde gør de nuværende udfordringer til en mulighed for at øge kendskabet til de mange gode muligheder i den grønne sektor.

At vi sammen sætter fokus på jobåbninger, ordnede løn- og arbejdsvilkår, meningsfuldt arbejde og medarbejdernes muligheder for både faglig dygtiggørelse og karriere.

I mange dele af det danske samfund udvises der i disse uger og måneder en høj grad af samfundssind. Det har vi også en unik mulighed for i den grønne sektor ved at tilbyde nogle af de mange ledige – også de mange nyledige – beskæftigelse.

Vi har alene i 3F over 400, som aktuelt søger job som landbrugsmedhjælpere, og over 26.000 ledige. Før krisen satte ind, var der i februar cirka 2.800, som ifølge den statslige statistikbank Jobindsats havde været ledige i over tre måneder, og som søgte beskæftigelse inden for den grønne sektor ved blandt andet jordbrug eller gartnerier.

Mange flere er kommet til, i takt med at krisen har ramt blandt andet blomstergartnerierne. Der er dog i mange tilfælde gode muligheder for en hurtig omskoling til andet væksthusarbejde eller gennem AMU-kurser til pasning af dyr, og 3F bidrager meget gerne til matchmaking og speeddating. Eksempelvis gennem vores jobformidling eller ved henvendelse til den lokale 3F afdeling.

Voksne behøver ikke at bemande funktioner
Forudsætningen for 3F's aktive medvirken er næppe overraskende: Jobmulighederne skal være på overenskomstvilkår, altså ordnede forhold og en fair løn.

Nogle virksomheder og bedrifter i den grønne sektor vil tænke, at det kan blive en besværlig øvelse i lyset af de knap så prangende løn- og arbejdsvilkår, som mange udenlandske medhjælpere desværre har haft.

Her bør man dog tænke over, at ikke alle jobfunktioner behøver blive bemandet med voksne, erfarne medarbejdere. Traditionelt har eksempelvis jordbærplukning været et yndet fritidsjob for skoleelever og unge under uddannelse. Her byder overenskomsterne på timesatser på fra 68 kroner til 101 kroner for ungarbejdere fra henholdsvis 14 til 17 år.

Samfundssind indebærer også, at udenlandsk arbejdskraft – sæsonarbejde eller ej – skal overholde de til enhver tid gældende karantæneregler her under coronakrisen.

Her bør arbejdsgiverne sørge for, at bolig- og velfærdsforhold anstændigvis opfylder sædvanlige krav her i Danmark – også af sundhedshensyn.

Den grønne sektor i Danmark har generelt et godt image, og i denne tid har vi mulighed for at lægge yderligere i vægtskålen ved at sætte fokus på de nye og meningsfulde jobmuligheder. Også for de store børn og unge, der med sæsonarbejde i eksempelvis jordbærmarkerne kan få kendskab til mulighederne på bedrifter eller i gartnerier.

En vigtig detalje for, at jobfunktionerne kan blive besat, er dog, at ledige stillinger og vilkår er synlige via de gængse kanaler. Ellers er det vanskeligt for 3F's jobformidling og de kommunale jobcentre at bidrage til, at branchen får de medarbejdere, som der er brug for.

Forrige artikel BAT: Nyt EU-budget kan sætte gang i beskæftigelsen og det grønne Europa BAT: Nyt EU-budget kan sætte gang i beskæftigelsen og det grønne Europa Næste artikel Boligfond: Coronakrisen risikerer at skabe problemer for lærlinge Boligfond: Coronakrisen risikerer at skabe problemer for lærlinge