3F og DI vil tøjle platformsøkonomien: Klar til første brancheoverenskomst

PLATFORMSØKONOMI: 3F og DI går i stilling til at forhandle brancheoverenskomst, hvis overenskomsten med Hilfr bliver en succes. Men regeringen må løfte deres del af opgaven, lyder opfordringen.

Et par klik på din tablet eller smartphone, og du har bestilt rengøring. I april tegnede 3F den første overenskomst med en platformsøkonomisk virksomhed.  
Et par klik på din tablet eller smartphone, og du har bestilt rengøring. I april tegnede 3F den første overenskomst med en platformsøkonomisk virksomhed.  Foto: Mia Oshiro Junge/Ritzau Scanpix
Søren Elkrog Friis

Overenskomsten mellem 3F og rengøringsplatformen Hilfr kan blive første skridt til den første brancheoverenskomst for platformsøkonomiske virksomheder.

Fagforbundet 3F og Dansk Industri bekræfter, at det er planen at sætte sig til forhandlingsbordet næste sommer, når den etårige 'prøveperiode' på Hilfr-overenskomsten er overstået.

"Det betyder blandt andet, at vi lægger et landsdækkende niveau for, hvorledes løn- og ansættelsesvilkår skal være inden for netop dette fagområde. Lykkedes det, vil enhver digital arbejdsplatform, der ønsker at arbejde med rengøring i private hjem, kunne melde sig i Dansk Industri og få de samme løn- og ansættelsesvilkår," siger Tina Møller Madsen, der er gruppeformand for 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

Disruptionrådet følger med
Både statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og DI-direktør Karsten Dybvad troppede op, da 3F og Hilfr i april underskrev det, der beskrives som den første platformsøkonomiske overenskomst nogensinde.

Vi er først nødt til at se, hvor mange hilfr's, der vil overgå på overenskomst, før vi kan sige noget om, hvilken betydning en eventuel brancheoverenskomst vil få.

Anna Ilsøe, Arbejdsmarkedsforsker, FAOS

Læs mere: Første platformsoverenskomst i Danmark: 3F og rengøringstjeneste lander aftale

Overenskomsten er også genstand for stor opmærksomhed i regeringens disruptionråd, som mandag og tirsdag mødes i Sønderjylland. Mandag eftermiddag kridtede 3F-formand Per Christensen og Karsten Dybvad i fællesskab banen op for planerne om en kommende brancheoverenskomst baseret på Hilfr overenskomsten.

Den træder i kraft 1. august, og løber i et år - hvorefter parterne skal tage stilling til, om der skal tegnes en fast overenskomst.

"Vi har aftalt, at vi vil sætte os ned, når prøveperioden er overstået, og se, om der er et grundlag for at lave en overenskomst, som er dækkende for platformsbaserede virksomheder, der leverer rengøring til private," siger Niels Grøn Seirup, der er underdirektør i DI.

DI: Et vigtigt skridt
DI dækker servicebranchen - og rengøringsbranchen i særdeleshed - derfor vil det være et vigtigt skridt at kunne tilbyde overenskomstdækning til de hastigt spirende platformsøkonomiske virksomheder på feltet, forklarer han.

"Det er et væsentligt skridt i forhold til at begynde at arbejde mere intensivt med, hvordan vi sikrer, at vi ikke ødelægger virksomhedernes forretningsmodel, samtidig med at forbundet får nogen garantier for, at det sker inden for nogen ordnede rammer, som vi kender det fra det øvrige etablerede arbejdsmarked," siger Niels Grøn Seirup.

Det er ikke kun den indledende prøveperiode, som gør overenskomsten med Hilfr speciel.

Når overenskomsten træder i kraft, vil rengøringsfolk, som udbyder deres service gennem Hilfr-appen, frit kunne vælge, om de ønsker at arbejde på overenskomst som såkaldt 'SuperHilfr' – som i så fald skruer timeprisen for kunden i vejret med 50 kroner - eller om de vil fortsætte som billigere freelance 'Hilfr's'.

Vil private betale mere for ren samvittighed?
Efter 100 timers rengøringsarbejde gennem appen træder overenskomsten automatisk i kraft – men rengøringsudbyderen vil fortsat kunne vælge at fortsætte uden overenskomst.

