DA: Politikerne må genfinde reformviljen

DEBAT: Valgåret til trods er det på tide, at politikerne viser sig fra deres ansvarlige side og gennemfører de næste reformer af arbejdsmarkedet, skriver Jacob Holbraad. 

Af Jacob Holbraad
Administrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening 

Det går rigtig godt i Danmark. 2019 kommer til at stå i valgets tegn. Men det bliver forhåbentlig også endnu 12 måneder med fremgang på det danske arbejdsmarked.

I 2018 faldt ledigheden, og beskæftigelsen steg til det højeste niveau nogensinde. Det nyder vi alle sammen godt af. Danskerne, virksomhederne og statskassen. Men bare fordi det går godt, skal vi ikke ligge på den lade side. Tværtimod.

Det opsving, vi har lige nu, blev sikret af de reformer, som tidligere regeringer gennemførte. Vi skylder de politikere, der var deres ansvar bevidst og handlede i tide, en stor tak. Dengang mødte de meget modstand – men i dag bakker mange op om deres rettidige omhu.

Alt i alt har politiske tiltag, der er blevet gennemført siden 2006, sikret, at der i 2025 vil være 250.000 flere i job, end der ellers ville have været. Prøv lige at se på det tal en ekstra gang. 250.000. En kvart million flere mennesker i beskæftigelse. Jeg kan umuligt overdrive, hvor meget det betyder for den enkelte dansker og det danske samfund.

Derfor bliver jeg også meget bekymret, når Danmarks største parti, Socialdemokratiet, begynder at vende sig mod de reformer af efterløn og folkepensionsalder, som de selv har stemt for.

Benzintanken næsten tom
Reformernes virkning begynder langsomt at ebbe ud. Der skal ny benzin i tanken, hvis vi vil holde bilen kørende. For allerede nu må flere og flere virksomheder lede forgæves efter nye medarbejdere. Manglen på arbejdskraft er steget stødt gennem de seneste år.

Jeg tør slet ikke tænke på, hvor havde vi været, hvis ikke det havde været for tidligere tiders reformer.

Hvis ikke manglen på arbejdskraft skal kamme over og resultere i en decideret overophedning inden for en overskuelig årrække, så bliver vi nødt til at genfinde reformviljen. Og det skal ske på flere områder.

Vi skal se på, hvordan vi bliver bedre til at bruge den arbejdskraft, der allerede er i landet. Vi skal blive endnu bedre til at få folk fra offentlig forsørgelse ind på arbejdsmarkedet. Det gælder både den nyuddannede akademiker på dagpenge, den, der har udfordringer med helbredet, og den aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager.

Der er historisk gode muligheder for at finde arbejde, og det skal så mange som muligt nyde godt af.

Start hos dimittenderne
Et oplagt sted at starte er hos dimittenderne. Siden sidste valg er beskæftigelsen eksploderet, og ledigheden er faldet. Men på flere områder har de nyuddannede akademikere ikke helt kunnet følge med resten af samfundet.

Det skal vi have rettet op på. Og der er flere håndtag, vi kan trække i. Til at begynde med kunne vi sikre os, at nyuddannede søger job aktivt og bredt, både fagligt og geografisk.

Og så skal vi spørge os selv om, hvordan vi kan gøre os mere attraktive over for udenlandske medarbejdere. Danmark er en lille, åben økonomi, som er afhængig af resten af verden. Vi er afhængige af dygtige udenlandske medarbejdere, og den afhængighed bliver ikke mindre i de kommende år. Det er et faktum, vi må erkende. Det er et faktum, politikerne ikke kan ignorere mere.

Mit ønske til politikerne i den kommende valgkamp er derfor klart: Genfind reformviljen. Tag ansvar. Levér løsninger, der ikke kun fokuserer på valget, men sikrer fremtidens velstand og velfærd.

Vi tager vores nuværende situation for givet. Vi glemmer alt for let, at opsvinget for længst var brændt ud, hvis ikke det havde været for politikere, der handlede i tide – og i modvind. Hvis vi vil gøre opsvinget langtidsholdbart, så er det nu, løsningerne skal på bordet.

Forrige artikel DA: Tre ting, FH har misforstået om stress DA: Tre ting, FH har misforstået om stress Næste artikel S til fagforbundene: EU's øremærkning af barsel kan danne farlig præcedens S til fagforbundene: EU's øremærkning af barsel kan danne farlig præcedens