Debat

Aktører: Kommuners ressourceforløb mangler mål og indhold

DEBAT: Ressourceforløb virker langt fra godt nok. Kommunernes administration af forløbene er i mange tilfælde langsommelig, uden mål og mangler kvalitet, mener tre arbejdsmarkedsaktører.

Succes med et ressourceforløb forudsætter klare, realistiske og tidsbestemte mål at styre efter, skriver Erik E. Simonsen, Ejner K. Holst og Karina Ransby.
Succes med et ressourceforløb forudsætter klare, realistiske og tidsbestemte mål at styre efter, skriver Erik E. Simonsen, Ejner K. Holst og Karina Ransby.Foto: Pressefotos
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Erik E. Simonsen, Ejner K. Holst og Karina Ransby
Underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation og underdirektør i Forsikring & Pension

Ved udgangen af juni var omkring 22.000 borgere i gang med et såkaldt ressourceforløb.

Forløbene har til formål at afklare og udvikle arbejdsevnen blandt borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Nogle borgere kommer fra et langvarigt forløb på kontanthjælp, mens andre er lønmodtagere, der er blevet syge og kommer fra sygedagpenge eller et jobafklaringsforløb.

Desværre kommer indsatsen i ressourceforløbene ofte alt for sent og mangler mål og indhold. Det blev senest i juni dokumenteret af Deloitte i en undersøgelse blandt 25 kommuner.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Det er i både samfundets, virksomhedernes og den enkeltes interesse, at ressourceforløbene virker. Vi har derfor tre væsentlige anbefalinger:

Hurtigere hjælp til borgeren
Borgere må vente i adskillige måneder – i visse tilfælde endda i mere end ét år – før kommunen beslutter, hvilken hjælp borgeren skal have, og tilbuddet omsider går i gang.

Samfundet spilder værdifulde ressourcer på nyttesløse tiltag.

Erik E. Simonsen, Ejner K. Holst og Karina Ransby
Underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation og underdirektør i Forsikring & Pension

Herefter venter meget lange forløb, de fleste er planlagt til at vare tre til fem år. Undervejs oplever mange borgere skift af sagsbehandlere, og borgerens perspektiv og ønsker fortaber sig ofte i den langsommelige proces.

Det er helt uacceptabelt. Der er brug for klare rettigheder. Borgeren må have en garanti for, at kommunen udreder og giver et relevant tilbud inden for en rimelig tidshorisont, og de skal have en afgørelse, som de har mulighed for at klage over.

Pensionsselskaber har gode erfaringer med hurtig udredning og iværksættelse af indsatser, hvilket kommunerne kan lade sig inspirere af. Hvis kommunen ikke lever op til garantien, skal det naturligvis have økonomiske konsekvenser.

Klare mål med ressourceforløbet
Succes med et ressourceforløb forudsætter klare, realistiske og tidsbestemte mål at styre efter.

Derfor er det dybt problematisk, at kommunerne ofte tilrettelægger ressourceforløb helt uden konkrete job- eller uddannelsesmål. Fraværende jobmål og jobfokus kan muligvis også forklare, hvorfor kun en ud af fem borgere i ressourceforløb får udarbejdet et CV, der beskriver deres kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet.

Det er ikke godt nok. Der skal naturligvis være krav om, at kommunerne – i samspil med borgen – fra begyndelsen sætter klare mål og delmål for borgerens udvikling i ressourceforløbet. Der skal desuden løbende følges op på, om borgeren er på rette kurs, så afstanden til arbejdsmarkedet gradvist bliver mindre.

Læs også

En indsats der virker – gerne på en virksomhed
Det er veldokumenteret, at et ressourceforløb, der foregår på en virksomhed, er det, der virker bedst.

Det er dog helt afgørende, at det virksomhedsrettede kombineres med for eksempel sociale og sundhedsfaglige tiltag, hvis borgeren har behov for det, og at der er tydelige udviklingsperspektiver.

Alligevel deltager kun omkring halvdelen af borgerne i ressourceforløb på en virksomhed. Det tyder på, at borgerne i mange tilfælde må nøjes med den hjælp, som kommunerne har på hylderne frem for at få den hjælp, som er bedst for borgerne.

For at løfte kvaliteten bør kommunerne styrke samarbejdet med virksomhederne og udbygge kendskabet til det lokale arbejdsmarked, så virksomhederne stiller flere virksomhedspraktikpladser til rådighed.

Det har store menneskelige og økonomiske omkostninger, når ressourceforløb slår fejl på grund af dårlig administration og tilrettelæggelse. Borgere placeres i ufokuserede, ineffektive forløb og glider længere og længere væk fra fællesskabet på arbejdsmarkedet. Og samfundet spilder værdifulde ressourcer på nyttesløse tiltag.

Det kan ingen være tjent med. Det må og skal vi kunne gøre bedre.   

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ejner K. Holst

Senior konsulent, Fagbevægelsens Hovedorganisation
elektriker (El-installatør, Bent Mogensen Nykøbing Mors 1980)

Erik E. Simonsen

Vicedirektør og chef for beskæftigelse og arbejdskraft, Dansk Arbejdsgiverforening
cand.scient.pol. (Aarhus Uni.)

Karina Ransby

Underdirektør, Velfærd og Pension, Forsikring & Pension
cand.polit. og m.sc. in Economics (University of Warwick)

0:000:00