Systemet er altså i høj grad baseret på frivillighed - og ikke mindst på, at kunder er villige til at betale en højere pris for overenskomstdækket gulvvask og støvsugning.

3F har dog tiltro til, at efterspørgslen kan bære overenskomstdækket rengøringshjælp til private.

"Vi kan se, at dygtige rengøringsassistenter tager over 200 kroner i timen, uden at det afskrækker kunderne. Vi er ret sikre på, at kunder gerne vil betale for ordentligt arbejde. Vi tror også, at når nyhedens interesse omkring de ny arbejdsplatforme er falmet lidt, så vil kvalitet og service igen blive konkurrenceparametre. Vores erfaring siger os, at kvalitet, service og pris hænger sammen, og at kunder gerne vil betale for kvalitet og service," siger Tina Møller Madsen.

Ekspert: Vigtigt skridt, men stadig lang vej
Ifølge arbejdsmarkedsforsker Anna Ilsøe fra Københavns Universitet er der meget, som står og falder med, om Hilfr-overenskomsten bliver en succes.

"Vi er først nødt til at se, hvor mange hilfr's, der vil overgå på overenskomst, før vi kan sige noget om, hvilken betydning en eventuel brancheoverenskomst vil få," siger lektoren fra FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier).

En brancheoverenskomst vil være et vigtigt første skridt i retning af overenskomstdækning, men vil ikke være ensbetydende med, at man har tøjlet platformsøkonomien.

"Rengøring for private er et specielt marked, som er karakteriseret ved meget sort arbejde og nærmest ingen organiseringgrad. Skridtet fra at dække noget, som slet ikke er overenskomstdækket, til at overenskomstdække andre markeder, hvor der ligger konkurrerende sektoroverenskomster i forvejen, kan være ret langt. Overenskomstdækning af rengøringsplatforme skaber vigtige erfaringer, men der er stadig lang vej, når det gælder andre typer af platforme. Så jeg tænker ikke, at det her er noget, man bare lige kan kopiere over på platforme i andre brancher. Det kommer til at tage sin tid, og måske bliver formatet lidt anderledes," siger Anna Ilsøe.

Regeringen må løfte deres del
DI og 3F er enige om, at en brancheoverenskomst i sig selv ikke løser alle udfordringer med et trylleslag. Der er tværtimod udfordringer omkring den nye platformsøkonomi, som kun regeringen kan løse, lyder det fra parterne.

"Hvis platformsvirksomheden bliver forpligtiget til at videregive oplysninger om deres freelancere til skat, vil man have elimineret en stor del af udfordringen for sort arbejde i branchen," siger Niels Grøn Seirup.

Tina Møller Madsen er enig, men efterlyser også en klar definition af begreberne freelancer og enkeltmandsvirksomhed.

De fleste arbejdsplatforme er bygget op, så de formidler kontakt mellem freelancere, det vil sige enkeltmandsvirksomheder, og kunder. Men freelancere er ikke beskyttet som lønmodtagere, og de har derfor ikke ret til eksempelvis barsel, ferie, pension og løn under sygdom. Det skal freelanceren selv spare op til ud af en timepris på omkring 120 kroner. Helt urealistisk, mener sektorformanden fra 3F.

"Jeg mener, at der ofte vil være tale om falske freelancere og falske selvstændige, og at platformene profiterer uretmæssigt på, at freelancere ikke har ret mange rettigheder. Vi tror, at de mange brugere på en rengøringsplatform reelt er lønmodtagere, der bare ønsker at arbejde og få løn for arbejdet. Det er kun regeringen, der kan løse dette problem," siger hun.

3F har Happy Helper i kikkerten
Selv om en brancheoverenskomst ikke ligger lige rundt om hjørnet, har 3F allerede aftalt et møde med Happy Helper, som er den største spiller blandt de platformsøkonomiske rengøringsfirmaer, efter sommerferien.

Happy Helper blev børsnoteret i april, og anslog i den forbindelse markedet for privat rengøring til 30 milliarder kroner.

"Målet er at få en prøveoverenskomst med dem også, så vi har et bredt grundlag at evaluere på. Herudover findes der andre platforme, der minder mere om vikarbureauer. Vi har aftalt at mødes med den største af dem, Chabber, efter sommerferien," fortæller Tina Møller Madsen.

