DA: Det skal være trygt at sige fra over for chikane på arbejdspladsen

DEBAT: Lederne skal tydeligt vise, at seksuel chikane ikke accepteres, og de skal være langt bedre til at lytte til medarbejdere, som fortæller om ubehagelige oplevelser, skriver Pernille Knudsen. 

Af Pernille Knudsen
Viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening

Med Sofie Lindes fortælling til Zulu Comedy Galla for nogle uger siden er debatten om seksuel chikane og sexisme igen kommet på dagsordenen.

Mange er trådt frem med personlige historier om alt fra grove overgreb til ubehagelige berøringer og nedsættende kommentarer. Det er historier, som er vigtige at få frem, og som vi som arbejdsgivere skal lytte til og forholde os til.

Sofie Lindes fortælling og de mange eksempler viser, at der er brug for, at vi på ny iværksætter initiativer, som sætter fokus på, hvad der er god opførsel på arbejdspladsen, og at seksuel chikane ikke har noget at gøre på det danske arbejdsmarked – uanset sektor.

Et trygt arbejdsmiljø er en ledelsesopgave
Vi skal sikre, at det er kommunikeret klart, hvem man kan gå til, hvis man har været ude for eller har kendskab til handlinger, som er i strid med retningslinjerne for arbejdspladsen. Der er allerede blevet gjort en masse for at forhindre problemet, men der er ikke gjort nok. 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det ikke er i nogens interesse, at medarbejdere går på arbejde og føler sig chikaneret - hverken af kolleger, chefer eller samarbejdspartnere. Og der skal ikke herske tvivl om, at det er en ledelsesopgave at sikre et trygt arbejdsmiljø og et arbejdsmiljø, der er fri for seksuel chikane. Den opgave tager vi på os.

Mange af de historier, der har været fremme, handler om specifikke brancher med en række forskellige udfordringer. Og derfor kan det godt være, at man skal håndtere udfordringen forskelligt. Men grundlæggende handler arbejdet om at sikre et arbejdsmiljø uden chikane, diskrimination og krænkelser og om at skabe opmærksomhed og ændre kulturer.

Skærpet lovgivning er ikke vejen frem
I debatten er skærpet lovgivning og større arbejdsgiveransvar blevet nævnt. Vi er ikke enige i, at der er behov for mere lovgivning. Det er allerede sådan i dag, at vi har den nødvendige lovgivning, og når det kommer til at ændre kultur på en arbejdsplads, er skærpet lovgivning ikke vejen frem.

I stedet skal lederne gå foran og være tydelige omkring, hvad der er god opførsel, og at seksuel chikane ikke accepteres. Og så skal ledere være langt bedre til at lytte til medarbejdere, som fortæller om ubehagelige oplevelser og sørge for, at ingen er i tvivl om, at der er nultolerance overfor diskrimination og seksuel chikane.

De redskaber, der kan tages i brug, er blandt andet flere og bedre interne undersøgelser af arbejdsmiljøet, hvor der handles på resultaterne samt kurser for ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter om, hvad der er seksuel chikane, og hvordan det håndteres på virksomheden gennem dialog. Det er vejen til at ændre kulturer om chikane og diskrimination på arbejdspladser. 

Som ledelse skal vi gå foran og vise ordentlighed og slå hårdt ned på uordentlighed. Det, vi som arbejdsgivere skal sikre, er, at medarbejdere ved, at seksuel chikane ikke tolereres, og at medarbejdere, der oplever seksuel chikane, ved, at de altid kan gå til ledelsen og blive taget alvorligt. Det skal være trygt at sige fra. 

Forrige artikel FH til DA: Nej, vi skal ikke slække på arbejdsmiljøloven for at åbne for hjemmearbejde FH til DA: Nej, vi skal ikke slække på arbejdsmiljøloven for at åbne for hjemmearbejde Næste artikel Krifa: Regeringen misbruger den danske model i coronatiltag Krifa: Regeringen misbruger den danske model i coronatiltag