Chapper er en tjeneste, der formidler kontakt mellem medarbejdere og arbejdsgivere inden for hotel- og restaurationsbranchen, og har mere end 2.000 medarbejdere på deres platform.

Dokumentation

Grundelementer i overenskomsten med Hilfr

 • Hilfr påtager sig ansvar som arbejdsgiver
 • Den ansatte bliver fuldgyldig lønmodtager
 • Når den ansatte har en profil på platformen, svarer det til en ansættelse
 • Slettes eller anonymiseres profilen på platformen, svarer det til opsigelse
 • Der er aftalt gensidige opsigelsesvarsler – fra den ansattes side maks. to uger og fra Hilfrs side maks. to måneder
 • I opsigelsesperioden kan den ansatte uhindret tage arbejde på platformen
 • Når man starter på platformen, er man som udgangspunkt freelancer
 • Efter 100 timer som freelancer overgår man automatisk til at være lønmodtager under den indgåede overenskomst
 • Man kan dog fra start anmode om at blive lønmodtager og dermed omfattet af overenskomsten
 • Hilfr kan afvise ansættelse fra start, ud fra saglige objektive kriterier
 • En lønmodtager kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge at overgå til at være freelancer – også efter 100 timer
 • Al kommunikation mellem Hilfr og den ansatte sker elektronisk
 • Der udstedes ansættelsesbevis
 • Der udstedes lønsedler
 • Der er regler om forhold ved aflysning af opgaver
 • Der er regler om forhold ved sygdom
 • Der udbetales sygedagpenge fra 2. sygedag
 • Der beregnes feriepenge og pension af sygedagpengene
 • Der er indført pensionsordning
 • Der er indført sundhedsordning
 • Der er indført regler for behandling af faglige uenigheder
 • Hovedaftalen og Normen indgået mellem LO og DA er gældende med de ændringer, der er aftalt konkret i overenskomsten
 • Der er indgået aftale om forhold, der vedrører persondataloven og persondataforordningen
 • Overenskomsten knytter sig tæt til programmerede relationer på platformen. Ændres platformen, skal de relevante dele af overenskomsten genforhandles.
 • Grundtimelønnen er 141,21 kr. pr. time, uanset hvornår du arbejder. Der er lagt et gennemsnitligt genetillæg, anciennitetstillæg og fritvalgskonto-tillæg ind i
  timelønnen
 • Der er ingen arbejdspligt for den ansatte. Den ansatte må tage de opgaver, som hun/han har lyst. Hilfr kan ikke pålægge den enkelte at tage opgaver
 • Den ansatte har dog pligt til at færdiggøre arbejdsopgaver, som den ansatte har accepteret via platformen
 • Den ansatte kan ikke indgå aftale om nye arbejdsopgaver under sygefravær

Overenskomsten løber et år. 3F PSHR, Hilfr og Dansk Industri genforhandler overenskomsten. Opnås der ikke enighed, bortfalder den helt.

Når overenskomsten genforhandles sommeren 2019, har parterne forlods aftalt også at forhandle følgende:

 • DA/LO-udviklingsfond
 • Uddannelsesaftale
 • Kompetenceudviklingsfond
 • Barselsaftale
 • Tillidsrepræsentantregler
 • Kontingenttræksaftale

Fælles erklæring (Hilfr-3F PSHR)
"Parterne erklærer i fællesskab, at nærværende prøveoverenskomst er et forsøg på at bygge bro mellem digitale platforme og den danske model. Formålet med prøveoverenskomsten er delvist at indhente erfaring med henblik på etablering af varige overenskomstrelationer. Parterne har derfor aftalt, at ingen af parterne er bundet til indholdet af aftalen efter udløb eller opsigelse. Parterne har endvidere aftalt, at genforhandling af overenskomsten skal ske i lyset af, at overenskomsten reelt er indrettet som en optrapningsmodel med optrapning over tre år. Parterne erklærer også, at genforhandling af overenskomsten sker med Hilfr som medlem af Dansk Industri og derfor med deltagelse af Dansk Industri."

Kilde: 3F


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anna Ilsøe

Lektor, FAOS, Københavns Universitet
cand.scient.soc (Københavns Uni. 2005), ph.d. i sociologi (Københavns Uni. 2010)

Tina Møller Madsen

Gruppeformand, Privat service, Hotel og Restauration, 3F

0:000:00